STRAETUS BLOG


Multidłużnicy – zagrożenie dla polskiej gospodarki

Zadłużenie w sektorze gospodarki może być niezwykle niebezpieczne. Wiele zależy oczywiście od charakteru długu. O ile wynika on z zaciągniętych kredytów (np. inwestycyjnych), to sytuacja taka jest jeszcze akceptowalna, a w wielu przypadkach rokuje nawet poprawę...

name
Call Now Button