STRAETUS BLOG


Jak długo windykacja może ściągać dług?

Przeterminowane należności mogą poważnie zagrozić płynności finansowej przedsiębiorstwa. Gdy kontrahent ma problemy z terminową spłatą zobowiązań, należy podjąć zdecydowane kroki. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego: „wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia,...

Multidłużnicy – zagrożenie dla polskiej gospodarki

Zadłużenie w sektorze gospodarki może być niezwykle niebezpieczne. Wiele zależy oczywiście od charakteru długu. O ile wynika on z zaciągniętych kredytów (np. inwestycyjnych), to sytuacja taka jest jeszcze akceptowalna, a w wielu przypadkach rokuje nawet poprawę...

name
Call Now Button