Odzyskiwanie długów nie należy do prostych procesów. Sprawa komplikuje się wtedy, gdy długi mają charakter międzynarodowy. Wielu wierzycieli zastanawia się wówczas, do kogo zwrócić się po pomoc, aby odzyskać swoje pieniądze. Jako Straetus od lat wspieramy naszych klientów w tym obszarze. Z tego artykułu dowiesz się, na czym polega windykacja w Danii oraz jak zwiększyć szanse na odzyskanie przeterminowanych należności.

Wymagana znajomość lokalnego prawa

Oczywiście wszystkich spraw windykacyjnych nie można mierzyć miarą polskiego prawa. Doskonale widać to na przykładzie Danii. Kraj ten ma prawo, które znacznie różni się od przepisów w większości krajów Unii Europejskiej. W związku z tym za windykację w Danii powinien odpowiadać specjalista, który doskonale zna lokalne prawodawstwo i jest w stanie zastosować się do jego zapisów z korzyścią dla wierzyciela. Bez tego trudno będzie o skuteczne odzyskanie długu.

Konieczność skorzystania ze wsparcia duńskiego partnera

Zgodnie z lokalnym prawem wierzyciel powinien skorzystać ze wsparcia duńskiej firmy windykacyjnej. To ten podmiot powinien być odpowiedzialny za prowadzenie komunikacji z dłużnikiem i sądem, a także za reprezentację wierzyciela. Jako Straetus posiadamy rozbudowaną sieć kontaktów i współpracujemy tylko z renomowanymi firmami windykacyjnymi w Danii. To partnerzy mający autoryzację zgodną z duńską Ustawą o windykacji oraz posiadający upoważnienie od Krajowego Komisarza Policji. Na zasadzie kooperacji reprezentujemy wierzyciela i zwiększamy jego szanse na odzyskanie długów.

Jak wygląda polubowna windykacja w Danii?

Podobnie jak w innych krajach, tak i windykacja w Danii rozpoczyna się od działań polubownych. To tzw. „miękka” windykacja. Pierwszym krokiem wierzyciela powinno być wysłanie do swojego dłużnika pisma przypominającego o obowiązku zapłaty. Dokument ten musi mieć charakter formalny, aby później mógł być wykorzystany jako dowód w przewodzie sądowym. Jednocześnie wierzyciel w piśmie wyznacza dłużnikowi termin na spłatę należności, który nie może być krótszy niż 10 dni od dnia otrzymania dokumentu. W ramach polubownej windykacji prowadzone są negocjacje, które mają nakłonić dłużnika do pokrycia zobowiązania. Jeżeli nie przynoszą one zamierzonego skutku, to kolejnym krokiem jest wystawienie wezwania do zapłaty z informacją o tym, że w przypadku jej braku podjęte zostaną działania prawne. Już na etapie wezwania do zapłaty warto korzystać z usług firmy windykacyjnej.

Wkroczenie na drogę sądową

Gdy polubowna windykacja w Danii nie przynosi rezultatu, niezbędne jest wkroczenie na drogę sądową. Sprawa cywilna z tytułu zadłużenia powinna być skierowana do właściwego sądu rejonowego. Obecnie w Danii funkcjonują 24 sądy okręgowe. Zdarza się jednak, że z powodu powagi sprawy oraz wysokości zadłużenia, sprawa trafia bezpośrednio do sądu najwyższego. Są to jednak sporadyczne przypadki. Postępowanie sądowe co do zasady jest bardzo podobne do tego, jak wygląda to w Polsce. Zadaniem wierzyciela jest udowodnienie winy dłużnika, aby sąd wydał nakaz egzekucyjny do ściągnięcia zadłużenia z jego majątku. Aby usprawnić proces oraz zwiększyć swoje szanse na odzyskanie pieniędzy, warto korzystać ze wsparcia zaufanego partnera w obszarze windykacji.

Nakaz zapłaty i wsparcie komornicze

Jeżeli zadłużenie wynosi mniej niż 100 000 koron duńskich, to można skorzystać z uproszczonej ścieżki. Jest nią „betalingspåkrav”, czyli wezwanie do zapłaty. Dokument składa się we właściwym sądzie rejonowym, a sprawę rozpatruje sąd komorniczy. Ścieżka ta wybierana jest zazwyczaj w przypadku mniejszych zadłużeń i pewności tego, że dłużnik przyzna się przed sądem komorniczym do istnienia zobowiązania. Zazwyczaj sprawa rozwiązywana jest szybko, a po otrzymaniu „betalingspåkrav” komornik przystępuje do egzekucji zadłużenia.

Jak wygląda egzekucja długów w Danii?

Po otrzymaniu tytułu wykonawczego wnosi się sprawę do sądu egzekucyjnego w Danii. Można to zrobić na podstawie wyroku sądu lub „betalingspåkrav”. Wówczas komornik rozpoczyna egzekucję długów z majątku dłużnika. Jeżeli jest to konieczne, to zajmowane są konta bankowe, ruchomości i nieruchomości dłużnika aż do wysokości pokrycia jego zobowiązania.

Ile kosztuje windykacja w Danii?

Koszty prowadzenia windykacji w Danii zależą od kilku czynników, w tym m.in. od wysokości zadłużenia. Jeżeli wynosi ono nie więcej niż 100 000 koron duńskich, to koszty obliczane są według stawek orientacyjnych sądu i składają się na nie koszty windykacji wewnątrzsądowej oraz koszty sądowe. Należy pamiętać o tym, że koszty w sądzie egzekucyjnym w Danii zawsze stanowią obciążenie dłużnika, a nie wierzyciela.

Skorzystaj z naszych usług

Jeżeli borykasz się z problemem niezapłaconych faktur przez duńskich klientów, to zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z ekspertem Straetus. Na bazie wieloletniego doświadczenia, znajomości lokalnego prawa oraz kontaktów z duńskimi firmami windykacyjnymi, poprowadzimy dla Ciebie całą sprawę. Wszystko po to, aby zwiększyć Twoje szanse na odzyskanie pieniędzy i zredukować stres z tym związany. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.