Windykacja w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii agencje windykacyjne, są obecnie licencjonowane i regulowane przez Office of Fair Trading. Instytucja OFC określa wytyczne dotyczące sposobu działania agencji windykacyjnych. Wymienia i wskazuje na przykłady nieuczciwych praktyk. Wytyczne te nie są prawem, natomiast stanowią skrótową interpretacje różnych obszarów prawa. Zgodność z tymi wytycznymi służy także do weryfikacji czy np. dana agencja jest uznana za zdolną do posiadania licencji kredytowej.

Postępowania sądowe w Wielkiej Brytanii mogą być niezwykle kosztowne dla wierzycieli, a uzyskany europejski tytuł wykonawczy w innym kraju będzie musiał zostać przekazany ponownie do sądu, w celu nostryfikacji, zanim komornik podejmie działania egzekucyjne.
Termin przedawnienia wynosi do 6 lat.

Skontaktuj się z nami