MONITORING PŁATNOŚCI


 

to narzędzie do szybkiego zmniejszenia liczby przeterminowanych faktur i poprawy wpływów gotówki

Aż 65% Przedsiębiorców boryka się z zatorami płatniczymi, a średni okres spłaty należności wynosi 3 miesiące i 25 dni (źródło ZPF.pl https://tiny.pl/7193r)

Zatory płatnicze są wskazywane przed przedsiębiorców jako główny czynnik hamujący rozwój ich firmy. Mniej środków na działalność bieżącą, to też mniej zasobów finansowych na inwestycje. 

Regularne przypominanie o nadchodzących lub mijających terminach płatności działa mobilizująco na płatników i zmniejsza ryzyko występowania przeterminowanych należności.

Monitoring płatności ma charakter prewencyjny i nie może mieć znamion windykacji. Odpowiednia częstotliwość oraz profesjonalna obsługa, gwarantują przyspieszenie wpłat, przy zachowaniu dobrych relacji z kontrahentami.

Dla kogo monitoring płatności?

Dowiedź się czy monitoring jest dla Ciebie…

 

Jakie są korzyści z monitoringu płatności?

Monitoring płatności generuje korzyści finansowe, operacyjne i wizerunkowe:

poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa poprzez zmniejszenie liczby przeterminowanych faktur nawet o połowę
– obniżenie kosztów obsługi długu na dalszym etapie windykacji i egzekucji
– niższe koszty operacyjne obsługi należności w porównaniu do kosztów wewnętrznych
– kompleksowość obsługi: monitoring plus windykacja gwarantują optymalne i skuteczne zarządzanie należnościami przez cały proces, bez dużych nakładów pracy po stronie klienta
– rosnąca dyscyplina płatnicza odbiorców oraz pozytywny wizerunek firmy dbającej o swoje finanse

Jak działa monitoring płatności?

Działania podejmowane są przed terminem płatności, w dniu terminu lub zaraz po terminie, w zależności od segmentacji klientów, terminów płatności i specyfiku biznesu naszych klientów.

Proces monitoringu jest oparty na działaniach cyfrowych tj. e-mail, SMS, Telefon, według wcześniej ustalonej sekwencji. Dzięki automatyzacji i systemom informatycznych, działania są podejmowane do wszystkich faktur, w tym samym czasie. 

Kontakt telefoniczny skutecznie wspomaga cały proces przypomnień o płatnościach, pozwala pozyskać informację zwrotną o problemach do rozwiązania po stronie klienta. 

Dane o fakturach do zapłaty przekazywane są za pomocą plików do naszego systemu. Dostępy dla klientów poprzez login i hasło pozwalają na bieżącą kontrolę wyników.

Po obsłudze monitoringu, sprawy są przekazywane do windykacji według ustalonych zasad z klientem.

Powierz swoje należności ekspertom!

Jeżeli chcesz zamówić usługę, skontaktuj się z nami:

JAKIE SĄ OPŁATY?

Monitoring płatności jest usługą rozliczaną w abonamencie miesięcznym.

Ceny abonamentu są uzależnione od ilości kontrahentów do obsługi oraz częstotliwości kontaktów telefonicznych w ustalonym procesie. Pakiet START otrzymasz już w cenie 300 zł netto miesięcznie!

Jeśli Twój biznes wykazuje duża sezonowość, dopasujemy opłaty tak aby monitoring pozostał dla Ciebie kosztem zmiennym w nie stałym.

Nadal uważasz że możesz to robić lepiej i taniej?
Nie marnuj czasu na obsługę wierzytelności, powierz swoje należności ekspertom!

name
Call Now Button