Wywiad GospodarczY


Planujesz istotny kontrakt z nowym partnerem, obawiasz się czy obecny partner będzie w stanie nadal wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych?
Zarówno w Polsce, jak i za granicą, służymy pomocą w zebraniu kluczowych informacji dotyczących wiarygodności Twojego przyszłego kontrahenta.
Nasze raporty opracowane przy użyciu wizyt terenowych oraz nowoczesnych narzędzi internetowych, obejmują między innymi informacje o majątku, powiązaniach kapitałowych, wiarygodności finansowej oraz udziałowcach.

Dostarczamy raporty gospodarcze z oceną ryzyka na podstawie ostatnich informacji finansowych o kontrahencie.

U nas otrzymasz informację o nieruchomościach i ruchomościach dłużnika – koszt raportu o stanie majątkowym już za 60 zł netto!

Wykonujemy również raporty śledcze w celu ujawnienia ukrytych dochodów lub majątku dłużników. Informacje są uzyskane przez licencjonowanych przez MSWiA detektywów i mogą być wykorzystane w celach procesowych.

 

 

Jesteś zainteresowany usługami wywiadu gospodarczego? Napisz do nas

14 + 15 =

Wywiad gospodarczy – rzetelne informacje o partnerach

 

Firmy, nawiązując kontakty biznesowe, niejednokrotnie starają się jak najwięcej dowiedzieć o przyszłych partnerach. Zawsze istnieje przecież ryzyko, że trafi się na kogoś nierzetelnego, co może się zakończyć stratami finansowymi czy utratą wiarygodności. Dlatego coraz powszechniejszy w biznesie staje się wywiad gospodarczy mający na celu zebranie odpowiednich informacji na temat swoich partnerów handlowych. Taka wiedza jest niezwykle cenna z kilku powodów. Po pierwsze, weryfikując pewne informacje, można znacząco zmniejszyć ryzyko biznesowe, na przykład unikając podpisania umowy z niewypłacalnym podmiotem. Często takie działania podejmowane są w celu odzyskania swoich należności i wykazania rzeczywistej kondycji wierzyciela. Wywiadem gospodarczym mogą się zajmować wyspecjalizowane wywiadownie, często także takie usługi świadczą firmy windykacyjne czy detektywistyczne. W wielu przypadkach lepiej jest zapłacić niewielką w sumie kwotę za zbadanie sytuacji potencjalnego kontrahenta, niż ponieść później wielokrotnie większą stratę.

Wywiad gospodarczy dla firm

 

Jedną z usług, które oferujemy naszym klientom, jest wywiad gospodarczy. Dzięki swojemu doświadczeniu i możliwościom jesteśmy w stanie zdobyć wszystkie interesujące informacje, oczywiście w pełni legalnie i z poszanowaniem prawa. Zbieramy kluczowe dane, korzystając zarówno z nowoczesnych narzędzi internetowych, jak również tradycyjnych metod, takich tak wizyty terenowe czy przeglądanie archiwów. Jesteśmy w stanie dotrzeć do wielu ukrywanych przez różne podmioty informacji, zarówno w kraju, jak i za granicą. Wszystkie nasze usługi wykonujemy z zachowaniem jak największej dyskrecji, bardzo szanujemy anonimowość naszych klientów. Ważnym elementem naszej pracy jest analiza tego, co udało się nam uzyskać. Współpracujemy z doświadczonymi analitykami, którzy w oparciu o zgromadzony materiał wyciągają odpowiednie wnioski przekazywane następnie klientom. Zwracamy także dużą uwagę na aktualność zbieranych danych, gdyż dzięki temu pozwolą one na podjęcie najbardziej optymalnych decyzji gospodarczych.

name