Wywiad gospodarczy

Świadcząc usługę wywiadu gospodarczego stawiamy przede wszystkim na profesjonalizm, rzetelność i dyskrecję. Korzystamy z ogólnodostępnych źródeł informacji, wywiadowni zagranicznych oraz usług detektywistycznych. Oferujemy pozyskanie pojedynczych informacji (tj. nieruchomości i ruchomości osoby fizycznej) lub raporty wiarygodności o zróżnicowanym zakresie. Wywiad gospodarczy może obejmować sprawdzenie majątku i sytuacji finansowej nie tylko przedsiębiorstw, ale również osób prywatnych. Nasz wywiad gospodarczy nie ogranicza się do analizy sytuacji finansowej firm i osób działających jedynie na terenie Polski. Jesteśmy w stanie zweryfikować podmiot lub osobę fizyczną w dowolnym zakątku świata.
adobestock-127199017

Straetus

Czym jest wywiad gospodarczy?

Wywiad gospodarczy to zespół działań mających na celu pozyskanie dokładnych informacji o działalności przedsiębiorstwa, organizacji lub osób. Obejmuje pozyskanie i analizę informacji, które można zdobyć z wielu różnych źródeł. Podstawowymi informacjami, które można uzyskać dzięki przeprowadzeniu wywiadu gospodarczego, są m.in. dane na temat sytuacji kadrowej, finansowej, prawnej oraz ekonomicznej danej firmy. Zazwyczaj wywiad gospodarczy zleca się w celu weryfikacji wiarygodności kontrahenta, w celu zaplanowania dalszych działań sądowych lub w celu ustalenia lokalizacji majątku.

Wywiad gospodarczy to w pełni legalne działania, które są wykonywane zgodnie z zasadami etyki i przepisów prawnych. Do przeprowadzenia wywiadu gospodarczego wykorzystywane są ogólnodostępne źródła informacji oraz zaawansowane technologie. Bardzo ważne są też umiejętności dokonywania selekcji kluczowych danych, co mogą zapewnić tylko doświadczeni specjaliści.

Straetus

Korzyści z przeprowadzenia wywiadu gospodarczego

Przeprowadzenie wywiadu gospodarczego to bardzo rozsądna decyzja biznesowa – rzetelnie przeprowadzone analizy pozwalają uniknąć współpracy z nierzetelnym kontrahentem, podjąć właściwą decyzję lub ustalić składniki i lokalizację majątku.

Prewencja jest zawsze tańsza niż windykacja. Jedną z częstych przyczyn prowadzenia windykacji jest brak rzetelnej oceny kontrahenta. Weryfikacja wiarygodności kontrahenta pozwala zminimalizować ryzyko finansowe związane z przyszłym postępowaniem egzekucyjnym i niewypłacalnością kontrahenta. Wywiad gospodarczy jest bardzo przydatnym narzędziem do podjęcia decyzji o dalszych działaniach windykacyjnych. Rzetelna ocena dłużnika na podstawie składników majątku, stanu zadłużenia oraz toczących się postępowań sądowych i egzekucyjnych, to klucz do podjęcia racjonalnej decyzji. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w wywiadzie typu OSINT daje nieograniczone możliwości w pozyskiwaniu informacji z wielu źródeł niezależnie od kraju. Wysokiej jakości analiza szczegółowych informacji może pomóc w ustaleniu np. wyprowadzonego majątku poza granice kraju lub ustalenie miejsca pobytu dłużnika.

straetus-image (7)

Jak przeprowadzamy wywiad gospodarczy?

Świadcząc usługę wywiadu gospodarczego w Katowicach, Warszawie i innych miastach Polski stawiamy przede wszystkim na profesjonalizm, rzetelność i dyskrecję. Wywiad gospodarczy przeprowadzany przez naszą firmę windykacyjną może obejmować sprawdzenie majątku i sytuacji finansowej nie tylko spółek i przedsiębiorstw, ale również osób prywatnych, które prowadzą działalność gospodarczą.

W celu zdobycia szczegółowych informacji nasi specjaliści korzystają z najnowszych technologii. Ważnym elementem działalności naszej firmy windykacyjnej jest wywiad terenowy, który umożliwia nam przygotowanie bardzo dokładnego raportu zawierającego informacje o majątku, wiarygodności finansowej oraz zobowiązaniach finansowych kontrahenta.

Wywiad gospodarczy nie ogranicza się do analizy sytuacji finansowej firm działających jedynie na terenie Polski. Prowadzimy aktywne działania w ramach wywiadu gospodarczego w całej Europie, a także w Azji, Afryce i Ameryce. W przypadku kontroli firm działających poza terytorium Polski oferujemy raport zagraniczny kontrahenta „make or break”.

raport-krajowy-pelny

Straetus

Raport krajowy pełny

Wywiad gospodarczy mający na celu uzyskanie informacji o podmiotach działających w Polsce oraz zarządzie lub właścicielach. Dzięki wywiadowi gospodarczemu nasi klienci mogą uzyskać dostęp do informacji o m.in. wynikach finansowych, posiadanym  majątku, prowadzonych działalnościach gospodarczych i spółkach, zadłużeniach wobec Skarbu Państwa (tj. US, ZUS), kredytach i pożyczkach, nakazach sądowych będących w toku, otrzymanych dotacjach i udziałach w spółkach. Istnieje również możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.

Straetus

Raport zagraniczny „Make or Break”

Nawiązywanie współpracy z zagranicznymi kontrahentami często wiąże się z potencjalnym ryzykiem finansowym.. Raport zagraniczny „Make or Break” to materiał obejmujący wszystkie najważniejsze informacje o sytuacji majątkowej i finansowej zagranicznego podmiotu gospodarczego i sytuacji majątkowej właścicieli. . Inne kluczowe informacje to: powiązania kapitałowe niezależnie od kraju, prowadzone aktywności biznesowe lub prywatne oraz ich ocena.. Istotnym elementem raportu zagranicznego jest analiza aktywności w sieciach społecznościowych firmy oraz informacja o jej właścicielach.

Bardzo często są to raporty szyte na miarę pod konkretny zakres weryfikacji.

straetus-image (3)
info-wywiad

Straetus

Informacje na zapytanie

Czasami do podjęcia do oceny kontrahenta lub dłużnika wystarczą pojedyncze elementy wywiadu:

 • Raport ustaleń nieruchomości (aktualnych i zbytych)
 • Raport ustaleń pojazdów samochodowych (aktualnych i zbytych)
 • Numer PESEL

 • Postępowania karne

 • Postępowania sądowe i egzekucyjne w toku

 • Ustalenia banków i rachunków bankowych

 • Informacje o zadłużeniach w tym wobec ZUS i US

 • Ustalenia o wierzytelnościach

 • Ustalenia i weryfikacja adresów

 • Powiązania osobowe i kapitałowe

 • Ustalenie statusu w ZUS

 • Ustalenie pełnych danych osobo poznawczych

Straetus

Biały wywiad (OSINT)

W celu zdobycia informacji nasi specjaliści korzystają również z nowoczesnych technologii. Biały wywiad, tzw. OSINT (z j. ang. Open Source Intelligence) jest doskonałym narzędziem do ustalenia majątku i powiązań transgranicznych. Dzięki OSINT nasi specjaliści mogą ustalić kluczowe elementy nawet na podstawie szczątkowych informacji.

Poszukujesz majątku dłużnika poza granicami kraju? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

wywiad-zdj (1)

Jesteś zainteresowany usługami wywiadu gospodarczego?

Napisz do nas
straetus-image (4)

Straetus

Wywiad gospodarczy – rzetelne informacje o partnerach biznesowych

Firmy, nawiązując kontakty biznesowe, niejednokrotnie starają się jak najwięcej dowiedzieć o przyszłych partnerach. Zawsze istnieje przecież ryzyko, że trafi się na kogoś nierzetelnego, co może się zakończyć stratami finansowymi czy utratą wiarygodności. Dlatego coraz powszechniejszy w biznesie staje się wywiad gospodarczy mający na celu zebranie odpowiednich informacji na temat swoich partnerów handlowych. Taka wiedza jest niezwykle cenna z kilku powodów. Po pierwsze, weryfikując pewne informacje, można znacząco zmniejszyć ryzyko biznesowe, na przykład unikając podpisania umowy z niewypłacalnym podmiotem. Często takie działania podejmowane są w celu odzyskania swoich należności i wykazania rzeczywistej kondycji wierzyciela. Wywiadem gospodarczym mogą się zajmować wyspecjalizowane wywiadownie, często także takie usługi świadczą firmy windykacyjne czy detektywistyczne. W wielu przypadkach lepiej jest zapłacić niewielką w sumie kwotę za zbadanie sytuacji potencjalnego kontrahenta niż ponieść później wielokrotnie większą stratę.

Straetus

Wywiad gospodarczy dla firm

Jedną z usług, które oferujemy naszym klientom, jest wywiad gospodarczy. Dzięki swojemu doświadczeniu i możliwościom jesteśmy w stanie zdobyć wszystkie interesujące informacje, oczywiście w pełni legalnie i z poszanowaniem prawa. Zbieramy kluczowe dane, korzystając zarówno z nowoczesnych narzędzi internetowych, jak również tradycyjnych metod, takich tak wizyty terenowe czy przeglądanie archiwów. Jesteśmy w stanie dotrzeć do wielu ukrywanych przez różne podmioty informacji, zarówno w kraju, jak i za granicą. Wszystkie nasze usługi wykonujemy z zachowaniem jak największej dyskrecji, bardzo szanujemy anonimowość naszych klientów. Ważnym elementem naszej pracy jest analiza tego, co udało się nam uzyskać. Współpracujemy z doświadczonymi analitykami, którzy w oparciu o zgromadzony materiał wyciągają odpowiednie wnioski przekazywane następnie klientom. Zwracamy także dużą uwagę na aktualność zbieranych danych, gdyż dzięki temu pozwolą one na podjęcie optymalnych decyzji gospodarczych.

straetus-image (8)

Porozmawiaj z nami