Wywiad GospodarczY


Planujesz istotny kontrakt z nowym partnerem, obawiasz się czy obecny partner będzie w stanie nadal wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych?
Zarówno w Polsce, jak i za granicą, służymy pomocą w zebraniu kluczowych informacji dotyczących wiarygodności Twojego przyszłego kontrahenta.
Nasze raporty opracowane przy użyciu wizyt terenowych oraz nowoczesnych narzędzi internetowych, obejmują między innymi informacje o majątku, powiązaniach kapitałowych, wiarygodności finansowej oraz udziałowcach.

Dostarczamy raporty gospodarcze z oceną ryzyka na podstawie ostatnich informacji finansowych o kontrahencie.

U nas otrzymasz informację o nieruchomościach i ruchomościach dłużnika – koszt raportu o stanie majątkowym już za 60 zł netto!

Wykonujemy również raporty śledcze w celu ujawnienia ukrytych dochodów lub majątku dłużników. Informacje są uzyskane przez licencjonowanych przez MSWiA detektywów i mogą być wykorzystane w celach procesowych.

Jesteś zainteresowany usługami wywiadu gospodarczego? Napisz do nas

10 + 11 =

Wywiad gospodarczy – rzetelne informacje o partnerach

Firmy, nawiązując kontakty biznesowe, niejednokrotnie starają się jak najwięcej dowiedzieć o przyszłych partnerach. Zawsze istnieje przecież ryzyko, że trafi się na kogoś nierzetelnego, co może się zakończyć stratami finansowymi czy utratą wiarygodności. Dlatego coraz powszechniejszy w biznesie staje się wywiad gospodarczy mający na celu zebranie odpowiednich informacji na temat swoich partnerów handlowych. Taka wiedza jest niezwykle cenna z kilku powodów. Po pierwsze, weryfikując pewne informacje, można znacząco zmniejszyć ryzyko biznesowe, na przykład unikając podpisania umowy z niewypłacalnym podmiotem. Często takie działania podejmowane są w celu odzyskania swoich należności i wykazania rzeczywistej kondycji wierzyciela. Wywiadem gospodarczym mogą się zajmować wyspecjalizowane wywiadownie, często także takie usługi świadczą firmy windykacyjne czy detektywistyczne. W wielu przypadkach lepiej jest zapłacić niewielką w sumie kwotę za zbadanie sytuacji potencjalnego kontrahenta, niż ponieść później wielokrotnie większą stratę.

Wywiad gospodarczy dla firm

Jedną z usług, które oferujemy naszym klientom, jest wywiad gospodarczy. Dzięki swojemu doświadczeniu i możliwościom jesteśmy w stanie zdobyć wszystkie interesujące informacje, oczywiście w pełni legalnie i z poszanowaniem prawa. Zbieramy kluczowe dane, korzystając zarówno z nowoczesnych narzędzi internetowych, jak również tradycyjnych metod, takich tak wizyty terenowe czy przeglądanie archiwów. Jesteśmy w stanie dotrzeć do wielu ukrywanych przez różne podmioty informacji, zarówno w kraju, jak i za granicą. Wszystkie nasze usługi wykonujemy z zachowaniem jak największej dyskrecji, bardzo szanujemy anonimowość naszych klientów. Ważnym elementem naszej pracy jest analiza tego, co udało się nam uzyskać. Współpracujemy z doświadczonymi analitykami, którzy w oparciu o zgromadzony materiał wyciągają odpowiednie wnioski przekazywane następnie klientom. Zwracamy także dużą uwagę na aktualność zbieranych danych, gdyż dzięki temu pozwolą one na podjęcie najbardziej optymalnych decyzji gospodarczych.

name
Call Now Button