Wywiad GospodarczY


Wywiad gospodarczy to bardzo cenne źródło informacji o polskich i zagranicznych kontrahentach, potencjalnych klientach oraz o dłużnikach, którzy zwlekają z opłaceniem swoich zobowiązań. Specjaliści z naszej firmy windykacyjnej gwarantują dyskrecję i najwyższą jakość zebranych informacji. Oferujemy przeprowadzenie wywiadu gospodarczego w Warszawie, Lublinie, Katowicach, Wrocławiu i innych miastach Polski. Dzięki rozbudowanej sieci swoich agencji firma Straetus działa też globalnie – zajmujemy się windykacją i przeprowadzaniem wywiadów gospodarczych również za granicą.

Na skróty:

 

Czym jest wywiad gospodarczy?

Wywiad gospodarczy to zespół działań mających na celu pozyskanie dokładnych informacji o działalności przedsiębiorstwa lub organizacji. Obejmuje pozyskanie i analizę informacji, które można zdobyć z wielu różnych źródeł. Podstawowymi informacjami, które można uzyskać dzięki przeprowadzeniu wywiadu gospodarczego, są m.in. dane na temat sytuacji kadrowej, finansowej, prawnej oraz ekonomicznej danej firmy. Zazwyczaj wywiad gospodarczy zleca się w celu skontrolowania innego podmiotu gospodarczego, by ocenić możliwe ryzyko płynące z nawiązania współpracy z nowym kontrahentem lub w celu zaplanowania działań, które doprowadzą do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

W odróżnieniu od często mylnie używanego terminu „szpiegostwo gospodarcze” wywiad gospodarczy to w pełni legalne działania, które są wykonywane zgodnie z zasadami etyki i przepisów prawnych. Do przeprowadzenia wywiadu gospodarczego konieczne jest uzyskanie dostępu do użytecznych informacji i do zaawansowanych technologii. Bardzo ważne są też umiejętności dokonywania selekcji pożytecznych danych, co mogą zapewnić tylko doświadczeni specjaliści. Przeprowadzenie wywiadu gospodarczego to bardzo rozsądna decyzja biznesowa – rzetelnie przeprowadzone analizy pozwalają uniknąć współpracy z niewypłacalnym kontrahentem i ograniczają ryzyko popełnienia innego błędu związanego z prowadzeniem firmy.

Korzyści z przeprowadzenia wywiadu gospodarczego

Wywiad gospodarczy kojarzy się przede wszystkim z sytuacją, kiedy przedsiębiorca chce sprawdzić sytuację finansową innego podmiotu gospodarczego przed nawiązaniem współpracy. Dzięki zdobyciu cennych informacji o płynności finansowej i możliwych dochodach znacznie łatwiej podjąć decyzję o tym, czy warto nawiązać współpracę z konkretnym kontrahentem.

Nie jest to jednak jedyne bardzo praktyczne zastosowanie wywiadu gospodarczego. Dzięki takiej formie zdobywania informacji można dowiedzieć się, czy w pewnych relacjach biznesowych nie występuje konflikt interesów. Jest to bardzo negatywne zjawisko, które często może regularnie pozbawiać firmy stosunkowo dużej części dochodów. W ramach wywiadu gospodarczego można zidentyfikować ukrywane powiązania pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi i ich pracownikami.

Realizujemy wywiad gospodarczy w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie i innych miastach w Polsce. Dzięki temu możesz zebrać informację na temat sytuacji podmiotu, z którym chcesz nawiązać współpracę. Usługa ta będzie pomocna również wtedy, kiedy chcesz pozyskać dane o kontrahencie, który nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Informacje zebrane podczas wywiadu ułatwią przygotowanie pozwu i skrócą czas oczekiwania na otrzymanie środków. Pozyskanie informacji o majątku dłużnika ułatwia też postępowanie egzekucyjne.

Jak przeprowadzamy wywiad gospodarczy?

Świadcząc usługę wywiadu gospodarczego w Katowicach, Warszawie i innych miastach Polski stawiamy przede wszystkim na profesjonalizm, rzetelność i dyskrecję. Wywiad gospodarczy przeprowadzany przez naszą firmę windykacyjną może obejmować sprawdzenie majątku i sytuacji finansowej nie tylko spółek i przedsiębiorstw, ale również osób prywatnych, które prowadzą działalność gospodarczą.

W celu zdobycia szczegółowych informacji nasi specjaliści korzystają z najnowszych technologii. Ważnym elementem działalności naszej firmy windykacyjnej jest wywiad terenowy, który umożliwia nam przygotowanie bardzo dokładnego raportu zawierającego informacje o majątku, wiarygodności finansowej oraz zobowiązaniach finansowych kontrahenta.

Wywiad gospodarczy nie ogranicza się do analizy sytuacji finansowej firm działających jedynie na terenie Polski. Prowadzimy aktywne działania w ramach wywiadu gospodarczego w całej Europie, a także w Azji, Afryce i Ameryce. W przypadku kontroli firm działających poza terytorium Polski oferujemy raport zagraniczny kontrahenta „make or break”.

Raport krajowy pełny

Wywiad gospodarczy mający na celu uzyskanie informacji o firmach działających w Polsce obejmuje bardzo dokładną analizę i obszerny raport, ponieważ w ramach kontroli kontrahenta w naszym państwie możemy zweryfikować nie tylko sam podmiot gospodarczy, ale również jego właścicieli. Dzięki wywiadowi gospodarczemu nasi klienci mogą uzyskać dostęp do informacji o m.in. posiadanym przez kontrahenta majątku, o prowadzonych działalnościach gospodarczych i spółkach, o zadłużeniach wobec Skarbu Państwa (tj. US, ZUS), o kredytach i pożyczkach, o nakazach sądowych będących w toku, o otrzymanych dotacjach i o udziałach w spółkach. Istnieje również możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.

Raport zagraniczny kontrahenta „Make or Break”

Nawiązywanie współpracy z zagranicznymi kontrahentami zawsze wiąże się z potencjalnym ryzykiem, nawet jeśli mowa o współpracy z cenioną międzynarodową firmą. Raport zagraniczny „Make or Break” to materiał obejmujący wszystkie najważniejsze informacje o sytuacji majątkowej i finansowej zagranicznego podmiotu gospodarczego i sytuacji majątkowej właścicieli. Raport zagraniczny obejmuje przede wszystkim analizę płynności finansowej firmy (np. analiza zadłużenia i bieżących inwestycji), historii kredytowej i zdolności kredytowych firmy, struktury i stabilności zatrudnienia, a także historii funkcjonowania firmy. Czasem istotnym elementem raportu zagranicznego jest analiza aktywności w sieciach społecznościowych firmy oraz zdobycie informacji o jej właścicielu/właścicielach.

Biały wywiad (OSINT)

Oferta naszej firmy windykacyjnej jest bardzo szeroka i tym samym obejmuje również biały wywiad, czyli OSINT (z j. ang. Open Source Intelligence). Z takiego rozwiązania najczęściej korzysta się w celu zlokalizowania powiązań kapitałowych dłużników. Poza tym biały wywiad obejmuje również zdobycie bardzo dokładnych danych takich jak m.in. numer telefonu czy miejsce zamieszkania. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii nasi specjaliści mogą zdobyć potrzebne informacje o dłużniku nawet na podstawie szczątkowych informacji. Ponieważ zawsze staramy się zapewnić naszym klientom usługę na najwyższym poziomie, biały wywiad to integralna część i doskonałe uzupełnienie innych działań windykacyjnych.

Jesteś zainteresowany usługami wywiadu gospodarczego? Napisz do nas

13 + 6 =

Wywiad gospodarczy – rzetelne informacje o partnerach biznesowych

Firmy, nawiązując kontakty biznesowe, niejednokrotnie starają się jak najwięcej dowiedzieć o przyszłych partnerach. Zawsze istnieje przecież ryzyko, że trafi się na kogoś nierzetelnego, co może się zakończyć stratami finansowymi czy utratą wiarygodności. Dlatego coraz powszechniejszy w biznesie staje się wywiad gospodarczy mający na celu zebranie odpowiednich informacji na temat swoich partnerów handlowych. Taka wiedza jest niezwykle cenna z kilku powodów. Po pierwsze, weryfikując pewne informacje, można znacząco zmniejszyć ryzyko biznesowe, na przykład unikając podpisania umowy z niewypłacalnym podmiotem. Często takie działania podejmowane są w celu odzyskania swoich należności i wykazania rzeczywistej kondycji wierzyciela. Wywiadem gospodarczym mogą się zajmować wyspecjalizowane wywiadownie, często także takie usługi świadczą firmy windykacyjne czy detektywistyczne. W wielu przypadkach lepiej jest zapłacić niewielką w sumie kwotę za zbadanie sytuacji potencjalnego kontrahenta, niż ponieść później wielokrotnie większą stratę.

Wywiad gospodarczy dla firm

Jedną z usług, które oferujemy naszym klientom, jest wywiad gospodarczy. Dzięki swojemu doświadczeniu i możliwościom jesteśmy w stanie zdobyć wszystkie interesujące informacje, oczywiście w pełni legalnie i z poszanowaniem prawa. Zbieramy kluczowe dane, korzystając zarówno z nowoczesnych narzędzi internetowych, jak również tradycyjnych metod, takich tak wizyty terenowe czy przeglądanie archiwów. Jesteśmy w stanie dotrzeć do wielu ukrywanych przez różne podmioty informacji, zarówno w kraju, jak i za granicą. Wszystkie nasze usługi wykonujemy z zachowaniem jak największej dyskrecji, bardzo szanujemy anonimowość naszych klientów. Ważnym elementem naszej pracy jest analiza tego, co udało się nam uzyskać. Współpracujemy z doświadczonymi analitykami, którzy w oparciu o zgromadzony materiał wyciągają odpowiednie wnioski przekazywane następnie klientom. Zwracamy także dużą uwagę na aktualność zbieranych danych, gdyż dzięki temu pozwolą one na podjęcie najbardziej optymalnych decyzji gospodarczych.

name
Call Now Button