Windykacja we Francji

Odsetek małych i średnich przedsiębiorstw we Francji jest niezwykle duży, a firmy z tego segmentu są bardzo podatne w przypadku niewypłacalności swoich kontrahentów. Dlatego ważne jest by działania windykacyjne podjąć w szybkim terminie. Klasyczny proces windykacji przebiega podobnie do tego w Polsce, z tą różnicą że wizyty terenowe może przeprowadzać także komornik, który jeszcze nie posiada tytułu egzekucyjnego.

Rodzaj postępowania prawnego zależy od wielkości długu i dokumentów potwierdzających istnienie należności. Jeśli roszczenie jest dobrze udokumentowane to istnieje duża szansa na uzyskania prawomocnego wyroku w stosunkowo krótkim czasie.

Okres przedawnienia w przypadku większości faktur upływa po 10 latach, z wyjątkiem transportu gdzie roszczenia przedawniają się po roku czasu od dnia terminu zapłaty.
Postępowania upadłościowe z reguły nie przynoszą wysokich zwrotów niezabezpieczonym wierzycielom.

Skontaktuj się z nami