Windykacja międzynarodowa


Jak działamy?

Firma Straetus to międzynarodowa sieć agencji windykacyjnych.

Zasięg naszych usług obejmuje wszystkie kraje Europy, oraz dużą część krajów Ameryk, Azji i Afryki.

Działania windykacyjne prowadzimy lokalnie już bezpośrednio w kraju dłużnika. Nasi lokalni agenci są w stanie skutecznie prowadzić windykację w ojczystym języku dłużnika, oraz z znajomością lokalnego prawa.

 

Tylko bezpośrednia windykacja w kraju dłużnika gwarantuje skuteczność w odzyskiwaniu pieniędzy oraz dostarczenie sprawdzonych informacji na temat kondycji finansowej dłużnika

Krótka i sprawna komunikacja pomiędzy naszą agencją i klientami pozwala na szybkie podejmowanie decyzji. Dlatego, krótka scieżka komunikacji zwiększa skuteczność działań.

Klienci mają kontrolę nad procesem windykacji w wielu krajach, bez potrzeby koordynowania działań na różnych etapach postępowania.

Jesteśmy jednym punktem kontaktu, niezależnie od kraju i etapu prowadzonej windykacji.

Jeśli działania polubowne nie kończą się odzyskaniem należności, wydajemy rekomendację co do dalszych działań.  Na podstawie informacji zebranych przez lokalne agencje podczas windykacji polubownej, rekomendujemy racjonalne działania co do efektu i kosztów.

Przed wszczęciem działań na etapie sądowym i egzekucyjnym, wyceniamy koszty postępowań zawsze ważąc potencjał sprawy i ryzyka dla klienta.

Działania sądowe są podejmowane wyłącznie po decyzji klienta i na podstawie odrębnego pełnomocnictwa procesowego podpisanego przez klienta.

Jeśli potrzebujesz samych informacji na temat Twojego potencjalnego partnera biznesowego, możemy Ci dostarczyć raport w konkurencyjnej cenie lub przygotować kompleksowy wywiad na temat działalności kontrahenta.

Jakie są koszty?

Na etapie polubownym, naszym wynagrodzeniem jest prowizja od sukcesu, zależna od kraju i kwoty długu.

Na etapie sądowym i egzekucyjnym , opłaty sądowe oraz koszty prawne są pokrywane przez klienta, na podstawie uprzednio zaakceptowanej oferty.

Jak rozpocząć działania?

Możesz przesłać skan dokumentów na jeden z adresów mailowych agencji w Polsce z zapytaniem o windykację.

Branża TSL? Wystarczy nam skan CMR i zaległej faktury.

Oferujemy szybką i skuteczną windykację dla branży TSL. Nasze doświadczenia w branży oraz znajomość konwencji CMR sprawiają, że działamy według już opracowanych utartych procesów. Jesteśmy przygotowani na argumenty dłużników. Praca z nami to minimum formalności i wysoka skuteczność.

Dowiesz się od razu jakie działania podejmiemy w celu odzyskania Twojej należności.

Umowa będzie dla Ciebie przygotowana bez żadnych zobowiązań finansowych – możesz odesłać podpisany skan umowy lub podpisać ją za pomocą podpisu kwalifikowanego.

Po podpisaniu umowy i pełnomocnictwa, Twoja sprawa zostanie od razu przekazana do windykacji w kraju dłużnika, a działania zostaną rozpoczęte nawet tego samego dnia.

Postępowanie sądowe i egzekucyjne

Prowadzimy sprawy na etapie sądowym i egzekucyjnym.

W przypadku nakazu zapłaty wydanego przez sąd polski, przygotowujemy Europejski Tytuł Egzekucyjny i prowadzimy egzekucję w kraju dłużnika. Warunkiem jest zachowanie właściwości sądu.

Jeśli sądem właściwym jest sąd polski, uzyskujemy Europejski Nakaz Zapłaty. Na podstawie Europejskiego Nakazy Zapłaty, kierujemy sprawę do komornika kraju dłużnika i prowadzimy egzekucję.

Nasz zasięg

Europa: Albania, Austria, Białoruś, Belgia, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, Węgry, Włochy

Azja: kraje tj. Turcja, Kazachstan, Uzbekistan, Chiny, Tajlandia

Ameryka Płn: Stany Zjednoczone, Kanada

Afryka: Magreb, Z.E.A.

name
Call Now Button