Windykacja zagraniczna


Do najbardziej skomplikowanych typów postępowań windykacyjnych zalicza się windykację zagraniczną. Wynika to z faktu, że do skutecznego prowadzenia tego postępowania wymagana jest znajomość regulacji prawnych państwa, w którym działania mają być prowadzone. Żeby windykacja długów za granicą była skuteczna, ważne jest indywidualne podejście do każdego przypadku i rozwiązanie wszystkich przeszkód formalno-prawnych, które mogą się pojawić w związku z procesem windykacji międzynarodowej.

Na skróty:

 

Jak działamy?

Obsługa spraw z zakresu windykacji zagranicznych zorganizowana jest w formie sieci agencji windykacyjnych. Taka organizacja umożliwia nam prowadzenie działań związanych z windykacją długów za granicą na terenie kraju i w języku dłużnika. Dzięki temu podejmowane czynności są szybkie i skuteczne. Zaletą działania w kraju dłużnika jest możliwość uzyskiwania rzetelnych danych o sprawie i podmiocie zobowiązanym do zwrotu zadłużenia, z pominięciem pośredników w obrocie dokumentami. Dzięki temu wszystkie podejmowane czynności są w pełni bezpieczne, a nasi klienci mają pełną kontrolę nad procesem windykacji, jak również posiadają kompleksową wiedzę na temat etapu i skuteczności podejmowanych działań.

Świadczymy kompleksowe usługi windykacji zagranicznej dla firm z Warszawy, Lublina, Poznania, Katowic, Wrocławia i innych miast Polski, a naszym priorytetem jest profesjonalne i skuteczne działanie na rzecz klienta. Przejmiemy za Ciebie wszystkie obowiązki i będziemy reprezentować Twoją firmę w czasie polubownej windykacji w kraju dłużnika. Gdy ta forma nie przyniesie efektu, przygotujemy indywidualnie rekomendacje, obejmujące wskazanie zasad dalszego działania wraz z opisaniem możliwych efektów oraz kosztów uwzględniających potencjał sprawy, przedstawimy też informacje o potencjalnym ryzyku. Dopiero po zapoznaniu się z rekomendacjami podejmiesz decyzję dotyczącą dalszej windykacji. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego firma windykacyjna Straetus może wesprzeć Cię na drodze windykacji sądowej i w postępowaniu egzekucyjnym w kraju dłużnika.

Jakie są koszty windykacji za granicą?

Koszty windykacji za granicą uzależnione są od etapu postępowania. W przypadku polubownej windykacji długów za granicą, wynagrodzenie stanowi ustalona indywidualnie z klientem prowizja od odzyskanych należności. Jej wysokość uzależniona jest od kraju prowadzonego postępowania oraz wysokości windykowanego zadłużenia.

W przypadku prowadzenia windykacji zagranicznej na etapie sądowym i egzekucyjnym, klient otrzyma indywidualną ofertę zawierającą cenę usługi, która obejmuje wymagane przez sąd kraju prowadzenia postępowania opłaty sądowe oraz inne koszty obsługi prawnej.

Jak rozpocząć działania windykacyjne za granicą?

Szanujemy czas naszych klientów, dlatego wdrożyliśmy system umożliwiający przesyłanie do nas skanów dokumentów na adres mailowy naszej agencji. Jeśli zatem szukasz skutecznej firmy świadczącej zagraniczną windykację długów w Warszawie, Lublinie, Wrocławiu, Katowicach lub innym mieście, zgłoś się do naszej agencji.

Prosimy o przesyłanie dokumentów wraz z zapytaniem o możliwość prowadzenia windykacji w sprawie. Pozwoli to na sporządzenie rzetelnej informacji obejmującej konieczne działania oraz szanse pozytywnego zakończenia procesu z uwzględnieniem realiów kraju, w którym postępowanie ma być prowadzone.

Warto dodać, że zajmujemy się windykacją zagraniczną dla branży TSL. W tym przypadku, w celu nawiązania współpracy prosimy o dostarczenie skanu CMR i zaległej faktury. Z uwagi na doświadczenie, jakie nasza firma posiada w prowadzeniu spraw windykacyjnych dla firm związanych z transportem, możemy prowadzić działania windykacyjne oparte o wypracowane już procesy, obejmujące m.in. skuteczne odpowiedzi na argumenty podnoszone przez dłużników.

Po dostarczeniu dokumentów niezwłocznie informujemy o działaniach związanych z windykacją długu za granicą w kraju, który obejmuje sprawa. Przygotowujemy również projekt umowy o współpracę, której podpisanie nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi, ponieważ nasze działania wynagradzane są w formie prowizji od sukcesu w przypadku windykacji polubownych, a na dalszym etapie uzależnione są od postanowienia klienta.

Złożenie podpisu na umowie i pełnomocnictwie skutkuje natychmiastowym przekazaniem sprawy do kraju dłużnika, gdzie czynności podejmowane są nawet tego samego dnia.

Postępowanie sądowe i egzekucyjne w przypadku windykacji zagranicznej

Jeśli sprawy nie uda się rozwiązać poprzez windykację polubowną, możemy przejść do działań w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.
Warunkiem skuteczności takich działań jest zachowanie właściwości sądu.

Jeśli sądem właściwym jest sąd polski, uzyskujemy Europejski Nakaz Zapłaty. Na jego podstawie można dochodzić roszczeń pieniężnych o charakterze transgranicznym. Nakaz pozwala na skuteczną i szybką windykację od zagranicznych kontrahentów, którzy mają swoją siedzibę w państwach członkowskich UE. Na podstawie Europejskiego Nakazu Zapłaty kierujemy sprawę do komornika w kraju dłużnika i prowadzimy egzekucję.

Inny rodzaj dokumentu, który ułatwia przeprowadzenie działań windykacyjnych i egzekucyjnych w kraju dłużnika, jest Europejski Tytuł Egzekucyjny. Dokument ten trzeba skierować do organu odpowiedzialnego za wykonanie orzeczeń sądowych w kraju, w którym dłużnik przebywa osobiście lub też w którym znajduje się jego mienie. Na jego podstawie można przeprowadzić skuteczną egzekucję komorniczą i odzyskać należne pieniądze.

Zasięg windykacji zagranicznej

Dzięki sieci agencji windykacyjnych prowadzimy egzekucję zagraniczną w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Afryce.

Zasięg działań europejskich obejmuje kraje: Albania, Austria, Białoruś, Belgia, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.
W Azji nasze działania obejmują Turcję, Kazachstan, Uzbekistan, Chiny i Tajlandię.

Na terenie Ameryki Północnej prowadzimy postępowania windykacyjne w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie.

W Afryce nasze działania obejmują Magreb oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

name
Call Now Button