Windykacja zagraniczna

Do prowadzenia profesjonalnej windykacji wymagany jest poziom ekspercki personelu, zasięg oraz znajomość regulacji prawnych państwa, w którym działania mają być prowadzone. Żeby windykacja długów za granicą była skuteczna, ważne jest indywidualne podejście do każdego przypadku i rozwiązanie na wstępie wszystkich przeszkód formalno-prawnych, które mogą się pojawić w związku z procesem windykacji międzynarodowej.

Dowiedz się więcej
windykacja-image

Straetus

Jak działamy?

Obsługa spraw zagranicznych zorganizowana poprzez naszą sieć partnerskich agencji windykacyjnych w każdym kraju.

Nie musisz się zastanawiać w jaki sposób prowadzić windykację w danym kraju. W formule ‘ONE-STOP-SHOP’, przejmiemy za Ciebie wszystkie formalności i będziemy prowadzić działania do końca , niezależnie od kraju i etapu postępowania windykacyjnego. Windykacja w kraju dłużnika to najbardziej skuteczny model działania, w odróżnieniu od działań z Polski wobec podmiotów lub osób za granicą.

Prowadzenie działań windykacyjnych bezpośrednio w kraju i języku dłużnika, oraz ze znajomością lokalnych przepisów prawa przynosi najszybsze i najlepsze efekty w odzyskiwaniu długów. Etap windykacji polubownej w kraju dłużnika przez partnera zagranicznego, to bardzo cenne źródło informacji o sytuacji finansowej dłużnika oraz narzędzie do rzetelnej oceny potecjału sprawy.

Świadczymy kompleksowe usługi windykacji zagranicznej dla firm. Naszym priorytetem jest profesjonalne i skuteczne działanie na rzecz klienta w celu odzyskania pieniędzy za granicą. Jeśli windykacja polubowna nie przyniesie efektu, przygotujemy indywidualną rekomendację, dalszych działań na drodze sądowej i egzekucyjnej, ich wycenę i ocenę ryzyka. Dopiero po zapoznaniu się z rekomendacjami i kosztami postępowania podejmiesz decyzję o dalszej windykacji.

Jakie są koszty windykacji za granicą?

Na etapie polubownym wynagrodzeniem jest prowizja od sukcesu od odzyskanych należności. Wysokość prowizji jest zależna od kraju, w którym prowadzone są działania oraz kwoty długu.

Koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych są oparte na indywidualnej wycenie obsługi prawnej oraz opłat sądowych i kosztów egzekucji w danym kraju. W większości krajów kosztami postepowań sadowych i egzekucyjnych jest obciążany dłużnik po skutecznej egzekucji.

Obraz2

Straetus

Jak rozpocząć działania windykacyjne za granicą?

Szanujemy czas naszych klientów, dlatego wdrożyliśmy system umożliwiający przesyłanie do nas skanów dokumentów na adres mailowy naszej agencji.

Prześlij nam dokumenty do sprawy wraz ze swoim zapytaniem. Otrzymasz bezpłatna informację o możliwych działaniach oraz wycenę sprawy. Wszystkie nasze stawki prowizji są określone z góry

Zadzwoń lub napisz do nas!

Zajmujemy się windykacją zagraniczną dla branży TSL. W prowadzeniu spraw windykacyjnych dla firm z branży TSL możemy prowadzić działania windykacyjne oparte o już wypracowane procesy, obejmujące m.in. celne odpowiedzi na argumenty podnoszone przez dłużników.

Prześlij nam skan zlecenia, CMR i faktury i dowiedź się jak możemy Ci pomóc.

Straetus

Postępowanie sądowe i egzekucyjne

Warunkiem skutecznego postepowania jest zachowanie właściwości sądu oraz egzekucji.

Jeśli właściwym sądem do wydania nakazu jest sąd polski, uzyskujemy Europejski Nakaz Zapłaty (ENZ). ENZ pozwala na skuteczną i szybką egzkucję od zagranicznych kontrahentów, z siedzibą na terenie  UE. Na podstawie Europejskiego Nakazu Zapłaty kierujemy sprawę do właściwego komornika w kraju dłużnika i prowadzimy dalszą egzekucję.

Innym tytułem, który pozwala na przeprowadzenie działań egzekucyjnych w kraju dłużnika, jest Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE). ETE należy skierować do organu odpowiedzialnego za wykonanie orzeczeń sądowych w kraju, w którym dłużnik przebywa osobiście lub też w którym znajduje się jego mienie. Na jego podstawie można przeprowadzić skuteczną egzekucję komorniczą i odzyskać należne pieniądze

Możesz nam zlecić uzyskanie ETE, resztę zrobimy dalej za Ciebie.

Obraz4

Porozmawiaj z nami