Windykacja w Niemczech


Nasz niemiecki sąsiad w porównaniu do pozostałych krajów Unii Europejskiej to kraj niskiego ryzyka niewypłacalności ze strony dłużników. Prawo niemieckie jest bardzo precyzyjne, jednak uregulowane różnych ustawach m.in. BGB, HGB, i ZPO.

Pierwszym krokiem w procesu windykacyjnego w Niemczech jest procedura polubowna.
Zgodnie z ogólnymi zasadami jednak pierwszy kontakt telefoniczny ze strony biura windykacyjnego może nastąpić dopiero po uprzednim wysłaniu pisemnego wezwania do zapłaty.
W przypadku gdy nie uda odzyskać się należności na tym etapie istnieje i będzie konieczne skierowanie sprawy drogę prawną to niemieckie sądy, w porównaniu do innych krajów działają szybko, a samo postępowanie jest nie zawiłe i przebiega na prostych i jasnych zasadach.
Standardowym terminu przedawnienia jest okres 3 lat zgodnie z art. 195 kodeksu cywilnego -Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

name