Windykacja w Niemczech

Nasz niemiecki sąsiad w porównaniu do pozostałych krajów Unii Europejskiej to kraj niskiego ryzyka niewypłacalności ze strony dłużników.

Jednakże, ze względu na fakt, że Niemcy to nasz pierwszy partner gospodarczy, liczba spraw windykacyjnych w których bierzemy udział jest największa.

Stąd, nasze doświadczenia. Nie zastanawiamy się jak prowadzić windykację w Niemczech. My ją po prostu prowadzimy.

Okres przedawnienia w przypadku większości faktur upływa po 10 latach, z wyjątkiem transportu gdzie roszczenia przedawniają się po roku czasu od dnia terminu zapłaty.
Postępowania upadłościowe z reguły nie przynoszą wysokich zwrotów niezabezpieczonym wierzycielom.

Pierwszym krokiem w procesu windykacyjnego w Niemczech jest procedura polubowna.

Zgodnie z ogólnymi zasadami jednak pierwszy kontakt telefoniczny ze strony biura windykacyjnego może nastąpić dopiero po uprzednim wysłaniu pisemnego wezwania do zapłaty.

Nasze działania trwają zwykle od 30 do 45 dni. Po bezpośrednim kontakcie z naszą agencją w Niemczech, większość dłużników decyzje na spłatę chcąc uniknąć dodatkowych kosztów.

W przypadku gdy nie uda odzyskać się należności na tym etapie istnieje i będzie konieczne skierowanie sprawy drogę prawną to niemieckie sądy, w porównaniu do innych krajów działają szybko, a samo postępowanie jest nie zawiłe i przebiega na prostych i jasnych zasadach.

Standardowym terminem przedawnienia jest okres 3 lat zgodnie z art. 195 kodeksu cywilnego -Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Skontaktuj się z nami