Mandaty z Włoch

Straetus nie jest wierzycielem, tylko podmiotem wykonującym zlecenie windykacji dla organu, który wystawił mandat. Najczęściej jest to straż miejska lub policja włoska.

  • Pełnomocnitwa – mandaty z Citta Metropolitana di Milano

  • Pełnomocnictwa – mandaty z Provincia di Piss

  • Pełnomocnictwa – Mandaty z Roma Capitale

  • Pełnomocnictwa – mandaty z Provincia di Pavia

straetus-image (6)
straetus-image (5)

Czy muszę zapłacić mandat jeśli to nie ja prowadziłem pojazd ?

Zgodnie z art. 196 włoskiego kodeksu drogowego w przypadku kar pieniężnych (mandatów) właściciel pojazdu jest współodpowiedzialny ze sprawcą wykroczenia i jest to tzw. współodpowiedzialność solidarna, tzn., że jedyny zidentyfikowany odpowiedzialny jest wezwany do zapłacenia całości kary. Mają Państwo prawo dochodzić jej zwrotu regresem od osoby która prowadziła pojazd.

Jaki jest termin przedawnienia mandatów z włoch?

Termin przedawnienia prawa do domagania się sum z tytułu sankcji administracyjno – pieniężnych ex art. 209 włoskiego kodeksu drogowego jest uregulowany przez art. 28 ustawy z dnia 24 listopada 1982, nr. 689 i wynosi 5 lat od dnia popełnienia wykroczenia lub też jest naliczany od początku, jeżeli upływ przedawnienia został przerwany np. korespondencją poleconą jaka dotarła na Państwa adres w Polsce.

straetus-image (2)
straetus-image (1)

Co się stanie jeśli nie zapłacę mandatu?

Jeżeli sankcja pieniężna za wykroczenie nie zostanie uiszczona dobrowolnie w terminie wskazanym na protokole wykroczenia, to wówczas dochodzi do przymusowego ściągnięcia opłaty, które jest uregulowane przez art. 27 ustawy z 24 listopada 1981, nr 689. W takim przypadku Urząd Miasta lub Gminy może rozpocząć wobec Państwa procedurę egzekucyjną, tzn. zlecić inkasentowi ściągniecie od Państwa całego długu.

Accounting resources

Często zadawane pytania

Mandat dostałem w innym języku niż polski, dlaczego nie został wysłany w moim języku ojczystym?

Zgodnie z nadal obowiązującą pomiędzy Polską, a Republiką Włoch umową o pomocy w sprawach karnych z dnia 28 kwietnia 1989 roku, a właściwie jej art. 14 ust 2, dotyczącym trybu porozumiewania się i języków, nie jest wymagane tłumaczenie dokumentów na język polski. Zatem Policja włoska nie ma obowiązku tłumaczyć Państwu pisma na język kraju, w którym Państwo przebywają. Uprzejmością ze strony organu włoskiego jest przesłanie pisma w jednym z czterech najważniejszych języków obowiązujących w Unii Europejskiej.

Czy mogę się jeszcze odwołać od mandatu?

Organami kompetentnymi do rozstrzygania odwołania dotyczące mandatów są Sędzia Pokoju (Giudice di Pace) oraz Prefekt (Prefetto), do których można się odwołać w ciągu 60 dni od urzędowego powiadomienia o dokonanym wykroczeniu (art. 203 i 204 bis włoskiego kodeksu drogowego). Jeśli zatem wcześniej odebrali Państwo wezwanie przesłane za potwierdzeniem odbioru przez organ włoski to termin na odwołanie już upłynął, więc taka możliwość przepadła.

W jaki sposób mogę sprawdzić dokumenty będące podstawą do mandatu ?

Sprawdź dokumenty dotyczące Twojego mandatu.

Potrzebujesz Nr Pliku, Nr Protokołu oraz Rok wystawienia mandatu. Wszystkie informacje znajdują się na wezwaniu do zapłaty.

Na jaki rachunek bankowy należy opłacić mandat?

Wpłat dokonuje się na indywidualny rachunek w Euro podany na wezwaniu do zapłaty. Rachunek należy do Straetus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. i prowadzony jest przez BNP Paribas Bank Polska S.A.

Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń pod 22 602 05 42

Porozmawiaj z nami