STRAETUS BLOG


Windykacja międzynarodowa – jak się do niej przygotować?

Windykacja międzynarodowa – jak się do niej przygotować?

Ściąganie wierzytelności nie jest ani proste, ani przyjemne. Dodatkowym utrudnieniem jest sytuacja, w której naszym dłużnikiem jest firma zagraniczna. W takich okolicznościach odzyskanie należności jest zadaniem o wiele trudniejszym. Jak przygotować się do windykacji...

Umowa sprzedaży wierzytelności – co powinna zawierać?

Umowa sprzedaży wierzytelności – co powinna zawierać?

Sprzedaż wierzytelności polega na przeniesieniu praw do konkretnej wierzytelności z jednego podmiotu na drugi. Co najważniejsze, wierzytelność może zostać sprzedana osobie trzeciej (np. firmie windykacyjnej), bez uprzedniej zgody dłużnika. Sprzedaż zostaje dokonana...

Sprawdzone strategie radzenia sobie z niezapłaconymi fakturami

Sprawdzone strategie radzenia sobie z niezapłaconymi fakturami

Niezapłacone faktury to zmora każdego przedsiębiorcy, niezależnie czy mowa o jednoosobowej firmie, czy o międzynarodowej korporacji. Oczekiwanie na odzyskanie należności za wykonaną pracę nie tylko budzi frustracje, ale także zagraża płynności finansowej działalności....

4 najczęstsze przyczyny zadłużenia firm

4 najczęstsze przyczyny zadłużenia firm

Zadłużenie firmy może mieć swoje źródło w wielu czynnikach związanych pośrednio lub bezpośrednio z działalnością zakładu pracy. W przypadku niespłacania zadłużenia konieczna jest interwencja firmy windykacyjnej, której zadaniem jest ściąganie należności utrzymywanej w...

Windykacja na drodze sądowej – wady i zalety

Windykacja na drodze sądowej – wady i zalety

Coraz więcej właścicieli firm twierdzi, że gotowi są podjąć kroki prawne w celu odzyskania zapłaty od klientów. To oczywiście wiąże się z pewnymi nakładami finansowymi i wymaga czasu. Warto przyjrzeć się zaletom oraz wadom windykacji na drodze sądowej.  Windykacja...

Windykacja w transporcie – podstawowe kwestie

Windykacja w transporcie – podstawowe kwestie

Ze względu na specyfikę branży, windykacja długów w transporcie to jedno z większych wyzwań, przed którym stają zarówno właściciele przedsiębiorstw, jak i wynajmowane przez nich firmy windykacyjne. Posiadanie odpowiednich kompetencji w tym zakresie okazuje się coraz...

name
Call Now Button