STRAETUS BLOG


4 najczęstsze przyczyny zadłużenia firm

Zadłużenie firmy może mieć swoje źródło w wielu czynnikach związanych pośrednio lub bezpośrednio z działalnością zakładu pracy. W przypadku niespłacania zadłużenia konieczna jest interwencja firmy windykacyjnej, której zadaniem jest ściąganie należności utrzymywanej w...

Windykacja na drodze sądowej – wady i zalety

Coraz więcej właścicieli firm twierdzi, że gotowi są podjąć kroki prawne w celu odzyskania zapłaty od klientów. To oczywiście wiąże się z pewnymi nakładami finansowymi i wymaga czasu. Warto przyjrzeć się zaletom oraz wadom windykacji na drodze sądowej. Windykacja...

Windykacja w transporcie – podstawowe kwestie

Ze względu na specyfikę branży, windykacja długów w transporcie to jedno z większych wyzwań, przed którym stają zarówno właściciele przedsiębiorstw, jak i wynajmowane przez nich firmy windykacyjne. Posiadanie odpowiednich kompetencji w tym zakresie okazuje się coraz...

Koronawirus rozleniwił wierzycieli – nie bądź jednym z nich!

Rosnące zadłużenie polskich przedsiębiorstw to pokłosie szalejącej na świecie pandemii koronawirusa. Według danych Krajowego Rejestru Długów od momentu wprowadzenia w Polsce lockdownu długi jednoosobowych działalności gospodarczych urosły o ponad miliard złotych. W...

Utrata płynności w czasach pandemii – co dalej?

Opóźnienia w płatnościach są dla wielu przedsiębiorców codziennością, a uciążliwości z tym związane są szczególnie odczuwalnie w dobie okresowego pogorszenia się płynności finansowej firmy np. na skutek  spowolnienia gospodarki. W dobie pandemii koronawirusa zatory...

Kiedy warto rozważyć sprzedaż wierzytelności?

W każdym przedsiębiorstwie zdarzają się sytuacje, w których kontrahent zalega z płatnościami. Problem pojawia się w momencie, kiedy zadłużenie systematycznie rośnie, a klient w dalszym ciągu nie reguluje zobowiązań. Polskie prawo przewiduje w takich sytuacjach...

Zadłużony sektor IT? Z czego to wynika?

W dobie koronawirusa wiele firm przeniosło swoją działalność do internetu. W całym procesie pomagają przedsiębiorcom firmy z sektora IT. Na ich usługi ciągle rośnie popyt. Branża IT ciągle się rozwija, ale już zarysowuje się problem zadłużenia. Obecnie, choć zleceń...

name
Call Now Button