STRAETUS BLOG


Zadłużenie w branży fitness – aktualne informacje

Zadłużenie w branży fitness – aktualne informacje

Branża fitness to jedna z gałęzi gospodarki, która została najbardziej dotknięta skutkami pandemii. W ostatnich 18 miesiącach, przez większość czasu obiekty sportowe, w tym siłownie i kluby fitness, były zamknięte lub mogły działać tylko w warunkach rygorystycznego...

Czy powierzać windykację pracownikom obsługi klienta?

Czy powierzać windykację pracownikom obsługi klienta?

Ściąganie przeterminowanych należności w procesie windykacyjnym to bardzo wymagające zadanie. W wielu firmach nie ma wystarczających zasobów ludzkich oraz wykwalifikowanych windykatorów, którzy posiadają doświadczenie w tego rodzaju procesie. Jednym z popularnych...

Skutki koronawirusa oczami przedsiębiorców

Skutki koronawirusa oczami przedsiębiorców

Badania przeprowadzone na zlecenie Biura Informacji Gospodarczej Krajowego Rejestru Długów pokazują, że ponad 70% przedsiębiorców poniosło dodatkowe koszty związane z pandemią COVID-19. Dużym problemem jest dla nich opóźnienie w płatnościach ­– dotyka co trzeciego...

Czy małe firmy podniosą się po pandemii?

Czy małe firmy podniosą się po pandemii?

Polska gospodarka mierzy się teraz z wieloma problemami. Niepewność związana z ograniczeniami w funkcjonowaniu przedsiębiorstw wpłynęła na zmniejszenie się aktywności małych i średnich firm. Borykają się one z jeszcze innymi problemami. Z powodu zerwania łańcuchów...

name
Call Now Button