STRAETUS BLOG


Procedura windykacyjna krok po kroku

Wiele osób ma problem z właściwym zrozumieniem pojęcia „postępowanie windykacyjne”. Kiedy słyszą ten termin, w ich głowie pojawiają się skojarzenia z komornikiem i zajęciem mienia.  Często wynika to po prostu z niewiedzy. Procedura windykacyjna ma natomiast...

Jak odzyskać dług i przywrócić równowagę finansową?

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa to duża odpowiedzialność oraz spore ryzyko, że kontrahenci nie będą w stanie zapłacić za wyświadczone usługi czy dostarczone towary. Nie jest to jednak sytuacja, której powinni obawiać się właściciele firm, ponieważ istnieją...

Co musisz wiedzieć o firmie windykacyjnej?

Dla wielu osób pojęcie firmy windykacyjnej i komornika, jest tak naprawdę tożsame. Jednak różnice pomiędzy tymi dwoma pojęciami, są tak naprawdę kolosalne. Firmy windykacyjne są prywatne, komornik to natomiast urzędnik państwowy. Różnią się oni także pomiędzy sobą...

Na czym polega sprzedaż wierzytelności?

Sprzedaż wierzytelności następuje poprzez tzw. cesję wierzytelności, czyli przeniesienie długu na osobę trzecią (windykatora) na podstawie odrębnej umowy podpisanej przez obie strony. Najczęściej sprzedaż wierzytelności posiada charakter odpłatny, czyli umowa o cesji...

Jak wygląda windykacja sądowa?

Windykacja z prawnego punktu widzenia Windykacja jest to zbiór czynności prawnych, które mają na celu doprowadzenie dłużnika do spłacenia wierzytelności, które zaciągnął wobec wierzyciela. Wyróżniamy dwie formy windykacji: polubowną i sądową. Polubowna to nic innego...

W jaki sposób windykuje się należności?

Podpisując umowę kredytową lub pożyczkową, klient danej instytucji zobowiązuje się spłacić zadłużenie w wyznaczonym terminie. Zalegania z ratami uprawnia pożyczkodawcę do wszczęcia działań windykacyjnych. Na czym polega windykacja? W jaki sposób odzyskuje się...

Mediacje, czyli jak zachować dobre relacje z dłużnikiem

Z różnych powodów dłużnicy czasami zaprzestają spłacania długów. W wielu przypadkach wynika to z problemów finansowych, przez które nie są w stanie sprostać spłacie rat. Między innymi dlatego warto podjąć próbę wypracowania porozumienia z dłużnikiem. Znacząco zwiększa...

Jak wygląda ściąganie długów za granicą?

Coraz częściej dłużnicy w obawie przed egzekucją komorniczą lub nadzieją na lepsze zarobki decydują się na wyjazd i podjęcie pracy za granicą. W takich sytuacjach wierzyciele muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ wyegzekwowanie spłaty długu od osoby przebywającej...

Dłużnik za granicą? Sięgnij po pomoc firmy windykacyjnej

Firmy windykacyjne zajmują się odzyskiwaniem zadłużenia. Ich celem nie jest wyegzekwowanie należytych pieniędzy siłą, ale doprowadzenie do ugody pomiędzy dłużnikiem a  wierzycielem. Działają one zgodnie z prawem, a ich pracę określa kodeks cywilny. Za ich pomocą można...

name