STRAETUS BLOG


Negocjacje twarde a negocjacje miękkie – różnice

Istnieją dwa zasadnicze style prowadzenia negocjacji – miękki i twardy. Można je porównać do słynnej taktyki prowadzenia przesłuchań przez dobrego i złego policjanta. Osoba aspirująca do miana kompetentnego negocjatora powinna płynnie poruszać się między technikami,...

Jak przygotować się do rozmowy z dłużnikiem?

Negocjacje z dłużnikiem to bardzo stresujący i niekomfortowy moment również dla wierzyciela. Zanim wstąpisz na drogę sądową, by odzyskać należności, warto spróbować zakończyć spór polubownie. To rozwiązanie o wiele bardziej opłacalne dla obydwu stron i nie przekreśla...

Jak wysokie są koszty windykacji sądowej?

Proces windykacji sądowej jest nie tylko stresujący. Trzeba pamiętać, że rozpoczęcie sprawy wiąże się również z kosztami sądowymi. Jak wysokie są koszty takiego postępowania? Koszty windykacji sądowej Znaczną część kosztów windykacji sadowej stanowi opłata od pozwu....

Jak negocjować spłatę długu z pozycji przegranego?

Windykacja długów jest przykrym, ale często koniecznym do przeprowadzenia procesem. Dłużnik, który jest zobowiązany do zapłaty określonej kwoty pieniędzy, może wykazywać zarówno neutralny, jak i wojowniczy stosunek do naszych żądań. Nierzadko jesteśmy wtedy na...

Gdy przedsiębiorca traci płynność finansową

Jednym z filarów funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa jest jego płynność finansowa. Każda firma, aby utrzymać się na rynku, bez względu na charakter swojej działalności musi sprzedawać. I nie ma znaczenia czy firma sprzedaje usługi, produkty czy idee. Aby...

Faktoring czy windykacja należności – na co się zdecydować?

Przedsiębiorcy mogą obecnie skorzystać z dwóch form odzyskiwania pieniędzy za nieopłacone faktury. Faktoring zapewnia przedsiębiorstwu płynność finansową, a windykacja należności to często ostateczność, gdy kontrahent nie wywiązuje się z terminu płatności. Czym...

Dlaczego nie należy zwlekać z windykacją należności?

Odkładanie działań zmierzających do odzyskania należności to poważny błąd. Im szybciej rozpoczniemy procedurę, tym większe mamy szanse na to, że uda się odzyskać pieniądze za zaległe faktury. Jednym z powodów odkładania decyzji o bardziej radykalnych działaniach jest...

name