Odzyskiwanie długów nie należy do prostych zadań. Osoba dochodząca swoich prac w tym procesie to wierzyciel. Po drugiej stronie znajduje się jego dłużnik, a kwestią sporną są wierzytelności, czyli niepokryte na czas zobowiązania finansowe jednej strony wobec drugiej. Postępowanie musi toczyć się zgodnie z literą prawa. W tym artykule sprawdzimy, kim dokładnie jest wierzyciel oraz jakie prawa i obowiązki nakładają na niego przepisy.

Kim jest wierzyciel?

Wierzyciel to osoba prywatna, przedsiębiorstwo lub organizacja. Wobec niego powstało zadłużenie, a przedmiotem roszczeń wierzyciela zazwyczaj są środki finansowe. W niektórych przypadkach są to przedmioty i inne dobra. Zgodnie z przepisami, wierzycielem zostaje każda osoba lub podmiot, którego kontrahenci nie płacą na czas swoich zobowiązań. Kluczowe informacje na ten temat znajdują się w art. 353 kodeksu cywilnego.

Już nawet jednodniowy poślizg w płatności faktury lub niewywiązaniu się z zapisów umowy sprawia, że powstają wierzytelności i jedna ze stron jest wierzycielem, a druga dłużnikiem. Oczywiście tego typu opóźnienia są częste, a większe powody do niepokoju budzi sytuacja, gdy brak płatności przedłuża się do kilku tygodni czy też miesięcy.

Im szybciej rozpocznie się procedurę windykacyjną, tym większa szansa na odzyskanie pieniędzy. Oczywiście wierzyciel lub reprezentująca go firma windykacyjna muszą postępować zgodnie z literą prawa. W innym przypadku istnieje uzasadnione ryzyko, że dłużnik skieruje sprawę do sądu, a wierzyciela będą czekać poważne konsekwencje prawne.

Podstawowe prawa wierzyciela

Podstawowym prawem każdego wierzyciela jest dążenie do zaspokojenia roszczenia, które powstało. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że uprawnienia osoby, wobec której powstał dług, są tzw. sankcją przymusu państwowego. Oznacza to, że w dowolnym momencie wierzyciel może poinformować o przeterminowanym zobowiązaniu dany organ państwowy, a następnie dochodzić należności w procesie sądowym, a następnie w ramach egzekucji komorniczej.

Prawa wierzyciela zostały jasno zdefiniowane w zapisach kodeksu cywilnego. Należą do nich:

  • prawo do żądania spełnienia przez dłużnika danego świadczenia (np. zapłata faktury, zwrot pożyczki, wywiązanie się z umowy);
  • prawo do wyboru metody windykacji (polubowna lub od razu windykacja sądowo-egzekucyjna);
  • prawo do doliczania i żądania zapłaty odsetek ustawowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami);
  • prawo do wyboru sposobu egzekucji (wierzyciel powinien wskazać, skąd ma być prowadzona egzekucja, np.: z wypłaty dłużnika, z ruchomości, z kont bankowych itd.);
  • prawo do zabezpieczenia roszczenia (zabezpieczenie przyszłych należności w tzw. postępowaniu zabezpieczającym);
  • prawo do informacji o majątku dłużnika (wnioskowanie do komornika o poszukiwanie majątku dłużnika);
  • prawo do wyboru komornika prowadzącego postępowanie;
  • prawo do zawarcia ugody z dłużnikiem.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się z firmą windykacyjną lub kancelarią prawną specjalizującą się w tego typu zagadnieniach. Wszystko po to, aby wierzyciel był w stanie umiejętnie dochodzić swoich praw i był ich świadomy.

Podstawowe obowiązki wierzyciela

Status wierzyciela to oczywiście nie tylko prawa, ale również obowiązki. Przede wszystkim podmiot ten musi działać zgodnie z literą prawa. Przekroczenie uprawnień w tym zakresie może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi i znacznie wydłużyć całą procedurę. Do obowiązków wierzyciela należy m.in. wskazanie mienia dłużnika, z jakiego ma być prowadzona egzekucja komornicza. Niedopilnowanie tego może mieć poważne skutki i może doprowadzić do umorzenia egzekucji.

Ponadto obowiązkiem jest podawanie tylko rzetelnych i prawdziwych informacji. Jakiekolwiek świadome wprowadzenie komornika w błąd może skutkować karą grzywny zgodnie z art. 761 i art. 762 kpc. Każda wpłata na rzecz wierzyciela od dłużnika powinna być dokumentowana i informacje o niej powinien otrzymać komornik prowadzący postępowanie.

Czy warto skorzystać ze wsparcia firmy windykacyjnej?

Jeżeli zmagasz się z dłużnikami, to możesz próbować odzyskać pieniądze we własnym zakresie lub skorzystać ze wsparcia firmy windykacyjnej. Dzięki tej drugiej opcji można zaoszczędzić czas i zwiększyć skuteczność działania. Ponadto doświadczeni windykatorzy doskonale znają prawo i ich postępowanie będzie z nim zgodne. W ten sposób wierzyciel zabezpiecza swój interes oraz redukuje ryzyko popełnienia jakichkolwiek błędów.

Jako Straetus od lat oferujemy naszym klientom usługi windykacyjne. Dokładnie zapoznamy się z Twoimi potrzebami oraz ze specyfiką wierzytelności. Następnie zaproponujemy harmonogram działań, których celem będzie szybkie i sprawne odzyskanie pieniędzy. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym ekspertem w celu zapoznania się ze szczegółami potencjalnej współpracy.