Myślisz o sprzedaży swojego długu firmie windykacyjnej? Powodów takiej decyzji może być przynajmniej kilka. Gdy już się na to zdecydujesz, musisz wiedzieć jak do tego podejść oraz w jaki sposób działają firmy skupujące długi. Z tego artykułu dowiesz się, kiedy opłaca się sprzedać wierzytelności, na czym polega cała procedura i czy zawsze jest to możliwe.

Czym jest i na czym polega sprzedaż długu?

Jak sama nazwa wskazuje, sprzedaż długu polega na tym, że zmienia się ich wierzyciel. Oczywiście firmy skupujące długi oferują za nie określone wynagrodzenie. Z punktu widzenia dotychczasowego wierzyciela może to być atrakcyjne rozwiązanie, ponieważ odzyskuje on część długu i jednocześnie oszczędza czas i nerwy związane z prowadzeniem procedury windykacyjnej. Umowa cesji wierzytelności może mieć charakter zwrotny lub bezwrotny. Jeżeli w tym pierwszym przypadku windykator nie odzyska długu, to może zrezygnować i oddać dług do pierwotnego wierzyciela.

Sama sprzedaż długu może przebiegać w różny sposób. Przepisy polskiego prawa wskazują na to, że skup długów może odbyć się w ramach:

 • sprzedaży kontrahentom biznesowym (firmy skupujące długi),
 • sprzedaży firmie windykacyjnej po bezpośrednim zgłoszeniu się do niej,
 • sprzedaży indywidualnej,
 • skupu wierzytelności.

W jakich sytuacjach opłaca się sprzedać wierzytelności?

Jest przynajmniej kilka powodów, dla których warto rozważyć sprzedaż długu. Na taki krok często decydują się podmioty, których płynność finansowa została zachwiana i potrzebują zastrzyku gotówki. Wówczas decydują się na sprzedaż wierzytelności za odpowiednio niższą kwotę, jednak gwarantują sobie odzyskanie choćby części zadłużenia. Później zyskują na tym firmy skupujące długi, którym udaje się skutecznie odzyskać całe zadłużenie.

Sprzedaż wierzytelności uzasadniona jest również wtedy, gdy wierzyciel nie chce poświęcać czasu na prowadzenie procedury windykacyjnej lub nie posiada do tego odpowiednich zasobów i jednocześnie nie chce współpracować z firmą windykacyjną. To sposób na pozbycie się obciążenia psychicznego i czasowego. Cesja wierzytelności to także rozsądny wybór wtedy, gdy przedsiębiorca nie wierzy w powodzenie windykacji i chce odzyskać choćby część swoich pieniędzy.

Jakie zadłużenie sprzedać najłatwiej?

Rynek działa w ten sposób, że jedne wierzytelności sprzedać łatwiej, drugie trudniej, a jeszcze innych niemal nie da się sprzedaż. Ostatnie lata pokazują, że najłatwiej zbyć:

 • wierzytelności, które powstały niedawno,
 • wierzytelności, których co do zasady można dochodzić przed sądem,
 • wierzytelności, gdzie inni wierzyciele nie rozpoczęli jeszcze egzekucji,
 • wierzytelności, gdzie dłużnik posiada majątek zabezpieczający dług,
 • wierzytelności, gdzie znana jest lokalizacja dłużnika i utrzymywany jest z nim kontakt.

Kiedy sprzedaż długu jest prawnie niemożliwa?

Firmy skupujące długi działają w oparciu o przepisy prawa. To one regulują, kiedy cesja wierzytelności jest możliwa, a kiedy nie można jej dokonać. Co do zasady wyróżnia się trzy podstawowe sytuacje, w których prawo zabrania dokonywania tego typu transakcji. Dzieje się tak wtedy, gdy:

 • w umowie pomiędzy stronami sporu finansowego jest klauzula zabraniająca zmiany wierzyciela,
 • cesja wierzytelności jest sprzeczna z prawem (np. w związku z ograniczeniami związanymi z prawem do pierwokupu lub prawem do wynagrodzenia za pracę),
 • świadczenie ma osobisty charakter (np. dotyczy długów związanych z roszczeniami o ochronie dóbr osobistych).

Ponadto w określonych sytuacjach firmy skupiające długi nie będą zainteresowanie ich odkupieniem. Dochodzi do tego wtedy, gdy długi są już stare lub po dokładnej analizie okazuje się, że szanse na skuteczne ściągnięcie długu są znikome. W takiej sytuacji firma windykacyjna może zrezygnować z odkupienia wierzytelności, ponieważ nie uzna ich za atrakcyjne.

Na co zwrócić uwagę w umowie sprzedaży wierzytelności?

Cesja wierzytelności musi być poświadczona stosowną umową. Jej zakres regulują art. 509-516 kodeksu cywilnego. Jako wierzyciel musisz zwrócić uwagę na to, aby tego typu dokument posiadał kluczowe informacje. Należą do nich przede wszystkim:

 • tytuł umowy,
 • data i miejscowość zawarcia umowy,
 • dane osobowe i firmowe dotychczasowego wierzyciela oraz nabywcy długu (cesjonariusza),
 • tytuł i wysokość wierzytelności.

Ponadto jako sprzedawca długu musisz przygotować oświadczenie, w którym wskażesz, że wierzytelność nie stanowiła przedmiotu innych przelewów. Jeżeli wszystkie dane się zgadzają, to pod umową podpisy muszą złożyć obie strony transakcji.

Chcesz sprzedać wierzytelności? Skontaktuj się z nami

Myślisz o sprzedaży swojego długu i szukasz zaufanej firmy skupującej długi? Zachęcamy do kontaktu z naszym przedstawicielem. Jako Straetus jesteśmy renomowaną firmą windykacyjną, która w swojej ofercie posiada wykup wierzytelności. Oferta obejmuje zarówno długi związane z obrotem gospodarczym, jak i wynikające z zapisów umów cywilno-prawnych. Dokładnie zapoznamy się z Twoją sytuacją i przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę współpracy. Zapraszamy do kontaktu.