Straetus łączy praktyczne doświadczenie z obszaru zarządzania należnościami z wiedzą ekspercką w zarządzaniu przedsiębiorstwami.


Oferujemy usługi

 • optymalizacji kapitału obrotowego
 • optymalizacji kosztów
 • restrukturyzacji firm, lub usług Dyrektora Finansowego (interim CFO).

 

W ramach usług, wykonujemy audyt, rekomendujemy rozwiązania i wdrażamy zmiany w przedsiębiorstwie.

 

Optymalizacja kapitału obrotowego

 

Firmy powinny utrzymywać odpowiedni poziom kapitału obrotowego netto aby zapewnić właściwe relacje między tempem wzrostu firmy, jej sprzedaży a poziomem majątku obrotowego.
Dla ponad 50 proc. polskich przedsiębiorstw zobowiązania wobec dostawców stanowią podstawowe źródło taniego finansowania. Wydłużanie terminów płatności dostawców jest najszybszym i najtańszym środkiem na krótką poprawę stanu gotówki. Jednak firma równie szybko traci wiarygodność rzetelnego płatnika, a problem braku gotówki może doprowadzić w dłuższej perspektywie do upadłości.

 

Czy Twoja jest zaopatrzona w wymagany kapitał obrotowy i czy gospodaruje nim efektywnie?

 

Odpowiednia polityka kredytowa i ciągłe monitorowanie bieżącej i przyszłej luki finansowania są ważnymi narzędziami kontroli płynności. Tego typu proces obejmuje:

 

 • bieżące zarządzanie należnościami od kontrahentów
 • optymalizację stanu zapasów
 • analizę zobowiązań oraz kosztów

 

Analiza kapitału obrotowego powinna odbywać się w powiązaniu z analizą przychodów ze sprzedaży, sezonowością sprzedaży oraz analizą ogólnej sytuacji finansowej w spółce.

 

Straetus pomaga klientom poprawić przepływy gotówki i rentowność.


Pod lupę buerzemy cały proces od zamówienia towaru/usługi do spływu należności (‘order to cash’).


Audyt obejmuje:

 • analizę struktury należności & DSO (dni należności w stosunku do sprzedaży) z podziałem na klientów
 • analizę rentowności kontrahentów /scoring pod kątem rentowności i generowania gotówki poszczególnych grup kontrahentów lub oddziałów
 • przegląd procesów obsługi należności

 

Rekomendujemy i wdrażamy kompletne rozwiązania mające na celu:

 • poprawę efektywności zarządzania należnościami (zmiany w procesach organizacyjnych i informatycznych, redukcja kosztów obsługi należności, szybsza rotacja należności)
 • poprawę rotacji zapasów (redukcja poziomu zapasów wolnorotujących, dostosowanie poziomu zamówień do sprzedaży)
 • redukcję kosztów oraz zobowiązań

 

Optymalizacje kosztowe i restrukturyzacje

 

Nasze działania mają na celu obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, bazując na

 

 • analizie rachunku zysków i strat i bilansu
 • analizie kosztów stałych i zmiennych
 • przeglądzie kluczowych umów
 • przeglądzie struktury zatrudnienia oraz kosztów funkcjonowania departamentów wewnątrz firmy

 

Wypracowujemy obszarowe redukcje kosztów, lub kompleksowe plany restrukturyzacji poparte analizą prawną, podatkową oraz zakresu prawa pracy.


Rekomendacje zawierają plany działania krótko i średnio terminowe, terminarz wdrożenia oraz zasoby niezbędne do przeprowadzenia zmian.


Wspieramy klientów w przeprowadzaniu zmian oraz bierzemy aktywnie udział w ich wdrożeniu.

 

Jeśli szukasz pomocy w poprawie płynności finansowej, skontaktuj się z nami już dziś!

Skontaktuj się z nami !

5 + 4 =

name
Call Now Button