Optymalizacja przepływów gotówkowych – audyt i wdrożenie zmian


 

Audyt i poprawa kapitału obrotowego

Dla ponad 50% polskich przedsiębiorstw zobowiązania wobec dostawców stanowią podstawowe źródło taniego finansowania. Wydłużanie terminów płatności jest najłatwiejszym i najtańszym środkiem na krótką poprawę stanu gotówki. Jednak firma nie może sobie pozwolić na utratę wiarygodności rzetelnego płatnika. Co więcej, utrzymujący się problem braku gotówki może doprowadzić w dłuższej perspektywie do upadłości.

 Czy Twoja firma utrzymuje odpowiedni poziom kapitału obrotowego netto, aby zapewnić właściwą relację między tempem wzrostu sprzedaży i poziomem majątku obrotowego?

Proponujemy Ci poprawić przepływy gotówkowe i rentowność, dlatego zaczniemy od audytu, tj. pod lupę weźmiemy cały proces od zamówienia towaru lub usługi do spływu należności (‘order to cash’).


AUDYT OBEJMUJE:

 Analizę struktury należności & DSO (dni należności w stosunku do sprzedaży) z podziałem na klientów

 • Zbadanie rentowności kontrahentów – scoring poszczególnych grup kontrahentów lub oddziałów
 • Przegląd procesów obsługi należności

 

ZAREKOMENDUJEMY CI I WDROŻYMY KOMPLETNE ROZWIĄZANIA:

 • Poprawimy Twoją efektywność zarządzania należnościami – zmiany w procesach organizacyjnych i informatycznych i w kosztach obsługi należności, tj. szybsza rotacja należności
 • Zaproponujemy poprawę obrotu Twoich zapasów – redukcja poziomu zapasów wolno rotujących, dostosowanie poziomu zamówień do sprzedaży
 • Zredukujemy Twoje koszty oraz zobowiązania

 

Optymalizacja kosztów i restrukturyzacja

 Nasze działania mają na celu obniżenie kosztów funkcjonowania Twojego przedsiębiorstwa. Jak to zrobimy?

 Przeanalizujemy Twój rachunek zysków i strat oraz bilans

 • Sprawdzimy jakie ponosisz koszty stałe i zmienne
 • Zweryfikujemy zapisy umów z Twoimi kluczowymi kontrahentami
 • Dokonamy przeglądu struktury zatrudnienia oraz kosztów funkcjonowania departamentów wewnątrz Twojej firmy

 W efekcie opracowujemy obszarowe redukcje kosztów lub kompleksowe plany restrukturyzacji poparte analizą prawno – podatkową:

 • Zarekomendujemy Ci plany działań krótko i średnio terminowe
 • Przedstawimy harmonogram wdrożenia oraz zasoby niezbędne do przeprowadzenia ustalonych zmian

Usługa dyrektora finansowego (interim CFO)

Jesteś właścicielem małego lub średniego przedsiębiorstwa o obrotach od 5 do 50 mln zł? Poznaj naszą usługę Dyrektora Finansowego (Interim CFO), który pracuje w elastycznym wymiarze godzin dostosowanym do Twoich potrzeb i oczekiwań!

Nasz ekspert pomoże Ci zrealizować cele biznesowe i zarządzać finansami Twojej firmy:

 • zbuduje i wdroży strategię finansową
 • opracuje business plany i modele finansowe
 • przygotuje budżet i będzie go regularnie monitorował
 • zoptymalizuje strukturę kosztów i kapitału obrotowego
 • zadba o przepływy gotówkowe i pozyskanie finansowania
 • oceni rentowność i ryzyko inwestycji
 • doradzi w transakcjach kapitałowych
 • będzie zarządzać ryzykiem finansowym i podatkowym
 • aktywnie wesprze w bieżących sprawach finansowych, operacyjnych i rachunkowości zarządczej

 

Współpracując z nami będziesz miał pełną kontrolę nad swoimi finansami i zyskasz zaufanego i kompetentnego partnera biznesowego.

 Szukasz pomocy w poprawie płynności finansowej?

name
Call Now Button