Windykacja w Hiszpanii

Windykacja w Hiszpanii dotyczy zazwyczaj stosunków handlowych w kraju i na arenie międzynarodowej. Pierwszym etapem jest próba polubownego odzyskania długu, która jest niezwykle ważna, ponieważ sprawy sądowe w Hiszpanii są powolne i obarczone wymogiem dużej liczby dokumentów prawnych. Niestety czasami to jedyny sposób na wywarcie nacisku na dłużnika.

Niekiedy dłużnicy realizują również płatności zanim sąd wyda wyrok, który pozwoli rozpocząć egzekucji tj. już na pierwszym etapie procedury prawnej. Odzyskanie odsetek i kosztów sądowych na etapie polubownym jest niezwykle trudne i dotyczy to również fazy dalszego postępowania, ponieważ sądy niezwykle rzadko zasądzają je na rzecz wierzyciela. Niekiedy dłużnicy realizują również płatności zanim sąd wyda wyrok, który pozwoli rozpocząć egzekucji tj. już na pierwszym etapie procedury prawnej.

Skontaktuj się z nami