Sprzedaż wierzytelności następuje poprzez tzw. cesję wierzytelności, czyli przeniesienie długu na osobę trzecią (windykatora) na podstawie odrębnej umowy podpisanej przez obie strony. Najczęściej sprzedaż wierzytelności posiada charakter odpłatny, czyli umowa o cesji powinna zawierać szczegółowe warunki transakcji, jakimi są zwyczajowo ustalenie ceny oraz podanie terminu płatności. Umowa powinna zawierać również ustalenie o trybie rozwiązywania sporów, do jakich może dojść w trakcie trwania umowy.

Cesja zwrotna lub bezzwrotna

Umowa przeniesienia wierzytelności może mieć charakter zwrotny lub bezzwrotny. Sprzedaż wierzytelności o charakterze zwrotnym oznacza, że w przypadku, gdy windykator nie odzyska długu, może zrezygnować z transakcji i niejako oddać przedmiot umowy osobie sprzedającej dług. Cesja zwrotna wymaga naprawdę dobrze przygotowanej umowy, a najczęściej zwrot cesji powstaje, gdy okazuje się, że powodem nieskuteczności windykacji jest istotne zatajenie informacji czy też braki w dokumentacji.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy sprzedającego dług windykatorowi najkorzystniejszą dla niego opcją jest zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności bezzwrotnej. Przedsiębiorca otrzymuje uzgodnioną kwotę, a windykator zajmuje się skutecznie lub nie, windykacją długu.

Które wierzytelności sprzedaje się najłatwiej?

Do najczęściej zbywanych wierzytelności na rynku windykacyjnym należą :

  • wierzytelności, które są egzekwowalne, czyli dłużnik podsiada majątek zabezpieczający dług
  • inni wierzyciele nie rozpoczęli jeszcze egzekucji roszczeń
  • długi nie są jeszcze przedawnione
  • wierzytelności mogą być dochodzone przed sądem lub innymi organami władzy administracyjnej
  • wierzytelności są ’ świeże”
  • znana jest lokalizacja dłużnika i można z nim się skontaktować w celu omówienia warunków spłaty długu

Sprzedaż wierzytelności może przynieść najlepszy dochód tylko wtedy, gdy istnieje dobrze przygotowana i prawidłowo prowadzona historia długu i pełna dokumentacja negocjacji. Wówczas windykator oceniając prawdopodobieństwo wygranej proponuje korzystniejsze warunki.