Podczas odzyskiwania długów można skorzystać z dwóch ścieżek postępowania: polubownej i sądowej. Co do zasady w wielu przypadkach działania polubowne poprzedzają wejście na drogę sądową. Ta wybierana jest wtedy, gdy podstawowe formy windykacji nie zdadzą egzaminu. Z tego artykułu dowiesz się nieco więcej o tym, czym jest polubowna windykacja długów oraz jakie korzyści daje ona obu stronom postępowania.

Na czym polega polubowna windykacja długów?

Termin polubownej windykacji długów odnosi się do różnego rodzaju działań, które ukierunkowane są na odzyskanie przeterminowanych należności bez wchodzenia na drogę sądową. W dużym skrócie polega to na prowadzeniu negocjacji z dłużnikiem w celu nakłonienia go do spłaty zobowiązania. Strategia działania w ramach polubownej windykacji długów powinna być odpowiednio zaplanowana, a następnie realizowana zgodnie z literą prawa. Wszystko po to, aby jednocześnie zwiększyć skuteczność windykacji i zabezpieczyć interes wierzyciela. Właśnie dlatego warto skorzystać w tym zakresie z usług profesjonalnej firmy windykacyjnej.

 

W ramach działań polubownych stosuje się m.in.:

  • kontakt telefoniczny z dłużnikiem,
  • wysyłanie powiadomień i ponagleń pocztą elektroniczną i/lub pocztą tradycyjną,
  • spotkania bezpośrednie z dłużnikiem,
  • wiadomości w popularnych komunikatorach i mediach społecznościowych,
  • umowy regulujące harmonogram spłaty zadłużenia,

 

Standardem jest korzystanie z kilku kanałów komunikacji w celu zwiększenia efektywności prowadzenia windykacji polubownej. Należy jednak zadbać o to, aby każdy kontakt charakteryzował się profesjonalizmem i poszanowaniem praw dłużnika.

Kluczowe zalety polubownego odzyskiwania długów

Co do zasady wierzyciele najczęściej rozpoczynają od windykacji polubownej i na drogę sądową wchodzą dopiero wtedy, gdy ta pierwsza nie zdaje egzaminu. Odpowiednio poprowadzone negocjacje mogą jednak przynieść zamierzony efekt i pozwalają na odzyskanie pieniędzy. Ponadto polubowna windykacja długów daje wymierne korzyści zarówno wierzycielowi, jak i dłużnikowi. Poniżej przedstawiono kluczowe zalety tego typu działania.

Niższy koszt prowadzonego postępowania windykacyjnego

Przede wszystkim skutecznie prowadzona polubowna windykacja jest tańsza od tej prowadzonej w toku postępowania sądowego. Jest to związane z tym, że nie ma potrzeby uiszczania opłat sądowych czy też ponoszenia kosztów związanych z reprezentacją dowolnej ze stron. Ponadto kosztami postępowania obarczany jest dłużnik, co dodatkowo pogarsza jego sytuację finansową. Odzyskanie długów w formie polubownej wygeneruje mniejsze koszty związane z całym procesem windykacyjnym i zyskają na tym obie strony.

Możliwość utrzymania dobrych relacji na linii wierzyciel – dłużnik

Zdarza się, że niezapłacone zobowiązania występują pomiędzy podmiotami, które przez lata kontynuowały pomyślną współpracę. Dzieje się tak wtedy, gdy jeden z podmiotów popada w problemy finansowe i ma trudności z wypłacalnością. Jednocześnie wierzycielowi może zależeć na tym, aby utrzymać dobre relacje ze swoim dłużnikiem. Nie jest powiedziane, że w przyszłości jego sytuacja się nie odmieni, znów odzyska on stabilizację i dotychczasowa współpraca będzie kontynuowana. Tu lepszym wyborem jest windykacja polubowna. W jej ramach można ustalić satysfakcjonujący dla obu stron harmonogram spłaty zadłużenia, a następnie go wypełniać. W ten sposób unika się postępowania sądowego i łatwiej utrzymać dobre relacje biznesowe. Oczywiście kontakt pomiędzy stronami musi być profesjonalny i pełen szacunku.

Uniknięcie postępowania sądowego

Chyba nikt nie lubi być stroną postępowania sądowego. Wiąże się to z koniecznością składania wyjaśnień i poświęcaniem czasu na toczące się rozprawy. Polubowna windykacja pozwala tego uniknąć. W związku z tym warto spróbować w ten sposób odzyskać swoje pieniądze. W wielu przypadkach będzie to wystarczające. Dopiero gdy negocjacje z dłużnikiem nie przynoszą założonego efektu lub dłużnik unika jakiegokolwiek kontaktu z wierzycielem, to warto zdecydować się na pozew sądowy. W takich sytuacjach nie warto zwlekać, ponieważ im szybciej rozpocznie się postępowanie, tym lepiej dla wierzyciela. Szansa na odzyskanie pieniędzy będzie większa.

Windykacja polubowna – prowadzić ją samemu czy ze wsparciem windykatora?

Polubowna windykacja długów może być prowadzona we własnym zakresie lub przy wsparciu zewnętrznego windykatora. Wiele zależy od doświadczenia wierzyciela, jego relacji z dłużnikiem oraz znajomości przepisów prawnych. Wbrew pozorom odzyskiwanie długów we własnym zakresie nie jest łatwe i wiąże się z dużym wysiłkiem emocjonalnym oraz z koniecznością zaangażowania w proces swojego czasu lub czasu pracowników w ramach zasobów organizacji. W takiej sytuacji skorzystanie z firmy windykacyjnej pozwala na zwiększenie skuteczności działań oraz na optymalizację kosztów prowadzonego procesu. Ponadto eliminuje się w ten sposób aspekt emocjonalnego kontaktu z dłużnikiem, co pomaga w zachowaniu profesjonalnych biznesowych relacji.

Specjalizujemy się w prowadzeniu windykacji polubownej

Twoim problemem są dłużnicy, którzy unikają spłaty zobowiązań? Jako Straetus specjalizujemy się w prowadzeniu skutecznych działań windykacyjnych. Oferujemy zarówno polubowną windykację długów, jak i wsparcie w procesie sądowym. Dokładnie zapoznamy się z Twoją sytuacją oraz profesjonalnie poprowadzimy Twoją sprawę. W ten sposób zwiększysz szansę na odzyskanie swoich pieniędzy. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym ekspertem. Na jego podstawie przygotujemy indywidualną ofertę współpracy.