Windykacja przeterminowanych należności z reguły nie jest prostym procesem. Skala trudności wzrasta, gdy długi należy ściągać poza granicami naszego kraju. Wiele podmiotów z Polski współpracuje na co dzień z firmami z całego świata. Wśród nich znajdują się także przedsiębiorstwa w Belgii. W tym artykule eksperci Straetus wskażą na najważniejsze informacje, które warto wiedzieć w kontekście prowadzenia procesu windykacyjnego w Belgii.

Belgia jako ważny partner handlowy dla polskich firm

Od lat Belgia należy do grona ważnych partnerów handlowych dla polskich przedsiębiorstw. Jest to związane m.in. z dobrym połączeniem drogowym i kolejowym z tym krajem oraz faktem, że belgijski rynek wykazuje dużą chłonność w kontekście towarów eksportowanych w Polsce. Dotyczy to przede wszystkim wysokiej jakości urządzeń elektrycznych i mechanicznych, wyrobów metalurgicznych, materiałów budowlanych, tworzyw sztucznych i żywności. Zdarzają się jednak sytuacje, że belgijski kontrahent unika zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi. Wówczas niezwykle ważne jest rozpoczęcie procesu windykacyjnego, który będzie zgodny z obowiązującym w Belgii prawem. Ze względu na to, że przepisy prawa belgijskiego różnią się od tych w Polsce, warto nieco bliżej je poznać oraz zaufać w tym aspekcie profesjonalnej firmie windykacyjnej.

Podstawowe informacje dotyczące windykacji w Belgii

Przy współpracy z belgijskimi kontrahentami warto zawrzeć umowę lub kontrakt, w których będzie znajdować się klauzula arbitrażowa. Jest to związane w tym, że w Belgii funkcjonuje wiele instytucji, które specjalizują się w polubownym rozstrzyganiu sporów. Pod tym względem Belgia wyróżnia się na tle wielu innych krajów Europy. Zawarcie w kontrakcie klauzuli arbitrażowej ułatwia pracę i podjęcie decyzji przez sąd polubowny. Nad przebiegiem całego procesu i szybkością rozwiązywania wszelkich sporów finansowych czuwa Generalna Dyrekcja Kontroli i Mediacji Federalnego Ministerstwa Gospodarki w Brukseli. Organami wspierającymi są poszczególne oddziały tej jednostki administracyjnej.

Kto zajmuje się ściąganiem należności w Belgii?

Na terenie Belgii za ściąganie przeterminowanych należności odpowiadają firmy windykacyjne, które działają pod wspólną nazwą „Association Belge des Societes de Recouverment de Creances”. W tym gronie znajdują się firmy o różnym poziomie doświadczenia oraz specjalizacjach. Firma Straetus współpracuje z podmiotami na rynku belgijskim i posiada doświadczenie w skutecznym odzyskiwaniu należności na terenie Belgii, co jest poparte wynikami.

Na początek próba polubownego odzyskania pieniędzy

Oczywiście pierwsze działania windykacyjne związane są z próbami polubownego rozwiązania sporu. Zgodnie z belgijskim prawem należy wysłać do dłużnika wezwanie do zapłaty. Dokument powinien mieć formę pisemną, a jego dostarczenie musi zostać odpowiednio poświadczone. Szczegółowe wytyczne dotyczące tego, jak powinno wyglądać takie wezwanie, znajdują się w przepisach prawa belgijskiego i warto skonsultować to z renomowaną firmą windykacyjną. Podstawowe elementy prawidłowo przygotowanego wezwania do zapłaty w Belgii to m.in.:

  • wskazanie żądanej sumy;
  • data wystawienia dokumentu;
  • kopia sekcji z rozdziału Belgijskiego Kodeksu Sądowego (o procedurze przyspieszonej);
  • żądanie płatności w ciągu 15 dni;
  • wskazanie sądu, który będzie rozstrzygał sprawę w przypadku braku płatności.

W wielu przypadkach polubowne odzyskiwanie należności okaże się skuteczne, a relacje między kontrahentami zostaną podtrzymane. Aby zwiększyć efektywność tego procesu, warto rozpocząć współprace z doświadczonym i odpowiednio przygotowanym windykatorem.

Sądowe postępowanie windykacyjne w Belgii

Jeżeli windykacja polubowna nie przynosi zamierzonych rezultatów, to należy podjąć odpowiednie kroki prawne. W ramach działań prawnych wierzyciel ma kilka możliwości. Jedną z nich jest rozpoczęcie postępowania sądowego przed sądem w Belgii. Ze względy na międzynarodowy charakter sprawy, kolejne możliwości to m.in.: postępowanie w sprawie o europejski nakaz zapłaty, europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Instytucja europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym pozwala na zabezpieczenie środków dłużnika na jego koncie, w celu następnego pokrycia przeterminowanych należności wobec wierzyciela.

Jak wygląda egzekucja komornicza w Belgii?

Egzekucja komornicza w Belgii rozpoczyna się wraz z chwilą wydania wyroku lub orzeczenia przez sąd. Podstawą do wykonania egzekucji komorniczej są wyrok, nakaz zapłaty wydany przez sąd w Belgii, europejski nakaz zabezpieczenia oraz europejski nakaz zapłaty. Zadaniem wierzyciela oraz reprezentującej go firmy windykacyjnej jest złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika sądowego w Belgii. W Belgii można złożyć wniosek w językach: francuskim, niemieckim i holenderskim i zależy to od położenia geograficznego danego sądu. Po weryfikacji dokumentu przez komornika sądowego, rozpoczyna się komornicze ściąganie należności od dłużnika.

Skorzystaj z naszych usług

Jako Straetus specjalizujemy się w prowadzeniu skutecznej windykacji długów na rzecz naszych klientów. Posiadamy doświadczenie w odzyskiwaniu należności również na rynku belgijskim. Jeżeli masz problem ze ściągnięciem długów, to zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym przedstawicielem. Dokładnie zweryfikujemy sprawę i Twojego dłużnika, a następnie przygotujemy harmonogram działań. Zapraszamy do skorzystania z usług firmy windykacyjnej Straetus.