Każdy przedsiębiorca powinien zadbać o zachowanie płynności finansowej. Niestety zdarza się, że kontrahenci w pewnym momencie stają się niewypłacalni lub unikają uiszczenia należności. W ten sposób powstają długi, z których ściąganiem muszą zmagać się wierzyciele. Wierzyciel może zdecydować się na windykację długów lub sprzedać dług firmie zewnętrznej. Czym jest skup długów i kiedy warto się na niego zdecydować?

Na czym polega skup długów?

Przepisy Kodeksu cywilnego dopuszczają taką transakcję jak sprzedaż długu. Fachowe określenie tego typu działania to cesja długów. Polega to na zawarciu umowy, w ramach której wierzyciel (cedent) przenosi swoją wierzytelność na osobę trzecią (cesjonariusza). W momencie zawarcia transakcji prawo do dochodzenia długów przejmuje cesjonariusz, którym bardzo często jest zewnętrzna firma windykacyjna. W zamian za scedowanie prawa do wierzytelności dotychczasowy wierzyciel otrzymuje uzgodnione indywidualnie wynagrodzenie. Celem cesjonariusza jest skuteczne odzyskanie przeterminowanych należności i w ten sposób generowany jest zarobek na całej transakcji.

Kiedy stosuje się sprzedaż długów?

Obecnie coraz więcej firm zmaga się z niewypłacalnymi partnerami biznesowymi. Wpływ na to ma trudna sytuacja gospodarcza, w tym m.in. galopująca inflacja i kryzys polityczny w Ukrainie. Namnażające się problemy z brakiem zapłaty za faktury sprawiają, że coraz trudniej o zachowanie płynności finansowej. W takiej sytuacji jednym z rozwiązań ratunkowych jest sprzedaż długów. W ten sposób można zaoszczędzić cenny czas i odzyskać przynajmniej część pieniędzy. Na taki krok często decydują się firmy, które mają trudności z odzyskaniem długów lub ich wierzytelności uległy przedawnieniu. Właśnie dlatego skup długów cieszy się tak dużą popularnością i oferują go renomowane firmy windykacyjne.

W jaki sposób sprzedaje się dług?

Istnieje kilka usankcjonowanych sposobów na sprzedanie długu. Skup długów może odbywać się w ramach:

  • sprzedaży indywidualnej,
  • skupu wierzytelności,
  • sprzedaży kontrahentom biznesowym,
  • bezpośredniego zgłoszenia się do firmy windykacyjnej.

Czym jest faktoring w kontekście skupu długów?

Firmy specjalizujące się w skupowaniu długów prowadzą działalność faktoringową. Zgodnie z prostą definicją polega ona na profesjonalnym nabywaniu wierzytelności. W ramach tego typu działalności gospodarcze wyróżnia się:

  • faktoring niewłaściwy – nabywca wierzytelności (faktor) może dokonać cesji zwrotnej, jeżeli nie może wyegzekwować nabytej wierzytelności,
  • faktoring właściwy – definitywne nabycie wierzytelności przez faktora, który ponosi pełne ryzyko z tym związane.

Co ciekawe, w ramach współpracy można podpisać również umowę forfaitingu. Polega ona na wykupieniu przez faktora przyszłych wierzytelności, które będą powstawać w danej firmie w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Giełda wierzytelności

Długi można sprzedawać na giełdzie wierzytelności. Tym mianem określa się rejestr informacji gospodarczych, które wystawiono na sprzedaż. Potencjalni cesjonariusze mogą dokładnie zapoznać się ze specyfiką danego roszczenia i na podstawie tego podjąć decyzję o zakupie wierzytelności lub rezygnacji z transakcji. Zaletą korzystania z giełdy wierzytelności jest przyspieszenie całej transakcji i szybsze uzyskanie środków niezbędnych do dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto zdecydować się na sprzedaż długów?

Usługa skupu długów cieszy się sporym zainteresowaniem wśród wierzycieli. Wszystko dlatego, że dzięki temu mogą odnieść określone korzyści. Oczywiście firma zrzeka się praw do odzyskania pełnej należności, jednak gwarantuje sobie odzyskanie chociaż jej części. W ten sposób można zachować płynność finansową i zminimalizować straty związane ze współpracą z niewypłacalnym kontrahentem. Na skup długów często decydują się przedsiębiorcy, którzy potrzebuję pilnego napływu gotówki i nie mogą pozwolić sobie na wydłużenie procesu windykacji.

Ponadto skup długów może okazać się jednym z ratunków dla firm, które mają problem ze ściągnięciem przeterminowanych należności od swoich dłużników. Odzyskanie części pieniędzy ułatwia prowadzenie firmy oraz pozwala na odzyskanie cennego czasu i zasobów ludzkich. Nie ma co ukrywać, ale windykacja wymaga zaangażowania czasowego i merytorycznego, na co nie zawsze możemy sobie pozwolić lub nie mamy do tego wystarczających zasobów.

Czy każdą wierzytelność da się sprzedać?

Nie każdą wierzytelność da się sprzedać. Firmy zajmujące się na co dzień skupem długów dokładnie weryfikują każdy przypadek indywidualnie. Oceniają wartość wierzytelności, ich specyfikę oraz potencjał odzyskania środków. Jeżeli szanse na to są niskie, to wierzyciel może mieć problem ze skuteczną cesją swoich wierzytelności. Dużo łatwiej sprzedać dług, jeżeli posiada się udokumentowaną historię komunikacji z dłużnikiem oraz dokumenty potwierdzające powstanie roszczeń.

Jeżeli zmagasz się z przeterminowanymi płatnościami, to zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym zespołem. Dokładnie zapoznamy się z Twoim przypadkiem i zaproponujemy dogodną formę prowadzenia windykacji lub nabycia Twojej wierzytelności. Więcej informacji uzyskasz w kontakcie z naszym ekspertem.