Niskie oprocentowanie, a przez to i niewielkie możliwości zarobku na lokatach sprawiły, że w ostatnich latach wielu Polaków szukało innych sposobów pomnażania oszczędności. Banki wykorzystywały tę tendencję, by podsuwać im ryzykowne polisolokaty. W umowach znajdowały się bardzo niekorzystne dla klienta zapisy, zgodnie z którymi chęć wycofania się przed terminem groziła utratą znacznej części zgromadzonych środków. Ta sytuacja dotyczy również Ciebie? Głowa do góry! Pieniądze z polisolokaty można jeszcze odzyskać. W tym celu warto skorzystać z usług firmy windykacyjnej.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konkurentów: zapisy w umowach były niezgodne z prawem

Popularne polisolokaty  stanowiły połączenie polisy ubezpieczeniowej na życie i inwestycji w fundusze. Były to produkty długoterminowe, które w założeniu miały przynieść klientowi większe zyski, ponieważ jako ubezpieczenia nie były objęte podatkiem Belki. Część wpłaconych pieniędzy stanowiła kwotę ubezpieczenia, a reszta była inwestowana.

W praktyce polisolokaty często były bardzo niekorzystne dla klientów. Inwestycja w fundusze zawsze wiąże się z ryzykiem. W tym przypadku jednak umowy zawierane były na okres nawet kilkadziesiąt lat, a zerwanie ich przed czasem oznaczało utratę większości środków. Sąd Ochrony Konkurencji i Konkurentów uznał, że były to zapisy niezgodne z prawem, w rażący sposób uderzające w interesy klientów.

Firma windykacyjna pomoże Ci odzyskać pieniądze z polisolokaty

Ten wyrok sprawia, że utracone środki można odzyskać i dzisiaj. W tym celu warto skorzystać z usług firmy windykacyjnej. Samodzielna walka o należne prawa bywa trudna. Doświadczeni specjaliści zajmowali się jednak z powodzeniem wieloma przypadkami podobnymi do Twojego i posiadają wypracowane sposoby postępowania. Szczegółowo przeanalizują Twój przypadek, podzielą się swoją wiedzą i doradzą kolejne kroki postępowania. Co ważne, okres przedawnienia w przypadku należności z tytułu polisolokat wynosi 10 lat.

Przez długi czas banki stosowały sprzeczne z prawem klauzule w umowach, przez co wielu klientów straciło znaczną część środków z polisolokaty. Te pieniądze można jednak odzyskać. Posiadając kompleksowe wsparcie firmy windykacyjnej, uda Ci się szybko i sprawnie odzyskać należne kwoty.