Firmy powinny utrzymywać odpowiedni poziom kapitału obrotowego netto aby zapewnić właściwe relacje między tempem wzrostu firmy, jej sprzedaży a poziomem majątku obrotowego

Dla ponad 50 proc. polskich przedsiębiorstw zobowiązania wobec dostawców stanowią podstawowe źródło taniego finansowania. Wydłużanie terminów płatności dostawców jest najszybszym i najtańszym środkiem na krótką poprawę stanu gotówki. Jednak firma równie szybko traci wiarygodność rzetelnego płatnika, a problem braku gotówki może doprowadzić w dłuższej perspektywie do upadłości.

Czy Twoja jest zaopatrzona w wymagany kapitał obrotowy i czy gospodaruje nim efektywnie?

Odpowiednia polityka kredytowa i ciągłe monitorowanie bieżącej i przyszłej luki finansowania są ważnymi narzędziami kontroli płynności. Tego typu proces obejmuje:

– bieżące zarządzanie należnościami od kontrahentów
– optymalizację stanu zapasów
– analizę zobowiązań oraz kosztów

Analiza kapitału obrotowego powinna odbywać się w powiązaniu z analizą przychodów ze sprzedaży, sezonowością sprzedaży oraz analizą ogólnej sytuacji finansowej w spółce

Straetus pomaga klientom poprawić przepływy gotówki i rentowność, analizując cały proces od zamówienia towaru/usługi do spływu należności (‘order to cash’).

Nasze rekomendacje dotyczą usprawnień procesów, i w efekcie gwarantując przyspieszenie ściągalności należności:

• Przegląd struktury należności & DSO (dni należności w stosunku do sprzedaży)
• Analiza procesów i spływu należności /Odrer to Cash
• Analiza rentowności kontrahentów /Scoring pod kątem rentowności i generowania gotówki

Rekomendujemy i wdrażamy rozwiązania mające na celu:

• Poprawę rotacji zapasów (poziom zapasów wolnorotujących, dostosowanie poziomu zamówień do sprzedaży)
• Redukcję kosztów oraz zobowiązań

Jeśli szukasz pomocy w poprawie płynności finansowej, skontaktuj się z nami już dziś!

Skontaktuj się z nami !

5 + 12 =

name