Chcesz zrezygnować z polisolokaty? Możemy Ci pomóc zachować zgromadzony kapitał.

Zostałeś już obciążony opłatą likwidacyjną? Zwrotu możesz dochodzić od 6 do 10 lat wstecz.

Czym jest Polisolokata?

Polisolokata to produkt finansowy łączący ochronę wynikającą z indywidualnego lub
grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Na mocy
umowy polisolokaty dokonywał regularnych wpłat najczęściej w perspektywie 10-15 lat,
które były inwestowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe w fundusze inwestycyjne.

W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy, Klient zobowiązany był ponieść koszty
tzw ‘opłaty likwidacyjnej’ na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego. W większości zawartych umów wiązało się to z utratą dużej części lub nawet całości zgromadzonych środków pieniężnych.

Bez ryzyka i bez opłat wstępnych, możesz nam przekazać swoją umowę polisolokaty do
analizy. Naszym wynagrodzeniem jest prowizja po odzyskaniu środków na Twoje konto.

Oferujemy kompleksową obsługę odzyskania pieniędzy z polisolokat:

Bezpłatną analizę prawną Twojej umowy zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym
Kluczem do sukcesu jest dobór odpowiedniej strategii do Twojej sprawy oraz rzetelna ocena
szans odzyskania pieniędzy z polisy.

Likwidację Twojej polisolokaty
Prowadzimy likwidację Twojej polisolokaty, dbając o jak najniższą utratę zgromadzonych
środków

Dochodzenie roszczeń
Pomagamy odzyskać pieniądze pobrane przez towarzystwo ubezpieczeniowe

Wykup polisolokaty

Jeśli nie masz czasu na dochodzenie roszczeń przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym,
możemy Ci zaoferować wykup polisolokaty. Po analizie umowy, możesz otrzymać od nas
ofertę wykupu i odzyskać środki od zaraz.

Prowadzimy sprawy z polisolokat zawartych z:
Aegon
Allianz
Amplico
Aviva
Axa,
Compensa
Europa
Generali
MetLife
Open Life
PZU
Skandia
Vienna Life
Warta

Nie zwlekaj z odzyskaniem swoich pieniędzy.

 

Skontaktuj się z nami !

7 + 15 =

name