Proces windykacji sądowej jest nie tylko stresujący. Trzeba pamiętać, że rozpoczęcie sprawy wiąże się również z kosztami sądowymi. Jak wysokie są koszty takiego postępowania?

Koszty windykacji sądowej

Znaczną część kosztów windykacji sadowej stanowi opłata od pozwu. Ponosimy ją w momencie wniesienia sprawy do sądu. Windykacja długów wiąże się z dochodzeniem roszczeń o charakterze majątkowym, gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązuje tzw. opłata stosunkowa. Wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu (np. przy dochodzonej należności 50 000 zł wyniesie 2500 zł) przy ustalonej wartości minimalnej wynoszącej 30 zł oraz wartości maksymalnej 100 000 zł. Jest to główna zasada, od której są wyjątki. Inną opłatę poniesiemy w przypadku wniesienia pozwu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Jeszcze inna będzie wysokość kosztów windykacji sądowej z tytułu opłaty od pozwu poniesionej w przypadku postępowania uproszczonego. W tym przypadku wysokość opłaty od pozwu uzależniona jest od przedziału, w jakim mieści się wartość dochodzonego roszczenia. Poza kosztami poniesionymi z tytułu opłaty sądowej mogą wystąpić również inne koszty związane z procesem. Z wysokimi kosztami należy liczyć się przede wszystkim w przypadku konieczności powołania opinii biegłego.

Zatrudnienie firmy windykacyjnej – korzyści

Sposobem na szybsze i mniej kosztowne odzyskanie wierzytelności jest powierzenie odzyskania zadłużenia firmie windykacyjnej. Decyzja o skorzystaniu z usług firmy windykacyjnej znacznie zmniejsza własne koszty związane z prowadzoną windykacją długów. Doświadczenie pracowników sprzyja dużej efektywności w ściąganiu należności. Najbardziej korzystna jest polubowna forma rozwiązania problemu windykacji długów, generuje bowiem stosunkowo niewielkie koszty i daje szybkie efekty w procesie ściągania należności. W razie nieskuteczności polubownej windykacji firma występuje w imieniu klienta na drogę sądową. Doświadczenie i wiedza pracowników firmy windykacyjnej pomoże również w obciążeniu poniesionymi kosztami sądowymi dłużnika.