Skuteczna windykacja wymaga zastosowania różnego rodzaju technik, które z jednej strony są zgodne z prawem, a z drugiej zwiększają szanse na odzyskanie pieniędzy. Jedną z nich jest windykacja terenowa. Polega ona na doprowadzeniu do bezpośredniej konfrontacji pomiędzy wierzycielem (lub jego reprezentantem) oraz dłużnikiem. Czym dokładnie jest windykacja terenowa, na czym polega oraz kiedy gwarantuje wysoką skuteczność.

Czym jest windykacja terenowa?

Zgodnie z polskim prawem windykacja terenowa to jeden z legalnych sposobów na odzyskanie długów. Na skorzystanie z niej decyduje się wiele firm, które borykają się z nieuczciwymi klientami i partnerami biznesowymi. W dużym skrócie windykacja terenowa polega na doprowadzeniu do bezpośredniej konfrontacji z dłużnikiem w miejscu jego pracy, zamieszkania lub spędzania wolnego czasu. Metodę tą może zastosować zarówno wierzyciel, jak i osoba go reprezentująca, w tym m.in. windykator z firmy zewnętrznej. Ze względu na swoją specyfikę, windykacja terenowa należy do często stosowanych form odzyskiwania należności i charakteryzuje się dużą skutecznością.

Po co stosuje się windykację terenową?

Windykację terenową stosuje się po to, aby zwiększyć swoje szanse na odzyskanie przeterminowanych należności od dłużnika. Celem bezpośredniej konfrontacji jest uznanie długu oraz doprowadzenie do jego polubownej spłaty. Wszystko po to, skrócić proces windykacji i uniknąć wejścia na drogę sądową. Konfrontację i rozmowę w terenie wdraża się wtedy, gdy dłużnik uporczywie unika kontaktu telefonicznego i zwleka z uregulowaniem swoich zobowiązań finansowych.

Jakie działanie może podjąć windykator terenowy?

Niezależnie od formy stosowanej windykacji, zawsze należy stosować się do przepisów prawa. Doskonale zdają sobie z tego sprawę windykatorzy, których zadaniem jest dbanie o interes klienta. W ramach wizyty w terenie ich celem jest zmotywowanie dłużnika do uznania długu i jego polubownej spłaty. Należy jednak pamiętać o tym, że windykator nie ma uprawnień urzędnika państwowego, którym jest komornik.

W związku z tym windykator może tylko:

 • odwiedzać dłużnika w domu lub w miejscu pracy;
 • informować dłużnika o konsekwencjach związanych z brakiem spłaty zadłużenia;
 • informować dłużnika o podejmowanych przez wierzyciela działaniach;
 • wysyłać na koszt dłużnika zawiadomienia i ponaglenia;
 • prowadzić negocjacje w celu polubownej spłaty zadłużenia.

Na co należy uważać?

Każdorazowo windykacja terenowa powinna być prowadzona przez doświadczonego specjalistę. Wszystko po to, aby wystrzegać się ewentualnych błędów, które mogą mieć negatywne konsekwencje dla wierzyciela.

Pod żadnym pozorem windykator podczas wizyty nie może:

 • obrażać dłużnika;
 • straszyć dłużnika sądem, komornikiem, przejęciem wynagrodzenia lub konta bankowego;
 • reagować agresywnie i nękać;
 • stosować różnych form przymusu;
 • nachodzić dłużnika w godzinach nocnych;
 • zabierać czegokolwiek dłużnikowi;
 • wejść do mieszkania bez zgody dłużnika;
 • naruszać nietykalności cielesnej dłużnika.

Należy o tym pamiętać, ponieważ jakiekolwiek uchybienia w tym zakresie mogą negatywnie wpłynąć na proces windykacji, a nawet spowodować konsekwencje prawne po stronie wierzyciela.

Dlaczego to działa?

Terenowa forma windykacji wykazuje się dużą skutecznością. Jest to związane z kilkoma czynnikami. Przede wszystkim w bezpośredniej rozmowie dużo łatwiej o wywarcie wpływu na myślenie i działanie dłużnika, co motywuje go do szybkiego pozbycia się przeterminowanych zobowiązań finansowych. Ponadto w rozmowie na żywo dużo łatwiej odczytać emocje danej osoby oraz zobrazować skalę konsekwencji, które ją czekają. Działa to na psychikę dłużnika, który często decyduje się na spłatę należności po to, aby uniknąć kolejnych wizyt skutecznego windykatora. Warto również zwrócić uwagę na to, że podczas wizyty terenowej specjalista od ściągania długów może lepiej ocenić sytuację materialną dłużnika oraz skonfrontować ją z podawanymi przez niego powodami zwłoki w spłacie faktur.

Wsparcie zewnętrznej firmy w procesie windykacji

Oczywiście przedsiębiorcy rzadko kiedy mają wystarczająco dużo czasu na to, aby składać wizyty w terenie swoim dłużnikom. To jak najbardziej zrozumiałe. W związku z tym dobrym wyborem jest skorzystanie ze wsparcia firmy zewnętrznej, która na co dzień zajmuje się ściąganiem należności. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu, zwiększenie skuteczności całego procesu oraz wyeliminowanie z niego emocji, które nigdy nie są dobrym doradcą w tego typu kwestiach. Dla bezpieczeństwa wierzyciela, windykację terenową powinien prowadzić prawdziwy profesjonalista.

Windykacja terenowa ze Straetus

Firma Straetus Polska od lat specjalizuje się w skutecznym odzyskiwaniu długów dla naszych klientów. Reprezentujemy wierzycieli z całej Polski. W ramach stosowanych metod wykorzystujemy również windykację terenową. Prowadzimy ją zgodnie z obowiązującym prawem i bez naruszania interesu wierzyciela. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!