Masz dłużników na terenie Wielkiej Brytanii i nie wiesz, jak odzyskać swoje należności? Z takim problemem może zmagać się znacznie więcej osób. Jeszcze do końca 2020 roku pod uwagę brane były przepisy Unii Europejskiej. Wraz z końcem tamtego roku skończył się okres po Brexicie i procedura ściągania długów w Wielkiej Brytanii została nieco utrudniona. Wciąż jednak proces windykacji w UK można przeprowadzić skutecznie, jednak potrzeba do tego odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć o ściąganiu długów z Wielkiej Brytanii.

Etapy postępowania windykacyjnego w Wielkiej Brytanii

Standardowo windykacja w Wielkiej Brytanii rozpoczyna się od próby polubownego odzyskania pieniędzy. To standard, który stosuje się zarówno w windykacji międzynarodowej, jak i krajowej. Jeżeli to nie przyniesie zamierzonych rezultatów, to rozpoczyna się procedura sądowa windykacyjna. Pierwszym jej krokiem może być wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty, który mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, wciąż ma zastosowanie w UK. Mimo niewielkich zmian, podstawowe zasady unijne dotyczące ściągania długów wciąż obowiązują na Wyspach Brytyjskich. Wszystko po to, aby nie utrudniać współpracy międzynarodowej pomiędzy UK a krajami członkowskimi UE.

Jak wygląda procedura sądowa?

Sposób prowadzenia windykacji sądowej w Wielkiej Brytanii zależy m.in. od wysokości roszczeń. Jeżeli nie przekraczają one równowartości 10 000 funtów, to wówczas stosuje się procedurę small claims track. To uproszczona i skrócona opcja, która przyspiesza proces windykacji. Dla nieskomplikowanych roszczeń przekraczających równowartość 10 000 funtów stosuje się procedurę fast track. Zazwyczaj trwa to dłużej, a strona przegrywająca obarczana jest przynajmniej częścią kosztów całego procesu. Kolejnym rozwiązaniem jest procedura multi track. Ta dotyczy roszczeń skomplikowanych, gdy przekraczają one równowartość 10 000 funtów. Z trzech wymienionych jest zdecydowanie najbardziej skomplikowana i pracochłonna. Tak jak wcześniej wspominano, stosuje się także Europejski Nakaz Zapłaty. Dłużnik ma prawo odwołać się od niego w ciągu 30 dni. Jeżeli tego nie zrobi, a sąd w UK uzna dokument za wiążący, to rozpoczyna się procedura komornicza.

Licz się z kosztami wyższymi niż w Polsce

Jeszcze przed rozpoczęciem całej procedury, wierzyciel musi mieć świadomość tego, że koszty procesu w Wielkiej Brytanii są znacznie wyższe niż w Polsce. Odpowiednia ocena szans na odzyskanie należności oraz kosztów z tym związanych pozwala na trafną decyzję w zakresie prowadzenia postępowania. Po Brexicie Europejski Tytuł Wykonawczy uzyskany w innym państwie i tak musi zostać przekazany do sądu w UK, a następnie rozpatrzony. Bez tego komornik nie można rozpocząć działań egzekucyjnych na terenie Wielkiej Brytanii. Termin przedawnienia spraw związanych z zadłużeniem w UK to sześć lat.

Co wpływa na skuteczność windykacji w Wielkiej Brytanii?

Windykacja międzynarodowa nieco różni się od tej, jaka prowadzona jest w Polsce. Przede wszystkim bardzo trudno przeprowadzić ją we własnym zakresie. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie procedury windykacyjnej w danym kraju muszą posiadać wiedzę w zakresie obowiązującego w nim prawa, standardów oraz procedur. Zachowanie zgodności z nimi jest jednym z wymogów do tego, aby cały proces odzyskiwania przeterminowanych należności był przeprowadzony z poszanowaniem prawa i z należytą starannością. W związku z tym warto wybrać firmę windykacyjną, która specjalizuje się w prowadzeniu spraw w danym kraju.

Im później zaczniesz, tym będzie trudniej

W przypadku windykacji międzynarodowej kluczowy jest czas. Im później zaczniesz walczyć o swoje pieniądze, tym trudniej będzie je skutecznie odzyskać. O ile małe opóźnienia w płatności faktur są już standardem, to jednak kilkutygodniowe lub kilkumiesięczne powinny być powodem do niepokoju. Zwłaszcza jeżeli Twoja firma regularnie informuje o przeterminowanych fakturach i próbuje wymusić ich spłatę. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to niezwłocznie postaw na kontakt z profesjonalną agencją windykacyjną.

Działanie zgodne z OFC

Instytucją ustalającą standardy i wytyczne w zakresie postępowania windykacyjnego na Wyspach Brytyjskich jest Office of Fair Trading. Choć nie jest to prawodawca, to jednak zadaniem OFC jest wskazanie na uczciwe i nieuczciwe praktyki windykatorów, a także interpretacja obowiązującego prawa w tym zakresie. Agencje windykacyjne działające w UK muszą posiadać licencję OFC.

Doświadczenie Straetus

Jako Straetus od lat wspieramy naszych klientów w odzyskiwaniu pieniędzy od dłużników w Wielkiej Brytanii. Z dużą skutecznością robiliśmy to zarówno przed Brexitem, jak i po nim. Cała procedura nieco zmieniła się na początku 2021 roku, gdy minął okres przejściowy związany z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z europejskiej wspólnoty. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym przedstawicielem. Dokonamy profesjonalnej analizy Twojej sytuacji, a także zaproponujemy korzystne rozwiązanie w zakresie ściągania należności od dłużników z Wielkiej Brytanii. Oferujemy przejrzyste warunki rozliczenia oraz najwyższy standard współpracy. Dzięki nam windykacja w UK będzie jeszcze skuteczniejsza.