Ściąganie należności wymaga odpowiedniej wiedzy, przygotowania merytorycznego oraz zasobów ludzkich. Ostateczny sukces zależy także od tego, jak szybko rozpocznie się procedurę windykacyjną. Jako Straetus świadczymy usługi windykacji międzynarodowej. Dobrym przykładem może być nasza oferta dla jednej z agencji rządowych, która nie może zlokalizować dłużników w Europie, przez co odzyskiwanie należności jest niemożliwe. Sprawdź, jak postępujemy w takiej sytuacji.

Przeterminowane należności to spore zagrożenie

Posiadanie przeterminowanych należności to spore zagrożenie nie tylko dla mniejszych podmiotów. Tak naprawdę zmagają się z tym również duże firmy i instytucje państwowe, w tym agencje rządowe mające do realizacji zamówienia publiczne niekiedy z kontrahentami poza terytorium RP. Brak płatności na czas zaburza płynność finansową agencji i przekłada się na rozregulowanie składnych przez nią zamówień na zakupy i innego niezbędnego sprzętu. Jeżeli problem leży w zlokalizowaniu dłużników poza granicami Polski, to kluczem jest zidentyfikowanie miejsca ich pobytu. W tym celu stosuje się wywiad OSINT (tzw. biały wywiad). Dopiero po namierzeniu dłużnika, można zastosować metody skutecznej windykacji zagranicznej.

Na czym polega wywiad OSINT?

Wywiad OSINT nazywany również białym wywiadem, to umiejętne korzystanie z ogólnodostępnych źródeł w celu zdobycia pożądanych informacji. Skrót OSINT pochodzi od angielskiego wyrażenia Open Source Intelligence. Wskazuje ono na to, że w całym procesie wykorzystuje się tylko ogólnodostępne źródła.

Jak Straetus przeprowadza biały wywiad?

Nasze działania wykonujemy z najwyższą starannością i uwagą. Biały wywiad polega na pozyskiwaniu informacji o dłużnikach w cyberprzestrzeni. Inne przydatne i jawne źródła to informacje udostępniane przez organy państwa, m.in. w Biuletynach Informacji Publicznej, Krajowym Rejestrze Sądowym, CEIDG i ich odpowiednikach w danym kraju. Ponadto wniosek o udzielenie informacji publicznej możemy złożyć np. w krajach Unii Europejskiej lub w Wielkiej Brytanii bez potrzeby posiadania tamtejszego obywatelstwa.

Wszystkie dane muszą pochodzić z jawnych źródeł, np. z mediów społecznościowych, środków masowego przekazu i innych zasobów, skąd można pobrać nieograniczone i nieutajone dane.

Specjalizujemy się w wykonywaniu wywiadu OSINT w dowolnym kraju na świecie.. Zakres terytorialny wywiadu dostosowujemy do indywidualnego zlecenia klienta. Wówczas prowadzimy działania we wskazanych krajach, w których potencjalnie może przebywać dłużnik. Bez zlokalizowania dłużników nie da się podjąć jakichkolwiek działań w ramach windykacji zagranicznej.

Wykorzystanie OSINT w poszukiwaniu dłużników zagranicą, oprócz technologii i umiejętności technicznych specjalistów, wymaga znajomości rynków zagranicznych pod kątem dostępnych źródeł danych. Innymi słowy, trzeba wiedzieć nie tylko w jakim kraju szukać dłużnika, ale również jakie dostępne zasoby danych wykorzystać aby wyszukiwanie było skuteczne do dalszych działań windykacyjnych.

Gdy określimy miejsce przebywania dłużnika, przechodzimy do wdrożenia windykacji.

Wdrożenie windykacji zagranicznej

Po namierzeniu dłużnika, niezwłocznie rozpoczynamy procedurę windykacji zagranicznej. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że czas jest na wagę złota. Im szybciej rozpocznie się proces, tym większa szansa na odzyskanie przeterminowanych należności. Wszystko dlatego, że być może nasz dłużnik posiada większą liczbę wierzycieli. Zależy nam na tym, aby długi ściągnąć szybko, sprawnie i z poszanowaniem praw obu stron. Tylko w ten sposób możemy budować markę skutecznej firmy windykacyjnej, której warto zaufać.

Nasi specjaliści posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie odzyskiwania przeterminowanych należności w krajach Unii Europejskiej i poza.. Dotyczy to nie tylko aspektów prawnych, ale również standardów windykacyjnych i zasad postępowania. Dlatego, prowadzimy windykację bezpośrednio w kraju dłużnika poprzez agencje sieci Straetus lub zweryfikowanych stałych partnerów. Z naszego doświadczenia wynika, że tylko windykacja przez lokalne podmioty gwarantuje najskuteczniejsze i najszybsze odzyskanie długu.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w tym obszarze zaczynając od windykacji polubownej, a kończąc na zagranicznej egzekucji komorniczej