Ostatnie dwa lata w światowej gospodarce to bardzo duże zawirowania. Spowodowane są m.in. wybuchem pandemii koronawirusa, a także konfliktem zbrojnym, który od lutego toczy się w Ukrainie. To wszystko sprawia, że widmo kolejnej recesji gospodarczej jest coraz poważniejsze. Choć nie jest ona przesądzona, to jednak ostrzega przed nią liczne grono ekonomistów i analityków biznesowych. Jak funkcjonować w takich warunkach na rynku i w jaki sposób przygotować firmę na skutki ewentualnej recesji gospodarczej? Sprawdź.

Zdaj sobie sprawę z zagrożenia

Pierwszym i kluczowym aspektem jest uświadomienie sobie, że wystąpienie kolejnej recesji gospodarczej w najbliższym czasie jest jak najbardziej realne. Gospodarka światowa reaguje bardzo nerwowo, co przekłada się na zaburzony łańcuch dostaw surowców i produktów. Cierpią na tym firmy z wielu sektorów, które już teraz borykają się z problemami z ciągłością zamówień, czy też z płynnością finansową i wypłacalnością swoich kontrahentów. Choć o globalnej recesji jeszcze nie mówimy, to jednak istnieje jej zagrożenie. Im szybciej wdrożysz odpowiednie działania, tym lepiej. Poniżej przedstawiamy kilka działań, które nie tylko pomogą Ci przygotować firmę na recesję, ale również ją przetrwać.

Pielęgnuj biznesowe relacje

W trudnych czasach firmy muszą liczyć na wsparcie zaufanych partnerów biznesowych. Nawet jeżeli portfel zamówień spadnie, to jednak kluczem jest utrzymanie ich na poziomie pozwalającym organizacji przetrwać. Zaufani i wypłacalni kontrahenci to klucz do tego, aby osiągnąć stabilizację nawet w czasie recesji. W związku z tym pielęgnuj swoje relacje biznesowe już w czasie wzrostów, aby pomogły Ci przetrwać wtedy, gdy pojawią się trudności na rynku. Warto skupić się nie tylko na utrzymywaniu obecnych relacji, ale także na nawiązaniu kolejnych, aby nie zamykać się na możliwości. Przed nawiązaniem współpracy zawsze dokładnie weryfikuj potencjalnego partnera biznesowego, przeprowadzając wywiad gospodarczy.

Optymalizuj koszty prowadzenia biznesu

Każdemu przedsiębiorcy powinno zależeć na optymalizacji kosztów prowadzenia biznesu. Dotyczy to m.in. renegocjacji warunków współpracy z dostawcami czy też usprawnienia procesów wewnątrz organizacji. Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu dotyczy każdego aspektu działalności, począwszy od kadr, logistyki, dystrybucji, kosztów eksploatacyjnych i innych.

 

Tak naprawdę nawet w małych firmach są obszary, które warto optymalizować. W tym celu przeprowadza się niezbędną analizę oraz wdraża rozwiązania, które wpływają m.in. na zmniejszenie zużycia prądu, większą wydajność produkcji czy też redukcję zatrudnienia.

Koszty można również optymalizować poprzez delegowanie pewnych zadań na zewnątrz, czyli outsourcing. Dobrym przykładem może być tutaj zewnętrzny monitoring należności. Firmy świadczące tego typu usługi wykorzystują efekt synergii swoich zasobów – to tańsze rozwiązanie niż wdrażanie i utrzymanie własnych zasobów oraz infrastruktury niezbędnej do sprawowania kontroli nad należnościami.

Zdywersyfikuj źródła przychodów

Jeżeli masz taką możliwość, to spróbuj zdywersyfikować źródła swoich przychodów. Dzięki temu zbudujesz kilka nóg przychodowych. W przypadku stagnacji w jednym źródle, wciąż możesz liczyć na przychody z innych. Model dywersyfikacji świadczonych usług powinien być wdrożony jeszcze wtedy, gdy firma znajduje się w fazie wzrostu, a recesja jest odległym zagrożeniem. W przypadku usługodawców zbudowanie kolejnego źródła przychodów może wiązać się z przygotowaniem nowej usługi lub z otworzeniem się z dotychczasową na nową grupę klientów.

Wstrzymaj się z inwestycjami

Gdy sytuacja jest niepewna, zaleca się odroczenie inwestycji. Jeżeli rozbudowa hali produkcyjnej czy inwestycja w nowy sprzęt nie jest niezbędna i bez tego jesteś w stanie generować satysfakcjonujące zyski, warto odroczyć realizację. Recesja wiąże się z dużymi zawirowaniami w światowej gospodarce, co przekłada się na mniejszą liczbę zamówień. Dotyczy to niemal każdej branży.

Już teraz zacznij ściągać należności

Jeżeli masz jakichś dłużników, to czym prędzej zacznij ściągać należności. Obecnie istnieje większa szansa na to, że uda się je odzyskać z powodzeniem. Niestety recesja sprawia, że rośnie zadłużenie firm i maleje szansa na szybkie odzyskanie przeterminowanych należności od dłużników. W dobie recesji wiele firm może ogłosić upadłość i odzyskanie środków będzie bardzo rozłożone w czasie lub wręcz niemożliwe. Tylko skuteczne działania windykacyjne zwiększają realną szansę na szybkie odzyskanie należności.

W ramach przygotowań do skutków recesji gospodarczej warto wdrożyć procedurę windykacyjną. Nie każda firma ma odpowiednie zasoby ludzkie i merytoryczne do jej przeprowadzenia, dlatego zachęcamy do skorzystania z fachowej pomocy profesjonalnych windykatorów. Pomożemy Ci odzyskać należności  oraz wdrożyć odpowiednie procedury, aby jeszcze lepiej przygotować się na skutki ewentualnej recesji gospodarczej.