Ostatnie miesiące wskazują na to, że coraz więcej podmiotów ma problemy związane z czasowym odzyskiwaniem zapłat za wystawione faktury w ramach współpracy B2B. Jest to poniekąd związane z trudną sytuacją gospodarczą w naszym kraju, jak i w całej Europie. Warto zastanowić się nad tym, jak skutecznie odzyskiwać pieniądze z przeterminowanych faktur B2B. To niezwykle ważne, ponieważ brak zapłaty za fakturę może zaburzyć cashflow danego podmiotu i powodować jego problemy finansowe. Jak sobie z tym radzić?

Czym może skutkować brak płatności za wystawione faktury B2B?

Jeżeli dany podmiot boryka się z problem braku zapłaty za faktury wystawiane swoim kontrahentom, to może mieć to trudne do odwrócenia konsekwencje. Przede wszystkim brak otrzymania zapłaty wiąże się z zaburzeniem płynności finansowej. Jeżeli sumy są znaczne, to może to przełożyć się m.in. na opóźnienia w realizowaniu wypłat dla pracowników (jeśli jakichś zatrudniasz) oraz zwlekanie z płatnością obowiązkowych świadczeń związanych z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Konsekwencją tego stanu rzeczy może być opóźnienie płatności faktur wobec naszych partnerów. W ten sposób powstaje efekt domina, ponieważ jedna nieopłacona faktura może powodować kolejne i kolejne. Tym samym zwłoka jednego podmiotu przekłada się na opóźnione płatności jego wierzyciela itd. Im szybciej rozpocznie się skuteczną procedurę odzyskiwania należności, tym lepiej.

Niezapłacona na czas faktura – co zrobić?

Przede wszystkim na samym początku warto skontaktować się z dłużnikiem. Czasami nieduża zwłoka z płatnością może być spowodowana nieoczekiwanym wypadkiem lub inną sytuacją, która zaraz zostanie rozwiązana. Jeżeli współpraca kontynuowana jest od dłuższego czasu i to pierwszy tego typu problem, to zazwyczaj nie jest on powodem do dużego niepokoju. Z tego typu kontaktem nie zwlekaj jednak zbyt długo. Im szybciej zasygnalizujesz problem, tym szybciej poznasz jego przyczyny. Jeżeli dłużnik unika kontaktu i nie reaguje na przesyłane wiadomości, wykonaj kolejny krok.

Wezwanie do zapłaty

Gdy nie można po dobroci, to rekomenduje się wystawienie i przesłanie przedsądowego lub ostatecznego wezwania do zapłaty. Nie jest to Twoim obowiązkiem, jednak wystawienie tego typu dokumentów może mieć znaczenie wtedy, gdy dojdzie do rozstrzygania sporu w przewodzie sądowym. Jeżeli środki nie zostaną zapłacone, to można zgłosić dany podmiot jako dłużnika do BIG. Wysyłając przedsądowe wezwanie do zapłaty, pamiętaj o zachowaniu formy listu poleconego, dzięki czemu będziesz mieć potwierdzenie jego nadania i odebrania.

Profesjonalne wsparcie firmy windykacyjnej

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy podmiot ma odpowiednie przygotowanie do tego, aby dochodzić tego typu roszczeń we własnym zakresie. Windykacja jako proces wymaga dużej wiedzy merytorycznej w zakresie obowiązującego prawa, procedur i standardów, a także wysoce rozwiniętych kompetencji miękkich. Właśnie dlatego lepszym wyborem okazuje się wsparcie profesjonalnej firmy windykacyjnej, a nie próba odzyskania należności we własnym zakresie. Każdy najmniejszy błąd może spowodować, że szanse na odzyskanie pieniędzy zmaleją. W związku z tym, jeżeli niepokoi Cię brak zapłaty za fakturę w wymaganym terminie, to zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.

Doświadczeni windykatorzy prowadzą proces zgodnie z wymogami prawa, a także ze standardami. Każdy etap ma swój czas i wykonywany jest krok po kroku. Na początku stawiamy na polubowną windykację i tzw. dogadanie się z dłużnikiem. Jeżeli to nie zdaje egzaminu, to wówczas wchodzimy w proces windykacji twardej w oparciu o drogę sądową. Umiejętne podejście do tego zagadnienia zwiększa szansę na odzyskanie przeterminowanych należności. Nie zawsze brak zapłaty za fakturę oznacza to, że musisz pożegnać się ze swoimi pieniędzmi. Postaw na współpracę z naszą firmą i razem zadbajmy o utrzymanie Twojego cashflow, a także stabilną sytuację finansową.

Jak zminimalizować ryzyko braku zapłaty za fakturę?

Istnieją sprawdzone sposoby na to, aby zminimalizować ryzyko borykania się z brakiem zapłaty za faktury B2B. Przede wszystkim przed rozpoczęciem współpracy należy dokładnie prześwietlić historię potencjalnego partnera biznesowego. W ten sposób przekonasz się o tym, czy wcześniej w jego przypadku dochodziło do podobnych problemów. Każdy z nich powinien być sygnałem ostrzegawczym. Profesjonalny wywiad biznesowy prowadzą firmy windykacyjne. Usługę tego typu znajdziesz również w naszej ofercie.

Pamiętaj o tym, żeby nie reagować entuzjastycznie na każdego nowego klienta, a przed podjęciem wiążących decyzji finansowych, dokonaj choćby pobieżnego sprawdzenia potencjalnego kontrahenta. W ten sposób unikniesz wielu przykrych konsekwencji w przyszłości.