Inflacja wpływa zarówno na finanse domowe, jak i budżety firm. To kolejny czynnik, który powoduje, że płynność w opłacaniu faktur przez kontrahentów zostaje zaburzona, co prowadzi do powstawania coraz większych zatorów płatniczych. Inflacja może też znacząco utrudniać windykację długów.

Stopień inflacji a odzyskiwanie wierzytelności – czy wzrost cen utrudnia negocjacje

Trudno dziś mówić o komfortowych warunkach do prowadzenia biznesu. Wystarczy wspomnieć choćby o takich aspektach, jak rekordowe ceny energii czy kadrowe braki w kilku sektorach zatrudnienia. Jednym z kluczowych problemów sfery finansów jest regularny przyrost wartości cen, z którym mierzą się zarówno konsumenci, jak i właściciele prywatnych biznesów. Najnowsza wartość inflacji (październik 2022 – 17,9 proc. r/r) wpisuje się w progresywny trend dynamiki wzrostu, który od marca bieżącego roku stawia coraz większe wymagania w zakresie sprzedaży produktów bądź świadczenia usług.

Decydując się na wybór długoterminowego planu rozliczeń, wielu przedsiębiorców nie stosuje się do terminów opłat za wystawione im faktury, co prowadzi do zatorów płatniczych. Wyższe koszty prowadzenia biznesu, których źródło kryje się głównie w działaniach zapobiegawczych pandemii i pogłębianiu konfliktu za wschodnią granicą, sprawiają wiele trudności w utrzymaniu płynnej struktury wydatków. Pieniądze, które z dnia na dzień tracą na wartości, powodują komplikacje po stronie dłużników, którzy coraz częściej opóźniają spłatę zobowiązań z powodu braku dostatecznych zasobów.

Dług, zaciągnięty w obliczu stale rosnącej inflacji, zmniejsza również realną wartość dochodów po stronie wierzycieli. Każdy miesiąc zwłoki sprawia to realna strata dla Twojej firmy. Jeśli Twoja strategia windykacyjna nie przyniosła dotąd oczekiwanych rezultatów, skorzystaj z profesjonalnych usług windykacyjnych.

Windykacja polubowna w praktyce – jak skutecznie odzyskać wierzytelność?

Windykacja polubowna to zespół profesjonalnych działań na rzecz kompleksowej realizacji warunków wynikających z umów o sprzedaż produktów bądź świadczenie usług. Agencja windykacyjna gwarantuje indywidualne podejście do każdej sprawy.

Doświadczona kadra naszych specjalistów bierze pod uwagę aktualne możliwości kontrahenta, które są przedmiotem negocjacji spłaty zadłużenia na bazie zakładanych warunków usługodawcy. Oprócz tego, skutecznie kontroluje przebieg wnoszenia opłat z tytułu ustalonych rat, a także nadzoruje finalny czas ich realizacji. Nie musisz więc martwić się o stałe pilnowanie terminów faktur ani żadnych dodatkowych roszczeń ze strony nielojalnego partnera. Kiedy jednak druga strona transakcji odmówi polubownego rozwiązania sporu, pomożemy Ci przygotować się do postępowania przed sądem. Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.