Jedną z powszechnie stosowanych metod odzyskiwania długu jest wpis do rejestru dłużników, który ma owego dłużnika skłonić do zapłaty należności, aby wpis został usunięty. Może wydawać się to błahostką, ale taki wpis między innymi blokuje kredyty bankowe, pożyczki pozabankowe, zawieranie nowych umów, i to na kolejnych kilka lat – do czasu aż sprawa się przedawni lub dług zostanie spłacony, a wpis usunięty. Jak wygląda procedura i kogo można wpisać do rejestru dłużników?

Jak baza dłużników ERIF czy KRD?

Pierwsza rzecz, nad którą trzeba się zastanowić, to baza dłużników, do jakiej dokona się wpisu. W Polsce najpowszechniejsze są dwie: Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. oraz KRD. Obie te bazy są sprawdzane w celu weryfikacji klienta na przykład przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu pożyczki. Jednak bazą, do której wpisu boją się bardziej dłużnicy jest Krajowy Rejestr Długów, ponieważ jest on obligatoryjnie sprawdzany przez banki, podczas gdy baza ERIF jest raczej sprawdzana przez parabanki oraz przedsiębiorców celem sprawdzenia wiarygodności podmiotu.

Do ERIF BIG S.A. może być wpisany: konsument, osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, osoby prawne. Obowiązuje kryterium finansowe. Dłużnik będący konsumentem może być wpisany do bazy, jeśli jego dług wynosi co najmniej 200 złotych i uległ przeterminowaniu o co najmniej 30 dni. W innych przypadkach wymienionych wyżej kryterium wartości długu wynosi 500 złotych, ale kryterium przeterminowania to także minimum 30 dni.

Z kolei do bazy KRD podać można również konsumenta, jak i osobę prawną. Z tym, że w wypadku konsumenta dług musi wynosić co najmniej 200 zł, a zaległość w spłacie minimum 60 dni; w wypadku osoby prawnej minimum 500 złotych długu i również co najmniej 60 dni zaległości w spłacie liczone od dnia ustanowionego na termin spłaty.

Procedura wpisu

Jeżeli zostały spełnione powyższe warunki, można dokonać wpisu. Jednak w określonych ustawą przypadkach trzeba posiadać tzw. tytuł wykonawczy, aby móc dokonać wpisu. Najpierw jednak trzeba dłużnikowi wysłać np. listem poleconym lub e-mailem zawiadomienie, że wpis zostanie dokonany. Dopiero po 30 dniach od wezwania można dokonać takiego wpisu, i to zarówno w bazie KRD jak i ERIF.

Dokonać wpisu można przez Internet na stronach www podanych baz, ale trzeba przygotować sobie dokumenty, na podstawie których wypełni się dane we wniosku. Po wysłaniu formularza wpis zostanie opublikowany jak najszybciej jest to możliwe.