Nierzetelny kontrahent to dla uczciwej firmy problem w postaci nieuregulowanych należności. Dlatego, żeby być w pełni bezpiecznym i pewnym powodzenia współpracy z daną osobą albo firmą, warto poświęcić chwilę na sprawdzenie jej pod kątem płacenia faktur w terminie. Jak przeprowadzić taki wywiad gospodarczy?

Dane o konsumentach i firmach – Biuro Informacji Gospodarczej

Wszystkie potrzebne do sprawdzenia dane, są dostępne w Biurach Informacji Gospodarczej, czyli BIG. BIG umożliwia przejrzenie informacji, takich jak REGON, Krajowy Rejestr Sądowy albo PESEL. Dodatkowo podczas wywiadu gospodarczego można dowiedzieć się, czy dana firma ma zaległości w płaceniu podatków za pośrednictwem Rejestru Należności Publicznoprawnych. BIG jest także źródłem wiedzy na temat oceny wiarygodności płatniczej analizowanej firmy. Jest to pewne podsumowanie wszystkich informacji zebranych w raporcie. Takie podsumowanie będzie przydatne w momencie, kiedy ilość danych będzie zbyt duża do samodzielnej analizy.

Nieuczciwy klient? Zgłoszenie na listę dłużników

Po zmianach w przepisach wierzyciel może zgłosić brak zapłaty do BIG po 30 dniach od terminu zapłaty. Wcześniej ten okres wynosił 60 dni. Dzięki temu w znacznym stopniu poprawia się skuteczność działań windykacyjnych. Wszystko bowiem zależy od szybkości działań – im szybciej dłużnik trafi na listę, tym skuteczniej będzie można odzyskać należne dla firmy pieniądze. Samo wezwanie do zapłaty, bez zgłaszania dłużnika na listę BIG sprawia, że faktura jest opłacana. Dane wskazują też, że sam fakt pojawienia się dłużnika na liście w 25% skutkuje natychmiastowym zapłaceniem należności. Dzięki temu można nie tylko szybko odzyskać zapłatę, ale również ostrzec inne firmy przed zawieraniem kolejnych transakcji z daną osobą czy firmą.