Podpisując umowę kredytową lub pożyczkową, klient danej instytucji zobowiązuje się spłacić zadłużenie w wyznaczonym terminie. Zalegania z ratami uprawnia pożyczkodawcę do wszczęcia działań windykacyjnych. Na czym polega windykacja? W jaki sposób odzyskuje się należności?

Zachęta do spłaty

Warto w tym miejscu rozróżnić windykację i postępowanie komornicze. Windykator, w przeciwieństwie do komornika, nie zajmuje majątku pożyczkobiorcy. Zadaniem windykatora jest tak naprawdę zachęcenie pożyczkobiorcy do spłaty zadłużenia. Ostrzega on klienta, iż uporczywe unikanie spłacania rat zakończy się postępowaniem komorniczym, które jest naturalnym następstwem nieudanej windykacji.

W jaki sposób działa windykator?

Windykacja polega na wzywaniu do zapłaty. Windykatorzy wykorzystują do tego rozmaite kanały komunikacji. Początkowo wysyła się zwykle listy informujące o kwocie, jaką pożyczkobiorca powinien jak najszybciej spłacić. Obecnie często są to również wiadomości e-mail. Jeśli natomiast pożyczkobiorca zostaje niewzruszony pomimo wielu wezwań do zapłaty, może spodziewać się telefonu od windykatora. Ostatnim etapem jest natomiast wizyta windykatora w domu pożyczkobiorcy.

Jak dogadać się z firmą windykacyjną?

Wiele osób za wszelką cenę unika kontaktu z windykatorem. Ludzie, którzy nie są w stanie spłacić należności, nie odpowiadają na listy, nie odbierają telefonów oraz nie wpuszczają windykatorów do domu. Jest to duży błąd, gdyż unikanie windykacji nie rozwiąże problemu – dług dzięki temu nie zniknie. Wręcz przeciwnie – odsetki od niespłaconych zobowiązań stale rosną. Co gorsza, jak już zresztą wspomniano, nieskuteczna windykacja skutkuje rozpoczęciem postępowania komorniczego. Warto jeszcze raz podkreślić, że windykator niczego nie zabierze pożyczkobiorcy, podczas gdy komornik może to zrobić, o ile ma nakaz sądowy.

Należy więc spróbować dogadać się z windykatorem. Często istnieje możliwość zmiany warunków kredytu lub pożyczki. Jeśli bowiem klient nie jest w stanie sprostać obecnym wymaganiom, windykator chcąc odzyskać pieniądze, idzie zwykle na rękę pożyczkobiorcy i obniża raty lub odkłada w czasie termin spłaty.