Z różnych powodów dłużnicy czasami zaprzestają spłacania długów. W wielu przypadkach wynika to z problemów finansowych, przez które nie są w stanie sprostać spłacie rat. Między innymi dlatego warto podjąć próbę wypracowania porozumienia z dłużnikiem. Znacząco zwiększa to szanse na szybkie odzyskanie długu oraz pozwala zachować dobre relacje z klientem.

Relacje z klientem

Wierzycielom powinno zależeć na zachowaniu dobrych relacji z dłużnikami. Ich problemy finansowe mogą być bowiem przejściowe. Istnieje zatem szansa, że w przyszłości będą jeszcze atrakcyjnymi partnerami finansowymi. Ponadto jeśli traktuje się dłużnika z szacunkiem i przyjaźnie, szanse na odzyskanie długu w możliwie najkrótszym czasie są zdecydowanie większe.

Z powyższych powodów warto rozpocząć mediację z dłużnikiem. Pomaga ona zachować dobre relacje, a przede wszystkim wypracować porozumienie.

Na czym polega mediacja?

Mediacja polega w tym przypadku na pośredniczeniu w rozmowach między dłużnikiem a wierzycielem. Zadaniem mediatora jest udział w rozmowie, przekazywanie wiadomości oraz tonowanie emocji. Mediator nie ma żadnej mocy decyzyjnej, jednak bierze często czynny udział w dyskusji, sugerując korzystne dla obu stron rozwiązania.

Kto może prowadzić mediacje?

Często pośredniczeniem w rozmowach zajmują się profesjonalni mediatorzy. Wiedzą oni doskonale jak rozmawiać z ludźmi, aby nie podgrzewać atmosfery, lecz skłaniać do kompromisów. Niemniej jednak, mediacje mogą również prowadzić windykatorzy. Często wierzyciele zalecają im, aby przed rozpoczęciem standardowych działań spróbowali znaleźć kompromis między wierzycielem a dłużnikiem. Windykatorzy mają doświadczenie w ściąganiu długów, przez co wiedzą doskonale jak rozmawiać z dłużnikiem.

Co po zakończeniu mediacji?

W wielu przypadkach konsekwencją mediacji jest odzyskanie długu. Zwykle trzeba jednak poczekać na pieniądze nieco dłużej, niż początkowo zakładano. Niezbędny jest bowiem kompromis, często w formie wydłużenia czasu na spłatę zobowiązania. Jeśli natomiast mediacje okażą się całkowicie nieskuteczne, przychodzi czas na rozpoczęcie standardowych działań windykacyjnych.