Coraz częściej dłużnicy w obawie przed egzekucją komorniczą lub nadzieją na lepsze zarobki decydują się na wyjazd i podjęcie pracy za granicą. W takich sytuacjach wierzyciele muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ wyegzekwowanie spłaty długu od osoby przebywającej za granicą nie należy do najprostszych. Jak odzyskać pieniądze od dłużnika, który uciekł z kraju?

Współpraca z polskim komornikiem

Polski komornik nie może zająć umiejscowionych w innym kraju nieruchomości, a także wynagrodzenia za pracę i pieniędzy znajdujących się na zagranicznym koncie. Nie może więc przeprowadzić egzekucji komorniczej w innym kraju niż Polska. Jeśli jednak dłużnik posiada jakikolwiek majątek, który znajduje się na terenie Polski lub pieniądze, które zarabia za granicą, trafiają na rachunek w polskim banku, wierzyciel może złożyć wniosek do komornika o ich zajęcie. Oczywiście pod warunkiem, że wcześniej sąd wydał tytuł wykonawczy opatrzony klauzulą wykonalności.

Brak majątku dłużnika w Polsce

Jeśli dłużnik nie posiada żadnego majątku na terenie Polski, to wierzyciel może podjąć współpracę z firmą windykacyjną lub złożyć wniosek egzekucyjny do komornika w innym kraju. Obydwie opcje mają swoje plusy i minusy. Współpraca z firmą windykacyjną na pewno pozwoli zaoszczędzić cenny czas i ogrom nerwów, ale wymaga nakładów finansowych. Zagraniczny komornik może rozpocząć egzekucje długów pod warunkiem, że sąd wydał wcześniej Europejski Tytuł Egzekucyjny lub Europejski Nakaz Zapłaty. Taki dokument umożliwia wierzycielowi odzyskanie pieniędzy od dłużnika, który uciekł za granicę bez konieczności wszczęcia kolejnego postępowania sądowego. Europejski Tytuł Egzekucyjny można uzyskać poprzez złożenie wniosku w sądzie, który zajmuje się wydawaniem tego typu nakazów. Po otrzymaniu go wierzyciel ma obowiązek złożenia wniosku u komornika w kraju, w którym ukrywa się dłużnik.

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

Od 18 stycznia 2017 roku wierzyciele, którzy borykają się z nierzetelnymi kontrahentami przebywającymi za granicą, mogą ubiegać się o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Nakaz umożliwia zabezpieczenie środków zgromadzonych na koncie bankowym dłużnika poprzez ich zablokowanie. Wydanie takiego dokumentu jest możliwe na którymkolwiek etapie postępowania sądowego przeciwko dłużnikowi i kosztuje koło 100 zł.