Firmy windykacyjne zajmują się odzyskiwaniem zadłużenia. Ich celem nie jest wyegzekwowanie należytych pieniędzy siłą, ale doprowadzenie do ugody pomiędzy dłużnikiem a  wierzycielem. Działają one zgodnie z prawem, a ich pracę określa kodeks cywilny. Za ich pomocą można wyegzekwować spłatę długu, nawet jeśli dłużnik znajduje się za granicą.

Jak pomoże ci firma windykacyjna?

Dłużnik za granicą jest trudną sytuacją zarówno dla wierzycieli, jak i prawników, policjantów. Ci ostatni niejednokrotnie nie są w stanie wiele zrobić. Z pomocą jednak może przyjść nam firma windykacyjna.

Windykacja międzynarodowa to wyspecjalizowana forma działalności. Na rynku jest kilka firm tego typu wartych polecenia. Egzekwują one dług, starając się to zrobić w sposób polubowny. Windykacja polubowna jest często korzystniejsza dla zleceniodawcy, ponieważ firma pobiera prowizję dopiero po otrzymaniu należności. Z tego powodu firmom zależy na tym, aby ich praca była efektywna. Oprócz polubownej windykacji można uzyskać sądową. Firma wykonująca zlecenie załatwia dokument zwany Europejskim Nakazem Zapłaty. Jego wydanie poprzedza postępowanie nakazowe po wniesieniu pozwu. Sąd bada, czy pozew zawiera wszystkie wymagane dane, a także, czy jest uzasadniony. Jeśli pozew spełnia wymagania, sąd wydaje ENZ najczęściej w terminie 30 dni od dnia wniesienia pozwu.

Zaletami windykacji międzynarodowej są:

  • bezpośredni kontakt z dłużnikiem
  • brak barier językowych
  • znajomość przepisów prawnych danego kraju.

Jak widać, skorzystanie z usługi windykacji międzynarodowej może zwiększyć szanse na odzyskanie należytego długu. Jeśli dłużnik wyjechał za granicę lub jest stałym rezydentem tego kraju, warto szukać pomocy właśnie wśród firm tego typu.