Polisy na życie z funduszem kapitałowym to produkty łączące w sobie funkcję ochronną i inwestycyjną. Cześć składki wpłacanej przez klienta zapewnia ochronę na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej, pozostała część składki służy pomnożeniu kapitału. Umowa ubezpieczeniowa ma charakter długoterminowy i jest zawierana przynajmniej na kilka lat. W trakcie podpisywania umowy ubezpieczający ma możliwość ustalenia wysokości ubezpieczenia oraz częstotliwości wpłaty składki. Klient decyduje również o modelu inwestycyjnym, mniej lub bardziej ryzykownym. W zależności od preferencji istnieje możliwość samodzielnego wyboru funduszy, w które mają być inwestowane wpłacane składki, lub zlecenia tej czynności specjalistom pracującym na rzecz towarzystwa ubezpieczeń.

Ryzyko

Ubezpieczenie na życie z UFK obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym. Decydując się na tego typu rozwiązanie, należy zwrócić szczególną uwagę na tabele opłat i prowizji. Chociaż tego rodzaju ubezpieczenia mają charakter dobrowolny i można je rozwiązać w dowolnym momencie, wcześniejsze zerwanie umowy może spowodować naliczenie tzw. opłaty likwidacyjnej. Jeżeli do rozwiązania polisy dojdzie w pierwszych latach trwania umowy, należy liczyć się z możliwością utraty dużej części wpłaconych środków. Poza opłatą likwidacyjną towarzystwa ubezpieczeniowe przez cały okres trwania umowy mogą pobierać również inne opłaty z tytułu prowadzenia polisy. Warto pamiętać, że świadczenie wypłacane z tytułu śmierci ubezpieczonego jest wolne od podatku od dochodów kapitałowych, jednak wypracowane zyski, są już objęte tym podatkiem.

Zrezygnowałeś z polisolokaty i przepadły Twoje oszczędności? Pomożemy je odzyskać

Wielu klientów polisolokat uznało, że są one nieopłacalne. Wypowiadając umowy, klienci towarzystw ubezpieczeniowych musieli liczyć się z wysoką opłatą likwidacyjną. Okazuje się, że postępowanie ubezpieczycieli często było niewłaściwe, a ich działania wprowadzały klientów w błąd. Jeśli zrezygnowałeś z polisolokaty, istnieje duże prawdopodobieństwo, że uda Ci się odzyskać utracone środki. Prześlij nam umowę zawartą z agencją, a my ocenimy, jak duże są szanse na odzyskanie pieniędzy.