Branża transportowa to jedna z branż, której przedstawiciele coraz częściej borykają się z rosnącym problemem przeterminowanych należności. Wpływa to bezpośrednio na kondycję finansową firm transportowych oraz w skrajnych przypadkach może doprowadzić do ich upadku. Jak odzyskiwać w takich sytuacjach swoje należności?

Dlaczego branża transportowa jest zadłużona?

Według analityków i specjalistów, branża transportowa należy do najtrudniejszych pod kątem odzyskiwania należności. Wpływa na to ma wiele czynników, w tym przede wszystkim standardy płatnicze, które panują na rynku.

Przyjęło się, że terminy płatności wśród firm transportowych są znacznie dłuższe niż w przypadku większości innych branż. Bardzo często za usługę transportową płaci się dopiero w perspektywie najbliższych miesięcy, a opóźnione płatności muszą wpływać na płynność finansową przedsiębiorstw. Ponadto takie płatności są również trudniejsze do monitorowania, a ich weryfikacja po upływie kilku miesięcy może być pracochłonna i wymagająca.

Niezapłacone na czas faktury mogą skutkować zaburzeniem wypłacalności firm transportowych i docelowo również rosnącymi długami w tym sektorze. Jeżeli firma transportowa boryka się z rosnącymi należnościami, to automatycznie trudniej będzie jej realizować własne zobowiązania na czas. To wzajemnie nakręcająca się spirala, gdzie długi firm transportowych rosną proporcjonalnie do ich problemów ze ściąganiem należności za swoje usługi.

Według najnowszych danych zadłużonych w Polsce jest już ponad 25 tys. firm transportowych, których łączne zadłużenie sięga już blisko 1,2 miliarda złotych. Widać znaczną tendencję wzrostową w trakcie pandemii koronawirusa, gdy w ciągu tylko ostatnich 12 miesięcy zadłużenie wzrosło o około 20%. Wpływ na to mają zaburzony proces logistycznych w wielu regionach i obostrzenia związane z pandemią. Dane te pochodzą z oficjalnych informacji udostępnianych przez Krajowy Rejestr Długów.

Jak poradzić sobie z tym problemem?

Windykacja w transporcie wymaga dobrej znajomości specyfiki i realiów tej branży. W związku z tym warto postawić na doświadczonych specjalistów w zakresie prowadzenia usług windykacyjnych, którzy w swoim portfolio mają już prowadzone z sukcesami sprawy z firmami transportowymi. Specyfika tej branży wymaga dobrego zrozumienia i doświadczenia, dlatego próba ściągania należności we własnym zakresie może być dużym obciążeniem dla przedsiębiorstwa. Scedowanie tego na podmiot zewnętrzny pozwoli inaczej zaangażować zasoby czasowe oraz ludzkie przedsiębiorstwa, a korzystna forma rozliczenia współpracy przemawia za skorzystaniem z usług firm windykacyjnych. W branży transportowej bardzo szybko może dojść do przedawnienia sprawy, więc liczy się dynamika oraz wysoka skuteczność działania.