Wywiad gospodarczy już na stałe wpisał się w kanon działań zapobiegliwego przedsiębiorcy. Oczywiście, nie należy go mylić ze szpiegostwem gospodarczym. Nie ma na celu poznania tajemnic przedsiębiorstwa, a jedynie zabezpieczenie słusznych interesów poprzez upewnienie się, że kontrahent jest rzetelny i uczciwy. Zasada ograniczonego zaufania jest podstawą skutecznego prowadzenia biznesu.

Jak przeprowadza się weryfikację?

Najpopularniejszą formą sprawdzenia przedsiębiorcy, poza analizą jego statusu w KRS lub CEIDG, jest przejrzenie wpisów w rejestrach długów. Pomocą w weryfikacji kontrahenta może posłużyć firma windykacyjna, do której warto zwrócić się już na tym etapie, a nie dopiero kiedy dojdzie do powstania zadłużenia. Niestety, zarówno przedsiębiorca, jak i windykator są ograniczeni do komercyjnych rejestrów, ponieważ jedynie banki, SKOK-i i firmy pożyczkowe mają dostęp do Biura Informacji Kredytowej.

Jakie skutki ma weryfikacja?

To oczywiście zależy tylko od woli przedsiębiorcy, jednak z pewnością informacje uzyskane dzięki wywiadowi gospodarczemu pozwolą na skuteczne przewidzenie ryzyka związanego z transakcją. Wiedza, że kontrahent ma zaległości finansowe może być czynnikiem, który spowoduje, że przedsiębiorca odstąpi od współpracy, ale może tez być tak, że do transakcji dojdzie, ale będzie ona dodatkowo zabezpieczona, tak aby zminimalizować niebezpieczeństwo.

W jakich branżach weryfikuje się najczęściej?

Zdecydowanie najczęściej taką weryfikację podejmują banki i towarzystwa finansowe. Rzadziej robią to firmy dostarczające usługi telekomunikacyjne, a najrzadziej małe i średnie przedsiębiorstwa, które zawierają umowy z pojedynczymi kontrahentami. Być może wynika to z przeświadczenia, że sprawdzanie przyszłego partnera będzie postrzegane jako nietakt. Nic bardziej mylnego. To zdrowy rozsądek i wraz biznesowej staranności – uczciwy kontrahent nie poczuje się tym faktem urażony. To również przejaw profesjonalizmu i myślenia perspektywicznego.

Wywiad gospodarczy jest znakomitym narzędziem dającym lepszą kontrolę nad ryzykiem w biznesie i przedsiębiorcy nie powinni mieć obaw przed sięganiem po to rozwiązanie.