Bez dwóch zdań pandemia ma realny wpływ na obecną sytuację małych i średnich przedsiębiorstw oraz na problemy, z którymi muszą one się borykać. Wiele z nich jest następstwem wprowadzanych lockdown’ów oraz czasowym zamrożeniem niektórych sektorów gospodarki. Inne problemy mogą wynikać z braku planu awaryjnego i odpowiednich fundamentów do tego, by jak najmniej boleśnie przejść przez trudny okres pandemii. Jakie główne problemy wywołała ona wśród małych i średnich firm?

Dłuższe terminy płatności faktur i problemy z cash-flow

Bardzo ciekawe wnioski płyną z analizy raportu “Płynność finansowa MŚP w pandemii”, który został przygotowany przez Krajowy Rejestr Długów oraz firmę NFG. Z badania wynika, że ponad 50% firm z sektora MŚP, w obliczu pandemii, wystawia faktury z dłuższym terminem płatności niż przed wybuchem pandemii. Ma to bezpośredni wpływ na cash flow wielu przedsiębiorstw, które na pieniądze czekają dłużej i automatycznie nie mogą nimi od razu obracać. Nawarstwienie się takich faktur i ewentualne problemy z płatnościami, mogą spowodować poważne problemy finansowe wielu małych i średnich przedsiębiorstw.

Większa liczba dłużników

Wybuch pandemii spowodował, że liczba dłużników zaczęła wzrastać. W związku z tym wiele firm zmuszone jest do postawienia na ściąganie należności, przez co angażuje swoje zasoby nie tam gdzie powinno. Z drugiej strony, firmy takie korzystają również z usług profesjonalnych firm windykacyjnych, które obciążają wierzyciela i umiejętnie są w stanie przeprowadzić go przez cały proces. To bardzo ważne, bo każde przeterminowane należności mają wpływ na kondycję finansową firmy, a czasem nawet na jej cash flow.

Mniejsze przychody i zaniechanie planowania strategicznego

Przedstawiciele MŚP zwracają również uwagę na to, że przez pandemię ich przychody spadły. Ponad 30% firm wystawia mniej faktur miesięcznie niż przed wybuchem pandemii, a aż 13,4% wystawia tych faktur nawet o 100 mniej miesięcznie. To wynik, który musi robić wrażenie i musi mieć bezpośredni wpływ na sytuację finansową małych i średnich przedsiębiorstw. Zaniechały one również planowania strategicznego i raczej żyją tu i teraz, w krótszej perspektywie. Jest to związane z tym, że w obecnych czasach sektor MŚP nie może być pewny przyszłości i tego, czy zaraz nie zostanie zamknięty. Zgodnie z wynikami przytoczonego raportu, tylko 5% procent badanych firm planuje swoje działania w perspektywie kolejnego roku. To jedne z głównych problemów, z którymi przyszło się borykać przedstawicielom małych i średnich przedsiębiorstw w dobie pandemii koronawirusa.