Dla każdego przedsiębiorcy niezwykle ważne jest, aby jego kontrahenci regulowali faktury terminowo. Co zatem robić w przypadku, kiedy termin płatności minął, a Ty nadal nie masz pieniędzy na koncie? Czego z kolei unikać? Dowiesz się poniżej.

Monitoring płatności

Podstawowe narzędzie, które umożliwi Ci zachowanie kontroli nad nieuregulowanymi płatnościami, to ich monitoring. Pierwszym krokiem w celu odzyskania Twoich pieniędzy powinien być kontakt z dłużnikiem. Zacznij od pytania, czy kontrahent otrzymał wystawioną przez Ciebie fakturę. Może okazać się, że dokument zwyczajnie do niego nie dotarł i to jest przyczyną opóźnienia w spłacie. Jeżeli masz pewność, że klient wie o konieczności opłacenia należności, dobrym rozwiązaniem jest także przypomnienie o terminie zapłaty przed jego upływem, np. poprzez system SMS-owy. W ten sposób przypomnisz swojemu kontrahentowi, że jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za fakturę.

Windykacja przedsądowa

Jeżeli termin zapłaty już upłynął, a Ty nadal nie otrzymałeś żadnej należności, musisz rozpocząć proces windykacji. Możesz to zrobić samodzielnie lub zlecić przeprowadzanie czynności firmie windykacyjnej. Podstawowym narzędziem, jakie powinno być wykorzystane w trakcie windykacji przedsądowej, jest kontakt z dłużnikiem – telefoniczny, mailowy lub listowny. Obsługa windykacyjna polega na powtarzaniu tych czynności – najlepiej do skutku, jednak nie zawsze udaje się wyegzekwować należność w drodze polubownych negocjacji. W trakcie tychże czynności można także negocjować z dłużnikiem, np. zmniejszyć jego zobowiązanie o 10%, jeżeli pozostała część faktury zostanie uregulowana w terminie 3 dni. Jest to korzystne rozwiązanie zwłaszcza w sytuacji, kiedy nieuregulowanych należności jest więcej niż jedna bądź są one dość wysokie. Lepiej bowiem mieć pieniądze od razu, niż przechodzić przez trudy postępowania sądowego oraz egzekucji komorniczej.

Czego unikać?

W egzekwowaniu należności należy zachować rozwagę. Nie zaleca się podejmowania od razu radykalnych kroków, takich jak kierowanie sprawy do sądu. Jeżeli okazałoby się, że faktura jest nieuregulowana z tego powodu, że dłużnik jej nie otrzymał, a Ty wcześniej nie skontaktujesz się z nim w celu polubownego rozwiązania sporu, w trakcie procesu możesz zostać obciążony kosztami procesu. Dlatego też nie należy panikować, kiedy tylko minie termin płatności, ale zacząć od kontaktu z kontrahentem.

Proces egzekwowania płatności za faktury po terminie może być długotrwały. Jeżeli borykasz się z problemem wielu nieopłaconych faktur lub po prostu nie chcesz samodzielnie kontaktować się z dłużnikami, warto skorzystać z usług firmy windykacyjnej, która przejmie obsługę wierzytelności.