Polska gospodarka mierzy się teraz z wieloma problemami. Niepewność związana z ograniczeniami w funkcjonowaniu przedsiębiorstw wpłynęła na zmniejszenie się aktywności małych i średnich firm. Borykają się one z jeszcze innymi problemami. Z powodu zerwania łańcuchów dostaw i zamrożenia kilku branż nie można wyegzekwować podpisanych umów. Czy po lockdownie małe przedsiębiorstwa staną na nogi?

Nieuczciwe praktyki wśród dłużników

Nie dość, że rząd wprowadził dotkliwe restrykcje i obostrzenia, to duża część podmiotów nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Według badań instytutu MANDS spośród 500 badanych firm około 80% ma poważne trudności z powodu nierzetelności nieuczciwych kontrahentów. Wiele z tych problemów tłumaczy się pandemią i utrudnieniami w sferze płynności finansowej.

Problemy z zaległościami

Wiele z tych problemów wynika z dużej niepewności na rynku. Niszczy to funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wstrzymują się one z inwestycjami i żeby przetrwać, akumulują gotówkę. Często robią to w najprostszy, ale najbardziej nieuczciwy sposób – nie płacą swoich faktur. To zjawisko wpływa niekorzystnie na całą gospodarkę, która jest systemem naczyń połączonych. Im więcej firm nie spłaca swoich zobowiązań, tym większe ryzyko niewypłacalności we wszystkich sektorach. Wiele podmiotów skarży się na znaczny spadek obrotów, który wymusza cięcia kosztów i zmniejszanie skali działalności.

Sposoby na poprawienie płynności przedsiębiorstw

Istnieje wiele sposobów na odzyskanie płynności w firmie. Jeśli przedsiębiorca przygotował się na gorsze czasy, to zgromadził znaczny zapas gotówki. Możliwe jest również dokapitalizowanie firmy przez inwestorów, jak i samego właściciela. Warto kontrolować i weryfikować sytuację u kontrahentów, z którymi przedsiębiorstwo prowadzi interesy. Najlepiej sprawdzić partnera jeszcze przed rozpoczęciem współpracy, pozwala to uniknąć wielu kłopotów w przyszłości. Tylko co zrobić, jeśli firma ma kilku niepłacących klientów i sama stoi na skraju bankructwa?

Czy warto skorzystać z oferty windykatorów?

Jednym ze sposobów na odzyskanie należności jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy firmy windykacyjnej. Często stosowanie różnych działań przez samego wierzyciela może okazać się nieskuteczne. Firmy, które specjalizują się w odzyskiwaniu długów, posiadają arsenał różnych możliwości i duże kompetencje negocjacyjne. Mają wiele sposobów na zmotywowanie kontrahenta do płacenia zobowiązań. Dodatkową zaletą skorzystania z tej możliwości jest prowadzenie windykacji na koszt dłużnika. Dogodnym rozwiązaniem jest też windykacja za prowizję od odzyskanych zobowiązań.

Wraz otwarciem się gospodarki sytuacja na rynku zacznie się poprawiać. Jednak nie wszystkie podmioty zauważą poprawę od razu. Czekanie na pomoc państwa lub samodzielne odzyskiwanie długów może okazać się długotrwałe i nieskuteczne. Im szybciej firma odzyska swoje należności, tym łatwiej jej będzie działać na konkurencyjnym rynku.