Odkładanie działań zmierzających do odzyskania należności to poważny błąd. Im szybciej rozpoczniemy procedurę, tym większe mamy szanse na to, że uda się odzyskać pieniądze za zaległe faktury. Jednym z powodów odkładania decyzji o bardziej radykalnych działaniach jest obawa przedsiębiorców o to, że sprawa nie zostanie rozstrzygnięta polubownie, czego skutkiem będzie strata klienta i brak możliwości współpracy w przyszłości. Im lepszy, ważniejszy klient – tym obawy są większe. Należy pamiętać jednak o tym, że im szybciej przedsiębiorca zacznie działać, tym łatwiej będzie mu odzyskać należne pieniądze.

Zanim będzie za późno

Ze zwlekaniem z procesem windykacji wiąże się kilka możliwych zagrożeń. Pierwsze z nich dotyczy częstej wśród dłużników praktyki, a mianowicie upłynnienia majątku. Opóźniając działania windykacyjne, dajemy dłużnikowi możliwość pozbycia się majątku, co skutkować może tym, że nigdy nie odzyskamy tego, co nam się należy.

Należy także pamiętać, że prawdopodobnie nie jesteśmy jedynym przedsiębiorstwem, u którego dług ma nasz klient. Jeśli to nie my zaczniemy egzekwować zwrot pieniędzy, uprzedzą nas inne firmy i w efekcie może dojść do sytuacji, w której odzyskanie należności będzie jeszcze trudniejsze. Dłużnik zacznie spłacać zobowiązania tym firmom, które upomniały się o spłatę zobowiązań, a uiszczenie naszych faktur jeszcze bardziej będzie odwlekał w czasie.

Szybkie działanie – większa szansa na odzyskanie należności

Bardzo prawdopodobnym scenariuszem jest również to, że nasz dłużnik jest w poważnych problemach finansowych i niedługo zbankrutuje. Jeśli jego firma ogłosi upadłość, odzyskanie naszego długu będzie znacznie trudniejsze.

Jeśli będziemy zwlekać, możliwe jest także przedawnienie długu. Nie oznacza to co prawda, że zobowiązanie przestaje istnieć, ale nie będziemy już mogli dochodzić jego przymusowego uregulowania na drodze sądowej.
Należy więc wszcząć działania windykacji należności tak szybko, jak to możliwe. Dzięki temu unikniemy wielu nieprzyjemnych sytuacji i zwiększymy swoje szanse skuteczne odzyskanie naszej należności.