Przedsiębiorcy mogą obecnie skorzystać z dwóch form odzyskiwania pieniędzy za nieopłacone faktury. Faktoring zapewnia przedsiębiorstwu płynność finansową, a windykacja należności to często ostateczność, gdy kontrahent nie wywiązuje się z terminu płatności. Czym charakteryzują się te usługi? I którą z nich wybrać?

Faktoring – na czym polega?

Usługa to polega na wykupowaniu przez faktora (firma świadcząca usługę faktoringu) nieprzeterminowanych wierzytelności faktorantów (przedsiębiorstw). Wierzytelności to najczęściej wystawione i jeszcze nieopłacone przez usługobiorców faktury, których termin płatności jeszcze nie minął. Firma korzystająca z usługi faktoringu zapewnia sobie większą płynność finansową, gdyż wynagrodzenie za zrealizowane usługi otrzymuje od faktora w formie zaliczki. Nie jest to nigdy 100% kwoty znajdującej się na fakturze, ale najczęściej niewiele mniej – ok. 90%. Dzięki tej możliwości podmioty gospodarcze ograniczają ryzyko niewypłacalności swojego kontrahenta – podejmuje je faktor. Ta usługa sprawdza się jednak tylko w przypadku, gdy przedsiębiorstwo rozlicza się co miesiąc z tymi samymi klientami. Firmy korzystające z faktoringu wskazują także często jako wadę konieczność zmiany sposobu rozliczania z klientami, co z kolei wpływa na osłabienie kontaktów z nimi. Znane są również sytuacje, w których dłużnicy wykorzystują trójstronną komunikację, aby opóźnić płatność.

Windykacja należności

Na polskim rynku usługi windykacyjne świadczy wiele różnych podmiotów. Są one adresowane zarówno do osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Najczęściej z tego typu usług korzystają średnie i duże firmy. Obsługa wierzytelności przez firmy windykacyjne zaczyna się zazwyczaj od procesu polubownego. Firmy te starają się odzyskać należności dla swoich klientów poprzez wykonywanie kontaktów telefonicznych, wysyłanie wiadomości tekstowych i głosowych oraz przygotowanie zindywidualizowanych wezwań do zapłaty skierowanych do dłużników. Gdy te działania nie przynoszą oczekiwanego skutku, kierują sprawę na drogę sądową. Zlecenie windykacji firmie zewnętrznej zdecydowanie odciąża przedsiębiorcę, który nie musi osobiście zajmować się egzekwowaniem należnej zapłaty.

Co wybrać?

Najczęściej decyzja przedsiębiorstwa jest uzależniona od jego aktualnej sytuacji finansowej. Czasami firmy, którym zależy na płynności finansowej korzystają z usługi faktoringu. Przedsiębiorstwa mające swoich dłużników zazwyczaj decydują się na windykację należności. Jest to dobry sposób na odzyskanie zaległej zapłaty. Zlecenie windykacji należności firmie zewnętrznej to bardzo wygodne rozwiązanie, dzięki któremu przedsiębiorca nie musi się martwić o uciążliwe kontakty z dłużnikiem. Ostateczna decyzja jest uzależniona od faktycznych potrzeb firmy i jej doświadczeń z kontrahentami w przeszłości. Zanim decyzja zostanie podjęta należy wziąć pod uwagę branżę, w której działa firma oraz jej bieżącą sytuację finansową i to, czy już w przeszłości byli kontrahenci, którzy nie wywiązali się z terminów płatności.