Każdy przedsiębiorca powinien znać wybrane i skuteczne strategie negocjacyjne. Pomaga to w prowadzeniu biznesu oraz pozyskiwaniu korzystnych finansowo kontraktów. Znajomość i umiejętne posługiwanie się strategiami negocjacyjnymi mają znaczenie również w procesie windykacyjnym. Dzięki temu dużo łatwiej prowadzić komunikację z dłużnikiem i zwiększa się szansę na odzyskanie pieniędzy. Właśnie dlatego powinni poznać je zarówno przedsiębiorcy, jak i windykatorzy.

Czym jest strategia negocjacyjna?

W dużym skrócie strategię negocjacyjną nazywa się zbiór środków i metod, które wykorzystuje się do osiągnięcia zamierzonego celu. Polega to na odpowiednim prowadzeniu procesu komunikacji z wykorzystaniem dostępnych kanałów oraz na umiejętnym zrozumieniu charakterystyki i potrzeb drugiej strony. Doświadczony negocjator w czasie rzeczywistym jest w stanie dobrać odpowiednią taktykę działania, która zwiększy jego skuteczność. Sprawdza się to nie tylko w procesie negocjacji umów biznesowych, ale również w obszarze windykacji. Właśnie dlatego warto, aby każdy przedsiębiorca oraz windykator poznał najczęściej stosowane strategie negocjacyjne, oraz potrafił się umiejętnie nimi posługiwać.

Pięć podstawowych rodzajów strategii negocjacyjnych

Zgodnie z przyjęta klasyfikacja biznesową wyróżnia się pięć podstawowych strategii negocjacyjnych:

  • unikanie
  • łagodzenie
  • kompromis
  • dominacja
  • kooperacja

W kilku zdaniach opiszemy je poniżej.

Unikanie

Unikanie to strategia, która polega na pozornej bierności, graniu na czas oraz omijaniu ewentualnych punktów spornych. Tak naprawdę obie strony czekają na to, jak sprawa sama się rozwiąże. Strategia ta przekłada się na wyraźne wydłużenie procesu negocjacji oraz stosowana jest przede wszystkim przy małej wadze sporu.

Łagodzenie

Ta strategia negocjacyjna polega na ustępstwach względem drugiej strony sporu. Niestety wiąże się to z ryzykiem dużych strat. Negocjator wykazuje małą inicjatywę i jest podatny na sugestie i działania drugiej strony. To strategia, która ma małą skuteczność w przypadku windykacji należności, chyba że wierzyciel jest skłonny zrezygnować ze sporej części należnych mu pieniędzy.

Kompromis

Jak sama nazwa mówi, strategia kompromisu polega na obustronnych ustępstwach. W tym układzie obie strony z czegoś rezygnują, jednak w zamian za to otrzymują określone korzyści. To dobry wybór w przypadku kontrahentów, którzy współpracują ze sobą od dłuższego czasu i chcą to kontynuować. W ramach kompromisu wierzyciel musi przygotować się na to, że nie odzyska części długu, jednak w ten sposób może zapewnić sobie stabilną współpracę w dłuższej perspektywie. Tego typu strategia może być stosowana wtedy, gdy kontrahent wpadł w niespodziewane problemy o charakterze czasowym, które wcześniej nie występowały.

Dominacja

Negocjator może postawić na dominację i wywieranie nacisku na swojego partnera komunikacyjnego. To strategia, która polega na narzucaniu swojej woli drugiej stronie. Celem jest szybkie zakończenie sporu i uzyskanie maksimum korzyści. Może jednak prowadzić to do różnego rodzaju konfliktów i wycofania się drugiej strony, co może utrudnić prowadzenie procesu windykacji. Przy tego typu strategii istnieją małe szanse na to, że współpraca biznesowa będzie kontynuowana w przyszłości.

Kooperacja

Piątą z wykorzystywanych strategii jest kooperacja, czyli współpraca. Polega na utrzymaniu względnej równowagi sił. Przy tej strategii stawia się na wzajemny szacunek oraz umiejętne słuchanie drugiej strony. Jednocześnie pilnuje się swojego interesu i analizuje ewentualny bilans zysków i strat. Kompromis pomaga w zakończeniu sporu, jednak rzadko daje szansę wierzycielowi na odzyskanie 100% długu. Prowadzenie negocjacji z szacunkiem nie zamyka drogi do współpracy między stronami w przyszłości.

Dlaczego ich znajomość ułatwia windykację długów?

Windykatorzy powinni dobrze znać strategie negocjacyjne i taktyki wykorzystywane w ich ramach. Dzięki temu trafnie będą w stanie ocenić zachowanie dłużnika oraz dopasować do niego sposób komunikacji i zakres wykonywanych czynności. Umiejętne poprowadzenie negocjacji na linii windykator – dłużnik pomaga w pozytywnym zakończeniu procesu i w odzyskaniu długu. Niezależnie od wybranej strategii, zawsze należy zachować najwyższe standardy rynkowe w zakresie komunikacji i szacunku wobec drugiej strony. Wszystko po to, aby zadbać o dobry wizerunek wierzyciela i zwiększyć szansę na pozytywne zakończenie windykacji. Stosowanie strategii negocjacyjnych opiera się na dobrze rozwiniętych kompetencjach miękkich i umiejętności słuchania.

Odzyskaj pieniądze ze Straetus Polska

Jeżeli chcesz zwiększyć szansę na odzyskanie długów, to warto postawić na współpracę z firmą windykacyjną. W Straetus od lat wspieramy klientów w prowadzeniu windykacji oraz w przygotowywaniu raportów rynkowych dotyczących kontrahentów i ryzyka związanego ze współpracą z nimi. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym przedstawicielem.