Ściąganie przeterminowanych należności w procesie windykacyjnym to bardzo wymagające zadanie. W wielu firmach nie ma wystarczających zasobów ludzkich oraz wykwalifikowanych windykatorów, którzy posiadają doświadczenie w tego rodzaju procesie. Jednym z popularnych rozwiązań jest powierzenie windykacji pracownikom obsługi klienta. Czy warto to robić?

Czy pracownicy obsługi klienta to dobrzy windykatorzy?

Pracownicy obsługi klienta na co dzień mają z nim bezpośredni kontakt oraz zajmują się jego obsługą. Zależy im na utrzymaniu bardzo dobrych relacji z kontrahentami, których obsługują, a często relacje te są bardzo zażyłe. Jeżeli na ich barki spadnie odpowiedzialność za ściąganie niezapłaconych zobowiązań, to może to negatywnie odbić się na ich relacjach z kluczowymi klientami pod kątem ewentualnych przyszłych kontraktów. Pracownicy obsługi klienta powinni odpowiadać za sprzedaż i dostarczenie usług lub produktów, a nie za windykację. Jeżeli przez 3-4 godziny dziennie będą zajmowali się ściąganiem przeterminowanych należności, to automatycznie o około 50% spadnie ich efektywność sprzedaży.

Innym problemem jest brak wystarczających kompetencji i wiedzy w zakresie prawnym. Przez to cały proces może się wydłużać i być mniej skuteczny niż w przypadku profesjonalnych windykatorów. To przemawia za tym, by pracownicy obsługi klienta pozostali jednak przy swoich podstawowych obowiązkach i dbali dalej o budowanie relacji z klientami i o ich utrzymanie. Będzie to z korzyścią finansową dla każdej firmy.

Co jeszcze przemawia za skorzystaniem z usług firmy windykacyjnej?

Skorzystanie z usług naszej firmy windykacyjnej to gwarancja profesjonalizmu i dbałości o relacje na linii wierzyciel-dłużnik. Dbamy o to, by kontakty pomiędzy stronami były jak najlepsze, dlatego stosujemy polubowną windykację długów. W skrajnych przypadkach reprezentujemy również klienta w procesie sądowym oraz dbamy o jego prawidłowy przebieg i skuteczne odzyskiwanie należności. Doświadczenie naszych specjalistów oraz wysoki poziom kompetencji miękkich sprawiają, że jesteśmy w stanie dostosować model windykacji i sposób komunikacji do każdego przypadku. Outsourcing windykacji pozwoli Ci odciążyć zespół obsługi klienta, który skupi się na realizowaniu codziennych zadań i podtrzymywaniu pozytywnych relacji.