Jednym z największych problemów przedsiębiorców jest niewywiązywanie się ze zobowiązań płatniczych przez kontrahentów. Warto zainwestować w profesjonalne usługi finansowe dla firm polegające nie tylko na skutecznej windykacji i wykupie należności, ale również na stosowaniu różnych metod badania kondycji finansowej przedsiębiorstw. Jedną z podstawowych jest badanie cash flow, czyli przepływu środków w firmie.

Czym jest cash flow?

Raport cash flow to nic innego jak sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Dzięki tej metodzie można sprawdzić płynność finansową przedsiębiorstwa, określić źródła środków finansowych oraz metody ich wykorzystywania. Dokument sporządzony w ramach tej metody stanowi bardzo ważne źródło informacji na temat płynności finansowej danej firmy i jej zdolności do regulowania swoich zobowiązań.

W porównaniu z bilansem zysków i strat, metoda cash flow jest najbardziej przejrzysta i dzięki niej można najlepiej oceniać swoich aktualnych lub ewentualnych przyszłych partnerów biznesowych. Dzięki temu będzie wiadomo, w przypadku której firmy istnieje większe ryzyko niechcianej sytuacji, jaką jest brak zapłaty za fakturę.

Co jeszcze warto wiedzieć o cash flow?

Sprawozdanie cash flow obejmuje przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej. W ramach analizy można ocenić, w której z tych części przepływ jest dodatni, a w której ujemny. W najlepszej sytuacji są firmy generujące zyski z działalności operacyjnej i finansowej. Jeśli w obszarach tych saldo jest ujemne, firma znajduje się w poważnych tarapatach.

Komu może się przydać metoda cash flow?

Najczęściej metoda cash flow jest wykorzystywana przez instytucje finansowe, takie jak banki, które w ten sposób chcą ocenić sytuację i możliwości finansowe firmy przed podjęciem ostatecznej decyzji o udzieleniu jej kredytu. Oprócz tego metoda ta jest popularna wśród ewentualnych inwestorów i kontrahentów, którzy chcą sprawdzić wiarygodność przyszłych partnerów biznesowych.