W ostatnich latach coraz więcej przedsiębiorców zmaga się z problemem niezapłaconych przez kontrahentów faktur. Powstające wierzytelności mogą prowadzić do zaburzenia płynności firmy, a w skrajnych przypadkach nawet do jej problemów finansowych. Jednym z rozwiązań stosowanych na rynku jest sprzedaż wierzytelności firmie windykacyjnej. Sprawdź, czym ona jest i poznaj 5 powodów, dla których warto to zrobić.

Czym jest sprzedaż wierzytelności firmie windykacyjnej?

Sprzedanie wierzytelności firmie windykacyjnej to inaczej sprzedaż długu. Ważne jest to, że w całym procesie powstałe zadłużenie pozostaje aktualne. Transakcja polega na tym, że dotychczasowy wierzyciel odpłatnie przekazuje prawa do wierzytelności innemu podmiotowi, czyli firmie windykacyjnej. Po przeprowadzonej transakcji to firma windykacyjna posiada dłużnika, od którego w procesie windykacji postara się ściągnąć zadłużenie. Wbrew pozorom układ ten może być bardzo korzystny dla obu stron. Dotychczasowy wierzyciel na bazie sprzedaży otrzymuje środki na działalność firmy i jednocześnie pozbywa się długu. W ten sposób może odzyskać choć część należności. Sprzedaż długu profesjonalnie nazywana jest cesją wierzytelności.

5 powodów, dla których warto sprzedaż wierzytelność

Choć powodów ku temu jest zdecydowanie więcej, to jednak w tym artykule skupimy się na pięciu podstawowych. Poznaj 5 powodów, dla których warto sprzedać swoją wierzytelność i pozbyć się dłużnika.

1.   Szybkie odzyskanie części długu

Oczywiście podstawową korzyścią związaną ze sprzedażą długu jest szybkie odzyskanie części przeterminowanych należności. W zależności od indywidualnych ustaleń, dotychczasowy wierzyciel może liczyć na odzyskanie od 10% do nawet 50% długu. W ten sposób niweluje się konieczność utrzymywanie rezerwy księgowej na nieregulowaną należność i od razu można dysponować otrzymanymi środkami. Choć kwota jest niepełna, to z drugiej strony podmiot jest pewny jej otrzymania. W przypadku utrzymania wierzyciela, wciąż pozostaje wysokie ryzyko tego, że nie odzyska się choćby złotówki.

2.   Utrzymanie płynności finansowej firmy

W wielu sytuacjach odzyskanie części długu pozwala na utrzymanie płynności finansowej firmy. Dzięki temu unika się poważnych problemów. W związku z tym na sprzedaż długu często decydują się podmioty, które we własnym zakresie nieskutecznie próbowały prowadzić proces windykacyjny i nie mają już marginesu błędu. Każde kolejne opóźnienie i brak środków prowadzi do zachwiania stabilizacji firmy, a w skrajnych przypadkach może wpędzić ją w poważne problemy. Można tego uniknąć poprzez cesję wierzytelności i odzyskanie części długu.

3.   Oszczędność czasu i nerwów

Skuteczna sprzedaż wierzytelności to także realna oszczędność czasu i nerwów. Jeżeli choć raz zmagaliście się z problemem z dłużnikiem, to wiecie, jak trudne są rozmowy windykacyjne i jak cały proces może rozciągać się w czasie. Każda taka rozmowa kosztuje wierzyciela nerwy, a także stratę czasu. Sytuacja jest jeszcze mniej korzystna wtedy, gdy proces windykacyjny nie przynosi skutku. Sprzedaż długu wiąże się ze znaczną oszczędnością czasu i nerwów. Ceną za to jest odzyskanie odpowiednio pomniejszonej należności.

4.   Brak kosztów windykacyjnych

Nie każdy zwraca na to uwagę, ale sprzedaż długu firmie windykacyjnej to również ograniczenie kosztów windykacyjnych. Niezależnie od tego, czy proces prowadzony jest we własnym zakresie czy przy wsparciu partnera zewnętrznego. Jeżeli za ściąganie długów odpowiada właściciel lub pracownik wierzyciela, to automatycznie swój czas poświęca na coś, co nie jest jego podstawowym obowiązkiem. Przekłada się to na realne straty finansowe organizacji. Do tego należy doliczyć kwestie składania wniosków czy też wydawania dokumentów administracyjnych. Sprzedając dług, zaoszczędzisz na kosztach windykacyjnych.

5.   Pozbycie się problemu

Większość wierzycieli zwraca jednak uwagę na to, że sprzedaż wierzytelności to pozbycie się problemu. Im mniej zmartwień na głowie przedsiębiorcy, tym więcej czasu może on poświęcić na rozwój własnej działalności.

To tylko kilka powodów, dla których warto rozważyć sprzedaż wierzytelności firmie windykacyjnej. W procesie warto postawić na wsparcie zaufanej firmy.

Sprzedaj swój dług firmie windykacyjnej Straetus

Jako Straetus od lat wspieramy naszych partnerów w odzyskiwaniu przeterminowanych należności. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów windykacyjnych w oparciu o przepisy polskiego prawa oraz obowiązujące standardy. Zajmujemy się również kupnem wierzytelności naszych klientów. Jeżeli masz problem z dłużnikiem i chcesz pozyskać więcej informacji o różnych formach wsparcia ekspertów Straetus, to zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym zespołem.