Opóźnienia w płatnościach są dla wielu przedsiębiorców codziennością, a uciążliwości z tym związane są szczególnie odczuwalnie w dobie okresowego pogorszenia się płynności finansowej firmy np. na skutek  spowolnienia gospodarki. W dobie pandemii koronawirusa zatory płatnicze sprawiają, że wielu właścicieli firm boryka się z wydłużonymi terminami płatności za wystawiane faktury. Terminy te mogą wynosić nawet 120 dni, co z kolei grozi ryzykiem wystąpienia niewypłacalności.

Walka z zatorami płatniczymi

Aby zachować stabilność biznesu i zapewnić sobie płynność finansową wiele firm decyduje się na sprzedaż wierzytelności wyspecjalizowanemu pośrednikowi finansowemu. Sprzedaż wierzytelności może dotyczyć zarówno transakcji krajowych (tzw. faktoring), jak i transakcji zagranicznych (tzw. fortfaiting). Innym sposobem na walkę z niewypłacalnymi kontrahentami jest także odzyskiwanie długów. Odzyskiwanie należności może zostać zlecone profesjonalnym podmiotom windykacyjnym, które roześlą wezwania do zapłaty i podejmą dialog z wierzycielem. Efektem takiego działania jest najczęściej postępowanie polubowne celem stworzenia harmonogramu spłaty długu lub (w najgorszym wypadku) postępowanie sądowe zakończone egzekucją.

Faktoring a odzyskiwanie długów – co wybrać?

Faktoring to idealne rozwiązanie dla firm stosujących odroczone terminy płatności (kredyt kupiecki) lub realizujących ekspansywną strategię zwiększania obrotów, m.in. poprzez stosunkowo długie termin płatności, a także dla przedsiębiorców szukających alternatywnych źródeł finansowania i chcących się jednocześnie zabezpieczyć przed niewypłacalnością swoich odbiorców. Faktoring jest także dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców szukających sposobów na zdyscyplinowanie swoich kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań przy jednoczesnym dostępie do elastycznych i kompleksowych usług finansowych. W przypadku odzyskiwania długów mamy, natomiast do czynienia z wsparciem przedsiębiorcy na zupełnie innym etapie – firmy windykacyjne obsługują tylko takie faktury, których termin płatności już minął. Do obsługi windykacyjnej przyjmowane są najczęściej dokumenty poniżej 10 miesięcy od terminu płatności.