Odzyskiwanie długów przez wierzycieli nie należy do najprostszych zadań. Niezależnie od tego, czy jako wierzyciele zdecydujemy się na przeprowadzenie procesu windykacji we własnym zakresie czy postawimy na współpracę z renomowaną firmą windykacyjną, dłużnicy będą stosowali wiele sztuczek i wymówek, aby za wszelką cenę uniknąć spłaty zobowiązań. Warto się z nimi zapoznać i umieć sobie z nimi radzić w sytuacji, gdy usłyszymy je w kontakcie z dłużnikiem. Jakie wymówki stosują oni najczęściej?

1.  Już robię przelew

To klasyczna wymówka, która ma na celu zbycie wierzyciela i odłożenie procedury w czasie. Najczęściej po takich słowach dochodzi do zerwania połączenia lub zakończenia spotkania fizycznego pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem. Następnie mijają godziny, dni czy tygodnie, a przelewu wciąż nie ma. Niestety ponowny kontakt w takiej sytuacji może być utrudniony. W związku z tym w trakcie takiej rozmowy warto uświadomić mu, że nie chodzi już tylko o nieterminowe regulowanie należności, ale także o mocno nadszarpnięty wizerunek firmy dłużnika i utratę zaufania do niego. W ten sposób może stracić atrakcyjne szanse i możliwości biznesowe i w jego interesie powinno być jak najszybsze uregulowanie spłaty.

2.  Nie mam pieniędzy

Kolejną z częstych wymówek jest ta, w której dłużnik mówi, że nie ma pieniędzy na życie, a co dopiero na regulowanie zobowiązań finansowych. To pospolita odpowiedź, która często nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Jako wierzyciele możemy skorzystać ze wsparcia firmy windykacyjnej, która przeprowadzi wywiad i zweryfikuje sytuację finansową klienta zalegającego z płatnością, a także sprawdzi realizowane przez niego płatności. Jeżeli unika on spłaty należności, a w tym czasie ponosi inne wydatki inwestycje, to sprawa jest prosta. Jak najszybciej należy rozpocząć proces sądowy, ponieważ w innej sytuacji możemy zmniejszyć szansę na odzyskanie swoich pieniędzy. Oczywiście są sytuacje, w których sytuacja finansowa dłużnika naprawdę jest bardzo zła i wówczas można indywidualnie negocjować spłatę należności lub wsparcia takiej osoby zwłaszcza, jeżeli łączą nas z nim dłuższe relacje biznesowe.

3.  Nie tylko ja nie płacę

Klasyczną wymówką jest także zasłanianie się zbiorowością. Windykatorzy mogą usłyszeć z ust dłużnika informacje o tym, że nie tylko on zalega z płatnościami i to rynkowy standard. Każde takie zachowanie powinno być piętnowane. Jeżeli przejdziemy nad tym do porządku dziennego, to nagminnie będziemy spotykać się z nieregulowanymi na czas płatnościami, co może wpłynąć negatywnie na płynność finansową naszej firmy i naszą sytuację osobistą. W takim momencie nie ma miejsca na pobłażanie i czym prędzej warto skorzystać z kroków prawnych w celu odzyskania należności.

4.  Inwestowałem w coś innego

Ciekawą wymówką jest ta, w której dłużnik wprost mówi, że zainwestował w coś innego lub miał pilniejsze wydatki. W takiej sytuacji przekazuje nam bezpośrednio, że interesy z naszą firmą nie są dla niego priorytetem. Tym samym wpływa negatywnie na płynność finansową naszej organizacji, co może mieć opłakane skutki. Inaczej jednak należy odebrać sytuację, w której dłużnik sam informuje wierzyciela o tym, że obecnie znajduje się w trudnym położeniu i musiał ponieść wydatki związane np. z płatnością wynagrodzenia pracowników czy spłatą zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Być może to sytuacja przejściowa. O ile nie trwa zbyt długo, to warto poczekać, z korzyścią dla podtrzymania dobrych relacji biznesowych.

5.  To drobna kwota

Jeżeli dłużnik mówi nam o tym, że nie płaci należności, bo to drobna kwota, to w zdecydowanej większości przypadków jest zupełnie odwrotnie. Gdyby była to drobna kwota, to już dawno zostałaby uregulowana. Jeżeli tak się nie stało, to może ona przekraczać aktualne możliwości finansowe kontrahenta lub woli on inwestować równolegle w inne projekty. W tej sytuacji warto podjąć kolejne kroki windykacyjne. Im szybciej to zrobisz, tym większe szanse na to, że odzyskasz swoje pieniądze.

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia firmy windykacyjnej?

Wymówki dłużników mogą być prawdziwe lub fałszywe. Kluczem jest doświadczenie w przeprowadzaniu procesu windykacyjnego i trafna ocena intencji osób zarządzających firmą, która ma problemy z terminową spłatą należności. Nie każdy przedsiębiorca posiada takie umiejętności oraz wiedzę w zakresie ściągania długów. W związku z tym warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy windykacyjnej, której specjaliści przejmą obowiązek kontaktu z niepłacącym partnerem biznesowym, a także zwiększą szansę na odzyskanie pieniędzy. Od tego w dużej mierze może zależeć przyszłość Twojej firmy, jej płynność finansowa oraz Twój osobisty spokój. Przeterminowane należności mogą wpłynąć na Twoje zasoby oraz relacje utrzymywane z bliskimi.

 

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy i zwiększenia szans na odzyskanie długów od swoich dłużników.