Wielu przedsiębiorców w Polsce zmaga się z dłużnikami, którzy na co dzień przebywają poza granicami naszego kraju lub mają tam siedziby. Wówczas proces windykacyjny jest bardziej skomplikowany i może przysparzać polskim przedsiębiorcom wielu problemów. W takiej sytuacji warto zdecydować się na wsparcie profesjonalistów, którzy mają doświadczenie i udokumentowane sukcesy w zakresie odzyskiwania długów z zagranicy. Na czym polega ten proces?

Odzyskiwanie długów zagranicznych w Polsce

Odzyskiwanie długów z zagranicy ma swoje określone standardy i zasady. Przede wszystkim należy dobrze zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania danego rynku zagranicznego oraz obowiązującymi tam przepisami prawnymi. Dopiero na ich podstawie i w zgodzie z ich zapisami można dochodzić swoich praw i próbować odzyskać przeterminowane należności od międzynarodowych kontrahentów. Proces ten może być trudniejszy i bardziej pracochłonny niż ściąganie zobowiązań w Polsce, jednak wciąż można zachować w nim wysoką skuteczność.

Jak zwiększyć swoją skuteczność?

Podobnie jak w Polsce, odzyskiwanie należności z zagranicy warto rozpocząć tak szybko, jak to tylko możliwe. Szybka reakcja i rozpoczęcie procedury windykacyjnej to jeden z czynników, który ma kluczowy wpływ na powodzenie operacji. Na początku wdraża się techniki windykacji polubownej i tzw. próby dogadania się między wierzycielem i dłużnikiem, co do sposobu i harmonogramu spłat przeterminowanych należności. Z reguły ten etap odzyskiwania środków trwa około 120-160 dni i uzależniony jest od stopnia biurokratyzacji kraju zagranicznego, a także działania tamtejszych sądów.

Ponadto skuteczność odzyskiwania długów za granicą zwiększysz, jeżeli od razu postawisz na wsparcie profesjonalnej firmy windykacyjnej, zamiast próbować odzyskiwać należności we własnym zakresie. Większość przedsiębiorców nie ma profesjonalnej wiedzy i doświadczenia w zakresie windykacji, więc w całym tym procesie działa po omacku lub nie poświęcając się temu w stu procentach. Oczywiście wpływa to na mniejszą skuteczność działania. W związku z tym lepiej skorzystać ze wsparcia specjalistów, którzy od A do Z poprowadzą cały proces i postarają się odzyskać długi zagraniczne.

Czym jest Europejski Nakaz Zapłaty?

W ramach ściągania zagranicznych długów możesz spotkać się z instytucją Europejskiego Nakazu Zapłaty. To procedura stosowana w procesie windykacji mających charakter transgraniczny i odnosi się zarówno do sektora cywilnego, jak i handlowego. Decydują się na ten krok, unikniesz postępowania sądowego. Cała procedura jest znacznie uproszczona. Przejdziesz przez nią ze wsparciem profesjonalistów, którzy dokładnie wypełnią formularze i zajmą się dostarczeniem ich do konkretnych instytucji. Następnie oceną wniosku i jego poprawności zajmują się sądy, a po pozytywnym rozpatrzeniu wydawany jest Europejski Nakaz Zapłaty. Później wdraża się postępowanie egzekucyjne. Ten sam nakaz można uzyskać w przypadku Polaków, którzy na co dzień przebywają za granicą lub uciekli z kraju ze względu na długi i niechęć ich spłacenia.

Dlaczego warto postawić na wsparcie firmy windykacyjnej?

Cały proces windykacji długów z zagranicy może być długotrwały i nie należy do najprostszych. W związku z tym łatwo o popełnienie w nim błędów lub też nieumyślne zaniechanie obowiązków wierzyciela. Ryzyko wystąpienia takiej sytuacji wzrasta wtedy, gdy w organizacji nie posiadamy komórki odpowiedzialnej za windykację lub sami nie jesteśmy w stanie się temu w pełni poświęcić.

Obecnie polskie firmy często współpracują z kontrahentami zagranicznymi. Każdy kraj ma swoje prawo w zakresie odzyskiwania długów, dlatego nie można wszystkich partnerów mierzyć jedną miarą. Oczywiście nie sposób posiadać dokładnej wiedzy w zakresie procesu windykacyjnego w różnych państwach, dlatego w tym celu lepiej skorzystać ze wsparcia profesjonalnej firmy. Renomowane podmioty wesprą wierzycieli w skutecznym odzyskiwaniu długów w wielu państwach całego świata. Procesy windykacyjne prowadzone są przez naszą firmę windykacyjną w wielu krajach. Z powodzeniem zajmujemy się windykacją w krajach tj. Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Grecja, Norwegia, Szwajcaria, Ukraina, Turcja, Chiny, Stany Zjednoczone, Kanada, Zjednoczone Emiraty Arabskie i wiele innych.

Windykacja międzynarodowa w Straetus to nie tylko gwarancja profesjonalizmu i dostosowania zakresu działań do obowiązującego prawa w danym kraju. To także znaczna oszczędność czasu, pieniędzy oraz minimalizowanie ryzyka popełnienia kosztownych błędów. Dzięki temu wzrasta szansa na odzyskanie długów z zagranicy.

Koszty egzekucji długi za granicą

Koszty prowadzenia windykacji za granicą mogą być różne. Zależy to m.in. od tego, na jakim etapie jest już postępowanie przeciwko dłużnikom, a także jakiego zakresu dotyczy współpraca firmy z wierzycielem. Różna może być skala zadłużenia, a także trudność w odzyskaniu należności. W związku z tym koszty takich usług ustalane są zawsze w sposób indywidualny, a kwota wynagrodzenia standardowo dzieli się na opłatę wstępną związaną z rozpoczęciem procedury windykacyjnej i przygotowaniem dokumentacji oraz na wynagrodzenie płatne od odzyskanych środków. To tzw. succes fee ustalane w sposób indywidualny z wierzycielem.

Warto zwrócić uwagę także na to, że koszty postępowania mogą być różne w zależności od tego, w jakim kraju są prowadzone. Wpływają na to regulacje wewnątrzkrajowe. Docelowo jednak koszty zatrudnienia firmy windykacyjnej będą niższe niż ekwiwalent czasu, nerwów i realnie poniesionych nakładów, które należałoby ponieść, próbując dochodzić swoich praw samodzielnie.

Skorzystanie ze wsparcia profesjonalistów zwiększa szanse na odzyskanie długu. Jeżeli borykasz się z dłużnikiem zagranicznym lub innymi przeterminowanymi należnościami, to zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami i skorzystania z oferty naszej firmy windykacyjnej.