Wiele przedsiębiorstw ma problemy finansowe. Niespłacone zobowiązania wywołują efekt domina – powodują zatory płatnicze u partnerów biznesowych. Jeśli Twoja firma znalazła się w takiej sytuacji, rozpocznij działania windykacyjne. Możesz również zdecydować się na sprzedaż wierzytelności.

Kiedy można sprzedać dług?

Sprzedaż długu to inaczej cesja wierzytelności. Sprzedający i kupujący zawierają umowę cywilnoprawną, która skutkuje zmianą wierzyciela. A zatem zmienia się osoba lub podmiot, który będzie egzekwował należności. Sprzedaż długu regulowana jest przez zapisy z kodeksu cywilnego zawarte w artykułach od 509 do 516. W zasadzie można sprzedać każdy dług, o ile nie ma w umowie między podmiotami zastrzeżenia umownego co do tej kwestii, nie występuje sprzeczność z właściwością zobowiązania lub też procedura nie narusza ogólnie obowiązującego prawa. Dlatego wielu przedsiębiorców, którzy nie chcą już dłużej tracić czasu i środków na windykację, decydują się na sprzedaż wierzytelności innej jednostce.

Zalety sprzedaży długu

Odzyskiwanie zaległych pieniędzy od dłużnika może być bardzo długotrwałe. Nawet jeśli zdecydujemy się na postępowanie sądowe, samo rozpatrzenie sprawy może trwać długie miesiące. A to dla firmy oznacza zamrożenie środków. Sprzedając dług, można od razu otrzymać płatność. Wysokość kwoty jaką odzyskamy nie będzie jednak identyczna jak wysokość zobowiązania. Ceny można zawsze negocjować aż do momentu, w którym opłaci Ci się ten dług sprzedać. Ponadto sprzedając wierzytelność, eliminujesz konieczność prowadzenia postępowania sądowego. Kiedy dochodzi do cesji, to nowy właściciel długu zajmuje się odzyskaniem pieniędzy.